Úvod > Co chcete dělat? > Betlémská kaple – první kazatelský chrám v Evropě
Betlémská kaple - první kazatelský chrám v Evropě
"> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Betlémská kaple – první kazatelský chrám v Evropě

Slavná kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus a která byla roku 1786 zbořena, aby mohla být podle původních plánů v roce 1954 opět postavena. Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.
Zakladatelem betlémské kaple byl králův dvořan Jan z Mühlheimu a kramář Kříž. Kříž věnoval pro stavbu kaple sladovnu se zahradou. Toto městiště, zvané Skalsko, bylo zakládací listinou z 24. května 1391 určeno za staveniště Betlémské kaple, výhradně pro česká kázání. První kazatelé v Betlémské kapli nedosahovali významu Miličova. Až roku 1402 byl získán spoluzakladatelem Betlémské kaple Janem z Mühlheimu za kazatele a správce Betléma mistr Karlovy university Jan Hus, již proslulý kazatel v kostele sv. Michala a toho roku i rektor university. Od této doby byla Betlémská kaple trvale spjata s universitou.

Když se Hus roku 1412 postavil proti obchodování s odpustky, jimiž si papež opatřoval peníze na válku proti králi neapolskému, pozbyl ochrany krále. V Betlémské kapli byly 11. července slavně pohřbeni i první oběti odboje, tři jinoši, kteří byli popraveni pro výtržnosti protiodpustkové. 1. října 1412 dokonce Němci, vedeni Bernardem Chodkem, táhnou na Betlém, aby Husa zajali. V únoru roku 1413 Hus kázal v Betlémě naposled. 11. července roku 1414 vydává se z hradu Krakovce na cestu do Kostnice.

Původní kaple z roku 1391, ve které Mistr Jan Hus kázal, byla zbořena roku 1786. V letech 1948 – 1954 byla kaple znovu vybudována J. Fragnerem podle nákresů původní kaple. Do nové stavby byly začleněny dochované části zdiva a architektonických článků i zlomky nápisů. V přilehlém Domě kazatele je v 1. patře stálá expozice historie vzniku Betlémské kaple, dále je zde světnička, ve které bydlel mistr Jan Hus. Podzemní část kaple tzv. lapidárium slouží pro výstavní účely. Betlémská kaple je majetkem Českého vysokého učení technického v Praze a kromě kulturních akcí jsou zde pořádány slavnostní promoce absolventů školy.