Úvod > Česká nej > Architektonické > Staré židovské město pražské - patří k nejstarším židovským stavbám světa
Architektonické

Staré židovské město pražské – patří k nejstarším židovským stavbám světa

Kamenná Staronová synagóga ze 13. století je jednou z nejstarších židovských staveb na světě a pražský Starý židovský hřbitov s 12 000 náhrobků je největší a jediný dobře zachovaný Evropě.
Kdysi největší středoevropské ghetto v prostoru dnešního Starého Města a JosefovaPraze už dávno neexistuje. Nevzala ho voda ani zub času, ale asanace. Trvala od roku 1895 až do začátku první světové války a čtvrť poblíž Staroměstského náměstí proměnila tak, jak si staroměstští radní přáli – v reprezentativní část města bez úzkých křivolakých uliček. Řada památek nenávratně zmizela, například z devíti synagog se jich dochovalo jen šest. Zmizelo téměř 470 domů, stovky nových však byly postaveny, vznikla třeba i moderní Pařížská třída.

Jak ale vypadalo někdejší Židovské Město? To si lze opravdu jen velmi těžko představit. Jen pro srovnání – někdejší Židovské město mělo před asanací 300 domů a 31 uliček. Po asanaci zbylo 83 domů a 10 ulic. Jednalo se o opravdu pitoreskní čtvrť se spoustou na sebe všelijak nalepených malých domků s mnoha průchody, dvorky a s křivolakými uličkami. Místo už dávno nebylo obýváno pouze Židy, protože ti v polovině 19. století mohli ghetto opustit. Trpělo však záplavami a byly zde špatné hygienické poměry.
 

Co lze dnes obdivovat v dochované části Josefova?

Staronová synagoga v Červené ulici s typickým zubatým štítem je nejstarší dochovanou synagogou ve střední Evropě a druhou nejstarší na světě. Druhá nejstarší synagoga pražského židovského města je Pinkasova z roku 1535 v Široké ulici. Jen o pár desítek let mladší je Maiselova synagoga, do současné novogotické podoby přestavěná na přelomu 19. a 20. století, z konce 17. století pak pochází Klausová synagoga. Možná někam mezi ně by zapadla předchůdkyně Španělské synagogy ve Vězeňské ulici, která byla v roce 1868 kompletně přestavěna v novorenesančním stylu s vnitřní výzdobou, inspirovanou slavnou španělskou Alhambrou.

Magnetem je i osobnost zdejšího rodáka spisovatele Franze Kafky (pohřben je však v rodinné hrobce na Novém židovském hřbitově Praze-Strašnicích) a také legendární homunkulus – umělá bytost, Golem, stvořená prý v renesanční době učeným rabínem Löwem. Pražské židovské muzeum je také druhé největší židovské muzeum na světě.
Kafkův dům v Praze

Kafkův dům v Praze

Rodný dům spisovatele Franze Kafky stál na okraji tehdejšího Pražského židovského ghetta. V současné době je budova využívána pro kulturní a společenské akce.

Klausová synagoga

Klausová synagoga

Klausová synagoga se nachází v těsném sousedství Starého židovského hřbitova. Její název je odvozen z německého slova "Klaus" ve významu "malá budova", které vzniklo z latinského "claustrum".

Španělská synagoga

Španělská synagoga

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase. Nová expozice mapuje posledních 200 let dějin Židů v českých zemích.

Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Maiselova synagoga na Židovském městě Pražském

Neobvyklou trojlodní renesanční synagogu s gotickými prvky nechal vystavět v letech 1590 – 1592 primas Židovského města Mordechai Maisel.

Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě

Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě

Starý židovský hřbitov je bez nadsázky památkou světového významu. Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města.

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Městská čtvrť Josefov je nejmenším katastrálním územím Prahy, které obklopuje Staré Město. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město, ještě dříve se této části říkalo Židovské ghetto. Dnes jde o zachovalý celek významných židovských památek evropského význau.

Staronová synagoga v Praze

Staronová synagoga v Praze

Nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě je Staronová synagoga z konce 13. století. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce a modlitebna.

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Muzeum pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ta obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih.

Procházka po nejzajímavějších židovských památek Prahy!

Procházka po nejzajímavějších židovských památek Prahy!

Přestože židovské památky představují skutečné historické a architektonické skvosty, často je míjíme bez povšimnutí a dovnitř vcházejí hlavně návštěvníci ze zahraničí. Pojďte s portálem Kudy z nudy prozkoumat nejzajímavější synagogy a židovské hřbitovy v hlavním městě.

Praha – Staré Město

Praha – Staré Město

Staré Město sice už dávno není prvním mezi městy království českého, ale zato stále patří mezi nejhezčí a nejvyhledávanější částí Prahy. Historické centrum hlavního města, zapsané mezi památkami UNESCO, je plné památek, obchodů, kaváren a restaurací a prochází jím takzvaná Královská cesta.

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Gotická Pinkasova synagoga v centru Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze

Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze

Mikve je židovská rituální lázeň, tvořena nádrží s přírodní vodou. V judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů. Historická mikve vedle Pinkasovy synagogy patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti. Pochází nejspíše z počátku 16. století.

Pět zajímavostí, které nevíte o Starém Městě v Praze

Pět zajímavostí, které nevíte o Starém Městě v Praze

Jak se pražské středověké ghetto proměnilo v luxusní obchodní třídu? Kolikrát, odkud a kam se stěhovala kašna na Uhelném trhu? Kde stávala tajemná Foglarova Stínadla a které stavby navždy zmizely při asanaci historického centra? A víte, že Zlatou uličku nenajdete jen na Pražském hradě, ale i v srdci Starého Města? Na všechny tyto všetečné otázky odpoví portál Kudy z nudy.

Židovská Praha je fenomén, který nemá ve světě obdoby

Židovská Praha je fenomén, který nemá ve světě obdoby

Židovské Město jinak zvané také Josefov bylo po celá staletí nejmenším katastrálním územím metropole. V minulosti bylo velmi živé, pulzující a plné lidí. Vždyť Židovské město bylo nejdůležitějším obchodním centrem staré Prahy, kde se po dlouhá staletí nic nevyrábělo, ale velmi pilně se obchodovalo. V průběhu staletí zažilo vzestupy i pády, čelilo pogromům i drancování, málem ho vyhubil mor, pustošily ho ničivé požáry i pravidelné povodně a nakonec přišla asanace. Žít zde nebylo jednoduché.

Už jste byli v pražském Židovském muzeu?

Už jste byli v pražském Židovském muzeu?

Židovské muzeum v Praze, jedno z nejstarších a kontinuálně existujících židovských muzeí na světě, bylo založeno v roce 1906. Posláním muzea je dokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatelstva v Čechách a zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, zaniklých během asanace pražského židovského ghetta.