!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě
Památky

Starý židovský hřbitov v Praze – nejzachovalejší hřbitov svého druhu v Evropě

Starý židovský hřbitov je bez nadsázky památkou světového významu. Byl založen v první polovině 15. století a spolu se Staronovou synagogou patří k nejvýznamnějším zachovalým památkám pražského Židovského města.
Hřbitov, na kterém se pohřbívalo do roku 1787 se rozkládá na rozloze zhruba 11 000 m2. Nachází se tu asi 12 000 náhrobních kamenů a okolo 40 000 rituálně uložených ostatků. Nejstarší náhrobek, náležící učenci a básníkovi Avigdoru Karovi, pochází z roku 1439. Hřbitov byl v minulosti několikrát rozšiřován. Přesto jeho plocha nestačila a na místo se navážely další vrstvy zeminy. Předpokládá se, že na hřbitově se nachází několik pohřebních vrstev nad sebou. Malebné shluky náhrobků z různých dob vznikly vyzdvižením starších náhrobních kamenů do horních vrstev.

Na přelomu 16. a 17. st. se začínají na původně jednoduchých náhrobcích objevovat plastické symboly a znamení rodů, jmen, stavů a povolání. Praha je jediným místem v Evropě, kde se ve větším počtu zachoval symbol čtyřstěnné tumby (domku) z období baroka. Převažují zde také vinné hrozny, které značí symbol plodnosti a moudrosti. Také se velice často objevují symboly pokladniček – dobročinnost, nebo šesticípá Davidova hvězda. K původu a rodu zemřelého patří např. žehnající ruce (potomci chrámových kněží), konvice s mísou nebo hudební nástroje (potomci pomocníků z kmene levitů), dále symboly zvířat jako osobní nebo rodinná jména (lev, vlk, husa, kohout aj.) a reliéfy nástrojů jako symbol povolání (hmoždíř – lékárník, nůžky – krejčí, housle – hudebník apod.). Texty nesou často kromě základních údajů i rozmanité chvalořečení i jiné zajímavé údaje o mrtvém.

Nejvýznamnější osobou pohřbenou na Starém židovském hřbitově je bezesporu velký náboženský učenec a pedagog rabi Jehuda Liwa ben Becalel, zvaný rabi Löw (zemřel roku 1609), s jehož postavou je spojena i pověst o vytvoření umělé bytosti – golema. Nachází se zde však řada dalších známých židovských osobností, například primas Židovského Města Mordechaje Maisela (zemřel roku 1601), renesanční učenec, historik, matematik a astronom David Gans (zemřel roku 1613), vědec a polyhistor Josef Šalom Delmedig (zemřel roku 1655) a rabín a sběratele hebrejských rukopisů a tisků David Oppenheim (zemřel roku 1736).
Zobrazit více

Starý židovský hřbitov v Praze

Provozovatel

Židovské muzeum v Praze

Široká 3
110 00 Praha 1
Tel.:
+420 222 317 191
Tel.:
+420 221 711 511
Email:
office@jewishmuse...
WWW:
www.jewishmuseum.cz
GPS:
50,089283 14,417005
 
Region:
Praha
Oblast:
Praha
Město:
Praha 1
 

Vstupné

Cena: 350 Kč

Snížená cena: 250 Kč

 

Časová náročnost

1,0 hodina