Úvod > Co chcete dělat? > Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze
Památky

Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze

Mikve je židovská rituální lázeň, tvořena nádrží s přírodní vodou. V judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů. Historická mikve vedle Pinkasovy synagogy patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti. Pochází nejspíše z počátku 16. století.

Židovské muzeum v Praze ve spolupráci se Židovskou obcí v Praze nabízí od dubna 2014 možnost prohlídky historické mikve. Ta se nachází v areálu Pinkasovy synagogy a byla náhodou objevena v roce 1968, kdy v synagoze probíhala hloubková izolace, která měla budovu uchránit před spodní vodou. Během těchto úprav byly v podzemí synagogy objeveny právě tyto unikátní prostory.

Mikve sloužila k rituálnímu očišťování osob nebo předmětů. Židovští kněží se v mikvi očišťovaly před vstupem do chrámu, ženy například po menstruaci nebo po porodu. Z předmětů se očišťovalo hlavně nádobí, které bylo vyrobeno nežidovskými řemeslníky. Lázně se používají i jako součást obřadu konverze k judaismu – do vody musí být ponořen každý konvertita, muž i žena.

Rituální lázně v Praze slouží svému původnímu účelu až do dnešních dnů. Prostory jsou však otevřeny i návštěvníkům, jedná se o návštěvy s odborným průvodcem. Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně patnácti osob se pořádají od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. Prohlídka trvá přibližně 30 minut. Cena prohlídky historické mikve je 100 Kč za osobu.