Úvod > Aktuality > Tajné české talismany aneb co nás chrání před pohromami?
Tajné české talismany aneb co nás chrání před pohromami?
"> "> Zdroj foto: FB Poutní místo Stará Boleslav "> "> "> "> ">
Životní styl

Tajné české talismany aneb co nás chrání před pohromami?

  • Vydáno10. září 2022
Kde čerpat naději v časech, kdy je budoucnost tak temná, že je o ní lepší nemluvit a raději ani nepřemýšlet? Vydejte se s portálem Kudy z nudy třeba do Staré Boleslavi, na Blaník nebo do Beskyd. Tam všude totiž naši předkové hledali ochranu a víru v příznivý osud.

Palladium a jeho cesta do Staré Boleslavi

Symbolem naděje byl už ve středověku svatý Václav. Jeho odkaz bývá často spojovaný se Starou Boleslaví, naším nejstarším poutním místem. Kostelík svatých Kosmy a Damiána se sice nedochoval, ale místo světcovy mučednické smrti připomíná krypta stejného zasvěcení pod dnešním kostelem sv. Václava a také sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna ve Vrábské kapli. Navíc jen kousek odtud – doslova pár desítek metrů za náměstím Svatého Václava, Staroboleslavskou bránou a Mariánským náměstím – se tyčí působivý červeno-bílý kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten sice časy svatého Václava nepamatuje, ale v jeho interiéru je vystaveno palladium země české, posvátný předmět, uctívaný jako záštita a ochrana celé země před nebezpečím.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie stará boleslavReliéf Madony s dítětem, zhotovený z korintské mědi a pozlacený, není nijak velký, měří přibližně 19 × 13,5 centimetru. Jeho hodnota je ale nevyčíslitelná. Podle legendy palladium po křtu obdržela svatá Ludmila od arcibiskupa Metoděje a jako ochranu je později nosil její vnuk svatý Václav. Palladium zanechalo v naší národní historii silnou stopu. Za třicetileté války se jen souhrou náhod nestalo švédskou válečnou kořistí, v časech ohrožení hodně cestovalo: bylo ukryto například ve Vídni, na několika místech v Praze nebo v Berouně. Naposled opustilo Starou Boleslav v době komunistického teroru, kdy putovalo podobně jako mnozí stateční Češi za mříže. Do mariánské baziliky se vrátilo až roku 1968 a dnes je vystaveno v jedné z bočních kaplí.
 

Dřímající svatováclavské vojsko

blaníkSe svatým Václavem je spojená i známá pověst o vojsku dřímajícím hluboko v nitru Velkého Blaníku. Pověst o tom, jak vojsko vyjede z hory na pomoc ohrožené české zemi, uvedl do širokého povědomí spisovatel Alois Jirásek ve Starých pověstech českých, vydaných v roce 1894. Nejtajemnějším místem proto na Velkém Blaníku není vrcholek s rozhlednou nebo dvě řady kamenných valů, pozůstatky opevněného hradiště z 6. až 5. století před naším letopočtem, ale pověstmi opředená Veřejová skála. Až prý bude českému národu nejhůře, na Blaníku se zazelená suchý dub, voda ze studánky přeteče, rytíři uvnitř hory se probudí z hlubokého spánku, ve skále se otevřou mohutná kamenná vrata a ven vyjede vojsko pod vedením patrona české země. Až porazí nepřátele, v Čechách opět zavládne klid a mír.
 

Spící vojska a důkazy jejich existence

lysá horaMuže dřímající pod horami a čekající na svůj velký den má prakticky každá evropská země, a většinou nejde jen o jednu armádu. Až tedy bude Čechám nejhůř, k blanickým rytířům se připojí další části svatováclavského vojska, které spí například pod hradem Kunětická Hora, ve skále pod Vyšehradem, pod Emauzským klášterem nebo v nitru Bílé hory. Několik armád má i vojsko slezských rytířů, které vyrazí z Lysé hory a Velké Čantoryje; tady je dokonce připomíná Rytířská stezka. Další moravské šiky pak dřímají pod Svatým Hostýnem; tady jde patrně o vojsko z dob tatarských válek kolem roku 1241. Společné šiky by mohlo posílit ještě bájné vojsko Slavníkovců, ukryté pod kopcem Oškobrhem, muži spící ve skále Klapý pod hradem Házmburkem anebo armáda dřímající v Ralsku u Mimoně.

Že jde jen o pověsti a z těch kopců nikdy nikdo nevyjede? Víru našich předků udržovala při životě řada pověstí o pasáčcích, pradlenkách, děvečkách a kovářích, kteří se náhodou dostali do podzemí a tam pak celý den sloužili spícím rytířům. Jenže zatímco v jejich životě uplynul pouhý den, nahoře nad jejich hlavami letěly roky jako splašené – někteří se vrátili po roce či po třech, jiní dokonce až po sto letech. Jiné legendy vyprávějí o nočních jezdeckých rejích provázených troubením a bubnováním, a na Chodsku dokonce mají velmi originální důkaz existence podzemního vojska: žlutě zakalený potůček, který vytéká zpod kopce kousek Domažlic, prý není sirný pramen, ale hnojůvka z podzemních rytířských stájí.
Hora Blaník – posvátný český vrch

Hora Blaník – posvátný český vrch

Hora Blaník je legendární český vrch. V těžkých chvílích naší historie byl vždy symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dienzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách. Od roku 2017 do roku 2021 probíhala generální oprava dvou národních kulturních památek, a to baziliky Nanebevzetí Panny Marie a baziliky sv. Václava. Obě památky jsou nyní přístupné veřejnosti v rámci komentovaných prohlídek.

Jeskyně Rudka – unikátní jeskyně blanických rytířů

Jeskyně Rudka – unikátní jeskyně blanických rytířů

Unikátní umělou jeskyni zdobí sochy šestnácti blanických rytířů v čele s jejich velitelem sv. Václavem. Spící svatováclavské vojsko vytesal sochař samouk Stanislav Rolínek v letech 1928-1930 nůžkami na ovce a hasičskou sekerou.

Rytířská stezka na Velkou Čantoryji

Rytířská stezka na Velkou Čantoryji

Rytířská naučná stezka vede na české i polské straně hory Velká Čantoryje opředené mnohými pověstmi. 10 km dlouhá naučná stezka vás povede po stopách staré legendy, podle které se v nitru Velké Čantoryje ukrývá vojsko „spících rytířů“, kteří přijedou na pomoc zdejšímu kraji v případě ohrožení.

Jeskyně Klácelka s reliéfy sochaře Václava Levého

Jeskyně Klácelka s reliéfy sochaře Václava Levého

Umělá jeskyně Klácelka leží na levém břehu Liběchovky, asi 2 km severně od obce Liběchov. Sochař Václav Levý zde roku 1845 vytesal sochy zvířat z bajky F. M. Klácela, husitské hrdiny a trpaslíky.

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Naleznete zde původní pralesovité porosty, horské louky s výskytem vzácných karpatských rostlin a živočichů i unikátní pseudokrasové jevy.

Zřícenina hradu Hus

Zřícenina hradu Hus

Zbytky hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází z roku 1341, kdy král Jan Lucemburský zde povolil vystavět hrad na ochranu nově zakládaných vsí na odlesněné půdě.

Veřejova skála – magický vchod do nitra hory Blaník

Veřejova skála – magický vchod do nitra hory Blaník

Na severozápadním úpatí hory Velký Blaník se nachází výrazný skalní útvar zvaný Veřejová skála. Podle mnoha legend se právě v této skále nachází vstup do bájného podzemí hory, kde odpočívají blaničtí rytíři, kteří vyjedou ze skály na pomoc, až nám bude nejhůř.

Geopark kraj blanických rytířů

Geopark kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Území ceněné z přírodního, geologického i historického hlediska se nachází v centrální oblasti Čech, které leží převážně v okrese Benešov.

Kraj blanických rytířů – za tajemstvím legend

Kraj blanických rytířů – za tajemstvím legend

Vítejte na tradičním českém venkově! Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí.