Úvod > Aktuality > Tajné české talismany aneb co nás chrání před pohromami?
Životní styl

Tajné české talismany aneb co nás chrání před pohromami?

  • Vydáno9. září 2023
Kde čerpat naději v časech, kdy je budoucnost tak temná, že je o ní lepší nemluvit a raději ani nepřemýšlet? Vydejte se s portálem Kudy z nudy třeba do Staré Boleslavi, na Blaník nebo do Beskyd. Tam všude totiž naši předkové hledali ochranu a víru v příznivý osud.

Palladium a jeho cesta do Staré Boleslavi

Symbolem naděje byl už ve středověku svatý Václav. Jeho odkaz bývá často spojovaný se Starou Boleslaví, naším nejstarším poutním místem. Kostelík svatých Kosmy a Damiána se sice nedochoval, ale místo světcovy mučednické smrti připomíná krypta stejného zasvěcení pod dnešním kostelem sv. Václava a také sousoší z dílny Matyáše Bernarda Brauna ve Vrábské kapli. Navíc jen kousek odtud – doslova pár desítek metrů za náměstím Svatého Václava, Staroboleslavskou bránou a Mariánským náměstím – se tyčí působivý červeno-bílý kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ten sice časy svatého Václava nepamatuje, ale v jeho interiéru je vystaveno palladium země české, posvátný předmět, uctívaný jako záštita a ochrana celé země před nebezpečím.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie stará boleslavReliéf Madony s dítětem, zhotovený z korintské mědi a pozlacený, není nijak velký, měří přibližně 19 × 13,5 centimetru. Jeho hodnota je ale nevyčíslitelná. Podle legendy palladium po křtu obdržela svatá Ludmila od arcibiskupa Metoděje a jako ochranu je později nosil její vnuk svatý Václav. Palladium zanechalo v naší národní historii silnou stopu. Za třicetileté války se jen souhrou náhod nestalo švédskou válečnou kořistí, v časech ohrožení hodně cestovalo: bylo ukryto například ve Vídni, na několika místech v Praze nebo v Berouně. Naposled opustilo Starou Boleslav v době komunistického teroru, kdy putovalo podobně jako mnozí stateční Češi za mříže. Do mariánské baziliky se vrátilo až roku 1968 a dnes je vystaveno v jedné z bočních kaplí.
 

Dřímající svatováclavské vojsko

blaníkSe svatým Václavem je spojená i známá pověst o vojsku dřímajícím hluboko v nitru Velkého Blaníku. Pověst o tom, jak vojsko vyjede z hory na pomoc ohrožené české zemi, uvedl do širokého povědomí spisovatel Alois Jirásek ve Starých pověstech českých, vydaných v roce 1894. Nejtajemnějším místem proto na Velkém Blaníku není vrcholek s rozhlednou nebo dvě řady kamenných valů, pozůstatky opevněného hradiště z 6. až 5. století před naším letopočtem, ale pověstmi opředená Veřejová skála. Až prý bude českému národu nejhůře, na Blaníku se zazelená suchý dub, voda ze studánky přeteče, rytíři uvnitř hory se probudí z hlubokého spánku, ve skále se otevřou mohutná kamenná vrata a ven vyjede vojsko pod vedením patrona české země. Až porazí nepřátele, v Čechách opět zavládne klid a mír.
 

Spící vojska a důkazy jejich existence

lysá horaMuže dřímající pod horami a čekající na svůj velký den má prakticky každá evropská země, a většinou nejde jen o jednu armádu. Až tedy bude Čechám nejhůř, k blanickým rytířům se připojí další části svatováclavského vojska, které spí například pod hradem Kunětická Hora, ve skále pod Vyšehradem, pod Emauzským klášterem nebo v nitru Bílé hory. Několik armád má i vojsko slezských rytířů, které vyrazí z Lysé hory a Velké Čantoryje; tady je dokonce připomíná Rytířská stezka. Další moravské šiky pak dřímají pod Svatým Hostýnem; tady jde patrně o vojsko z dob tatarských válek kolem roku 1241. Společné šiky by mohlo posílit ještě bájné vojsko Slavníkovců, ukryté pod kopcem Oškobrhem, muži spící ve skále Klapý pod hradem Házmburkem anebo armáda dřímající v Ralsku u Mimoně.

Že jde jen o pověsti a z těch kopců nikdy nikdo nevyjede? Víru našich předků udržovala při životě řada pověstí o pasáčcích, pradlenkách, děvečkách a kovářích, kteří se náhodou dostali do podzemí a tam pak celý den sloužili spícím rytířům. Jenže zatímco v jejich životě uplynul pouhý den, nahoře nad jejich hlavami letěly roky jako splašené – někteří se vrátili po roce či po třech, jiní dokonce až po sto letech. Jiné legendy vyprávějí o nočních jezdeckých rejích provázených troubením a bubnováním, a na Chodsku dokonce mají velmi originální důkaz existence podzemního vojska: žlutě zakalený potůček, který vytéká zpod kopce kousek Domažlic, prý není sirný pramen, ale hnojůvka z podzemních rytířských stájí.
Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Naleznete zde původní pralesovité porosty, horské louky s výskytem vzácných karpatských rostlin a živočichů i unikátní pseudokrasové jevy.

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav

Poutní místo Stará Boleslav je nejstarším poutním místem v Čechách. Od roku 2017 do roku 2021 probíhala generální oprava dvou národních kulturních památek, a to baziliky Nanebevzetí Panny Marie a baziliky sv. Václava. Obě památky jsou nyní přístupné veřejnosti v rámci komentovaných prohlídek.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dientzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Veřejova skála – magický vchod do nitra hory Blaník

Veřejova skála – magický vchod do nitra hory Blaník

Na severozápadním úpatí hory Velký Blaník se nachází výrazný skalní útvar zvaný Veřejová skála. Podle mnoha legend se právě v této skále nachází vstup do bájného podzemí hory, kde odpočívají blaničtí rytíři, kteří vyjedou ze skály na pomoc, až nám bude nejhůř.

Kraj blanických rytířů – za tajemstvím legend

Kraj blanických rytířů – za tajemstvím legend

Vítejte na tradičním českém venkově! Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí.

Kazi, Teta a Libuše – dcery bájného Kroka

Kazi, Teta a Libuše – dcery bájného Kroka

Kolik dětí měl Krok, moudrý soudce a vládce kmene Čechů, nevíme. V Kosmově kronice z počátku 12. století se objevují jen jeh tři dcery, Kazi, Teta a Libuše. Jejich existence není historicky doložena, všechny ale mají pevné místo v českých národních pověstech. Hlavní roli hraje Libuše, která s Přemyslem Oráčem založila dynastii Přemyslovců.

Krok – předák kmene Čechů ze starých legend

Krok – předák kmene Čechů ze starých legend

Kdo byl bájný Krok? Vládce kmene Čechů, soudce a otec tří dcer, Libuše, Kazi a Tety. Jméno vyražené na jedné ze zlatých keltských mincí v Podmokelském pokladu, objeveném v roce 1771. A také muž, o němž na rozdíl od jiných hrdinů nejstarších českých dějin psal už kronikář Kosmas.

Horymír a Šemík – udatný jezdec a jeho kůň ze starých českých legend

Horymír a Šemík – udatný jezdec a jeho kůň ze starých českých legend

Národní pověst o Horymírovi a jeho věrném koni Šemíkovi patří k nejdojemnějším příběhům o lidském a koňském přátelství. Příběh se údajně odehrál za vlády bájného knížete Křesomysla v roce 846 a dodnes jej připomíná Šemíkův hrob v Neumětelích.

Rytířská stezka na Velkou Čantoryji

Rytířská stezka na Velkou Čantoryji

Rytířská naučná stezka vede na české i polské straně hory Velká Čantoryje opředené mnohými pověstmi. 10 km dlouhá naučná stezka vás povede po stopách staré legendy, podle které se v nitru Velké Čantoryje ukrývá vojsko „spících rytířů“, kteří přijedou na pomoc zdejšímu kraji v případě ohrožení.

Praotec Čech – legendární předek všech Čechů

Praotec Čech – legendární předek všech Čechů

Hora Říp vystupující z rovin jižně od Roudnice nad Labem je památné místo české mytologie. Podle pověsti právě sem přišel praotec Čech, rozhlédl se po okolní krajině „mlékem a strdím oplývající“, a rozhodl se, že to je bude nový domov jeho lidu. Kdo ale byl ten legendární prapředek všech Čechů a odkud přišel?

Hora Blaník – posvátný český vrch

Hora Blaník – posvátný český vrch

Hora Blaník je legendární český vrch. V těžkých chvílích naší historie byl vždy symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa.

Jeskyně Rudka – unikátní jeskyně blanických rytířů

Jeskyně Rudka – unikátní jeskyně blanických rytířů

Unikátní umělou jeskyni zdobí sochy šestnácti blanických rytířů v čele s jejich velitelem sv. Václavem. Spící svatováclavské vojsko vytesal sochař samouk Stanislav Rolínek v letech 1928-1930 nůžkami na ovce a hasičskou sekerou.

Karel Jaromír Erben – sběratel českých lidových písní a pohádek

Karel Jaromír Erben – sběratel českých lidových písní a pohádek

Známý sběratel lidové slovesnosti a básník, ale také historik, právník, archivář a překladatel: Karel Jaromír Erben (7. listopadu 1811 Miletín – 21. listopadu 1870 Praha) byl muž mnoha řemesel. Zná ho každý, kdo u tabule musel recitovat dejme tomu Polednici, někdy viděl film Kytice anebo jel přes Miletín, městečko v Podkrkonoší. Básníkův pomník s výjevy z jeho díla a národních pověstí stojí přímo na hlavním náměstí.

Jeskyně Klácelka s reliéfy sochaře Václava Levého

Jeskyně Klácelka s reliéfy sochaře Václava Levého

Umělá jeskyně Klácelka leží na levém břehu Liběchovky, asi 2 km severně od obce Liběchov. Sochař Václav Levý zde roku 1845 vytesal sochy zvířat z bajky F. M. Klácela, husitské hrdiny a trpaslíky.

Zřícenina hradu Hus

Zřícenina hradu Hus

Zbytky hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází z roku 1341, kdy král Jan Lucemburský zde povolil vystavět hrad na ochranu nově zakládaných vsí na odlesněné půdě.

Geopark kraj blanických rytířů

Geopark kraj blanických rytířů

Kraj blanických rytířů, Podblanicko, je místem oplývajícím přírodními krásami a bohatou minulostí. Území ceněné z přírodního, geologického i historického hlediska se nachází v centrální oblasti Čech, které leží převážně v okrese Benešov.

Další aktuality

Kalendář 2024: Přehled bylinkových dnů, výstav a slavností na jaro a léto

Voňavá levandule a rozmarýn, bazalka a dobromysl pro italskou kuchyni, pažitka, majoránka, libeček a petržel pro tu domácí a nakonec třeba medvědí česnek, meduňka a šalvěj pro zdraví – bez bylinek by to zkrátka byla nuda. Nadšení zahrádkáři dobře ví, že od záhonku je jen krůček k bylinkové zahrádce a dalším větším projektům. A kdo má rád bylinky, toho budou lákat bylinkové slavnosti. Kam a kdy se na ně můžete vypravit?
Životní styl

Lidové pranostiky: březen, čápi svatého Řehoře a začátek jara

Březen je měsíc plný drobných radostí, ale také půstu. Ten začíná Popeleční středou a končí Velikonocemi. Právě půst a postní neděle, kdy každá má své jméno a své zvyklosti a tradice, se postarají o většinu březnových lidových pranostik. Seznamte se na Kudy z nudy s březnovou sprškou pořekadel, mouder a průpovídek.
Životní styl

Čtrnáct krajů & čtrnáct tipů: nejhezčí vesnice a samoty

Krásná venkovská krajina, zajímavé příběhy a historie spojená se známými osobnostmi: to všechno provází nejhezčí české, moravské a slezské vesničky a samoty. Pojďte je prozkoumat s Kudy z nudy a podívat se do míst, kam sice nejezdí davy turistů, ale přesto mají co nabídnout.
Životní styl

Kam vyrazit za romantikou na Valentýna? Máme pro vás tipy z celého Česka!

Využijte speciálních balíčků a programů pro oslavu svátku Svatého Valentýna! Rozmazlete svého miláčka pobytem v luxusním hotelu nebo originálním programem či privátním wellness. K tomu snídaně do postele, sekt na pokoji, večeře při svíčkách... A to zdaleka není vše...
Životní styl

Víte, že Popeleční středa zahajuje křesťanům čtyřicetidenní půst?

Čtyřicetidenní postní období se odpočítává od Popeleční středy, která připadá na čtyřicátý den před Velikonocemi. Radovánkám býval konec, zabijačkové dobroty vystřídaly brambory, kroupy, hrách a čočka a začalo období půstu, střídmosti, rozjímání, očištění se od hříchů a také příprav na Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky roku. Popeleční středa připadá na 14. únor 2024.
Životní styl

Valentýn v přírodě: udělejte si valentinský výlet na romantická místa

Toužíte po originálním valentýnském výletu se svou láskou? Pak jsou romantická místa přesně tím, co potřebujete! Užijte si procházku tichým údolím, skalním městem nebo vystoupejte na rozhlednu. Chybu neuděláte ani výpravou k Jezírku lásky. Tipy, kam na svatého Valentina vám přináší Kudy z nudy.
Životní styl

10 tipů na zaslouženou relaxaci pro unavené maminky

Také na sobě začínáte pociťovat jarní únavu? Dopřejte si tedy chvilku odpočinku od dětí i manžela. Těch pár hodin bez vás to jistě zvládnou a vy si můžete užít volný čas jen pro sebe a nabrat nové síly například při čokoládové lázni, v ruské bani nebo v termálním bazénu.
Životní styl

Kam za sportem, když je venku nevlídno?

Rádi trávíte volný čas aktivně a sport je váš největší kamarád? Co ale dělat, když venku je nevlídno a vy nechcete sedět doma? Máme pro vás pár tipů, kam vyrazit za sportem a zlepšením fyzičky.
Životní styl