Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina hradu Hus
Památky

Zřícenina hradu Hus

Zbytky hradu Hus stojí na strmém ostrohu nad řekou Blanicí ve svahu Panského vrchu (835 m) asi 8 km jihozápadně od Prachatic. Nejstarší písemná zpráva o hradu pochází z roku 1341, kdy král Jan Lucemburský zde povolil vystavět hrad na ochranu nově zakládaných vsí na odlesněné půdě.
V divokém skalnatém údolí řeky Blanice byl na skalním ostrohu vystavěn po roce 1341 hrad Hus na ochranu Zlaté stezky a zdejších rýžovišť zlata. Hrad byl rozdělen do dvou částí hradním příkopem vytesaným do skály. K hradu patřila dříve také ves, později městečko Husinec – rodiště Mistra Jana Husa, který zřejmě převzal jméno hradu za své.

Během 14. a 15. století se na hradě vystřídala celá řada majitelů. Jednoho z nich, Jana Smila z Křemže, nechal v roce 1439 popravit Oldřich z Rožmberka. Hrad bez pána se po husitských válkách v 15. století stal sídlem loupeživých rytířů a pod vedením Habarta z Lopaty, kteří podnikali nájezdy do okolí a přepadávali kupce. Proto byl Hus v roce 1441 obležen, dobyt a rozbořen.

Z poměrně rozsáhlého hradu se v lese nad řekou dochovaly do současnosti jen zbytky hradeb, vysoká zeď paláce a úzká trhlina, ústící do sklepů. U hradu Hus (směrem k Volarům) jsou ve skalní stěně přímo u cesty různě velké nekrasové jeskyně. Na skalách se dodnes nachází zbytky původních pralesovitých porostů a řeka Blanice je zase útočištěm kriticky ohrožené perlorodky říční

Zřícenina je dostupná od Křišťanovic (cca 3,5 km) nebo Volar (cca 7 km) po žluté značce, kterou kopíruje NS Zlatá stezka či od Křišťanovického rybníka u Hlásné Lhoty po modré turistické značce (asi 2 km).