Úvod > Aktuality > Soutěž muzeí Gloria musaealis zná vítěze
Soutěž muzeí Gloria musaealis zná vítěze
"> "> "> "> "> "> Soutež muzeí Gloria musaealis 2013 zná víteze ">
Kultura

Soutěž muzeí Gloria musaealis zná vítěze

  • Vydáno17. června 2021
Od 1. ledna 2020 do 28. února 2021 probíhal XIX. ročník Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, do které se přihlásilo 56 muzeí a galerií s celkem 98 projekty. Nejpočetnější kategorií se stala Muzejní výstava roku 2020 (40 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2020 (33 projektů) a Muzejní počin (25 projektů). Některé oceněné výstavy už sice dávno skončily, ale vítězná muzea můžete zahrnout do svých tipů na výlet.

Vítězem v kategorii Muzejní výstava je Městské muzeum v Ústí nad Labem

Písečné skályPrvní cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2020 získalo Muzeum města Ústí nad Labem za výstavu Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku. Ukazovala písky z celého světa a z různých pohledů, návštěvníci na ní mohli vidět fotografie zrnek písku pod mikroskopem, část rozsáhlé sbírky písků německého sběratele či otisky zvířat v písku. Expozice ukazovala i krajinu Labských pískovců a Národního parku České Švýcarsko.

Druhé místo v kategorii muzejní výstava obsadilo Východočeské muzeum v Pardubicích za stálou expozici českého ateliérového skla 20. a 21. století. Třetí cenu dostalo Muzeum a Pojizerská galerie Semily za výstavu Bílá místa konce války, která se věnovala málo známému a dosud systematicky nezpracovanému tématu nucených prací a nacistické válečné výroby na Semilsku.
 

Muzejní publikace roku

publikace Umění v nouziJako nejlepší publikaci porota vyhodnotila titul Umění v nouzi editorky Bohuslavy Chleborádové, kterou vydalo Regionální muzeum v Teplicích, a která představuje Teplice jako jedno z důležitých uměleckých center meziválečného období.

Mimo vítěznou publikaci byly nominovány například publikace Blanensko a Moravský kras v pravěku z Muzea Blanenska či Praha průmyslová: Rozvoj pražské průmyslové aglomerace do zániku Rakouska-Uherska Muzea hlavního města Prahy.
 

Kategorii Muzejní počin roku 2020 ovládly Pustevny

PustevnyPrvní příčku této kategorie bezpečně obsadily Pustevny, a to projektem Libušín znovuzrozený: Obnova Národní kulturní památky po požáru. Stavba patřila od roku 1899 do souboru nejznámějších beskydských secesních staveb. Vědecká rekonstrukce, na níž se podílelo přes 300 řemeslníků, trvala šest let a stála téměř 112 milionů korun. V dobrovolné sbírce se v Česku vybralo téměř 11 milionů korun. Nový Libušín byl otevřen 30. července 2020.

Hrad HelfštýnI na druhém místě v kategorii se umístila instituce z Moravy. Jedná se o Muzeum Těšínska, které jej obdrželo za rekonstrukci své výstavní budovy a novou expozici Příběh Těšínského Slezska. Součástí je nová knihovna, přednáškový sál či amfiteátr s lapidáriem. Třetí místo v téže kategorii obdrželo Muzeum Komenského v Přerově za rekonstrukci renesančního hradního paláce na Helfštýně.

Jedno ze zvláštních ocenění dostalo Národní zemědělské muzeum, které na Kačině založilo genofondový sad starých odrůd jablek, hrušek, švestek a třešní.
 

Slovo o soutěži Gloria musaealis

MuzeumSoutěž si klade za cíl upozornit veřejnost na přínos muzeí a galerií k zpřístupňování a využívání kulturního dědictví i k jeho ochraně a na špičkové výkony institucí i jednotlivých pracovníků v oboru muzejnictví.

Soutěž je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku. Nejvyšším oceněním v každé soutěžní kategorii je Cena Gloria musaealis, která se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění. Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM, která byla udělena jednomu z 87 soutěžních projektů, zejména na základě jeho významného přínosu k mezinárodní spolupráci.

Vyhlášení výsledků XX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

19.5.
Vyhlášení výsledků XX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Slavnostní předávání Cen Gloria musaealis za rok 2021 se uskuteční ve čtvrtek 19. května 2022 od 14.00 hodin ve Smetanově síni Obecního domu.

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka

V blízkosti horní stanice lanovky z Trojanovic na Pustevny stojí malebná horská chalupa Maměnka, Libušín byl v březnu 2014 zničen požárem, po dlouhé rekonstrukci se otevřel v červenci 2020. Objekty navrhnul architekt Dušan Jurkovič ve stylu lidové architektury Valašska a Kysuce.

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Muzeum v centru města Ústí nad Labem vlastní rozsáhlé sbírky z oblasti přírodních věd, archeologie, historie a umění. K největším souborům patří sbírky přírodovědné, které vznikaly již od konce 19. století.

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně

Muzeum Těšínska v Českém Těšíně

Muzeum Těšínska sídlí v Českém Těšíně a v regionu české části Těšínského Slezska provozuje celkem 7 poboček a výstavních síní. Pobočka na Hlavní ulici v Českém Těšíně prošla rozsáhlou rekonstrukcí a nabízí mimo jiné novou expozici Příběh Těšínského Slezska.

Zámek Blansko – Muzeum Blanenska: zámecké interiéry, stálé expozice i sezónní výstavy

Zámek Blansko – Muzeum Blanenska: zámecké interiéry, stálé expozice i sezónní výstavy

Muzeum, které sídlí na zámku v Blansku, nabízí prohlídku stálé expozice litiny a interiérů s průvodcem. V rámci vstupenky je možné navštívit stálou expozici objevitelů a archeologie. Součástí je také vstup do archeologické herny pro děti.

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice najdete v samém srdci města za mohutnými obrannými valy. Ty jsou samy o sobě výletním cílem – v jejich bujné zeleni najdete kromě odpočinkových zón nejrůznější zámeckou zvěř – pávy, kozy i veverky. Ujít si nenechte zámeckou hlásku, ze které je za dobrého počasí krásný výhled.

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Zámek Teplice – sídlo Regionálního muzea v Teplicích

Zámek Teplice – sídlo Regionálního muzea v Teplicích

Zámek Teplice je od r. 1947 sídlem teplického muzea. Prohlédnete si zde expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby v regionu. Je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké interiéry.

Muzeum hlavního města Prahy: hlavní budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy: hlavní budova uzavřena z důvodu rekonstrukce

Muzeum hlavního města Prahy je od června 2020 do podzimu 2022 uzavřeno z důvodu generální rekonstrukce objektu. Po 120 letech fungování muzea je nezbytné komplexně obnovit interiéry, a to i s technickým a bezpečnostním zařízením. Ostatní budovy muzea jsou pro veřejnost otevřeny.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce

CHKO Labské pískovce je tvořena řadou soutěsek a kaňonů, které jsou obklopené věžemi a masivy místy tvořícími skalní města. Vznikla v roce 1972 na ploše 324 km² s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých přirozených lesů i kulturních památek, zejména lidové architektury.

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Většinu sálů přerovského zámku, který se tyčí nad zbytky městských hradeb, využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice už od roku 1906. Dnešní podobu vtiskl budově rod Žerotínů, kteří jej v 17. století několikrát přestavěli.

Národní zemědělské muzeum – obory zemědělství ve všech podobách

Národní zemědělské muzeum – obory zemědělství ve všech podobách

Národní zemědělské muzeum nabízí kromě stálých expozic v Praze expozice ve svých pobočkách, krátkodobé výstavy, přednášky pro veřejnost, archiv, fotoarchiv a knihovnu. Zveme vás i na vyhlídkovou terasu na střeše muzea s výjimečným výhledem na celou Prahu.

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Národní park České Švýcarsko – patří k nejkrásnějším místům v Evropě

Prozatím nejmladším národním parkem v České republice je Národní park České Švýcarsko, vyhlášený dne 1.1.2000 na celkové rozloze 79 km². Leží v Ústeckém kraji a přiléhá ke státní hranici, kde na něj navazuje Národní park Saské Švýcarsko (Nationalpark Sächsische Schweiz).

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Muzeum a Pojizerská galerie Semily

V rodném domě Ivana Olbrachta v Semilech, který leží v centru městečka Semily v bezprostřední blízkosti Riegrova náměstí, najdete Muzeum a Pojizerskou galerii. Dům patří k nejstarším ve městě (r. 1760).