Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Přerov – Muzeum Komenského
Kultura

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Většinu sálů přerovského zámku, který se tyčí nad zbytky městských hradeb, využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice už od roku 1906. Dnešní podobu vtiskl budově rod Žerotínů, kteří jej v 17. století několikrát přestavěli.
Zámek je dominantou Městské památkové zóny v Přerově. Majitelem původně gotického hradu se na konci 15. století stal rod Pernštějnů. Na přelomu 16./17. století se Přerov dostal do držby Karla staršího ze Žerotína, za něhož vyvrcholila přestavba hradu na renesanční zámek.

Větší stavební úpravy v interiérech i exteriérech zámku provedli až v první polovině 19. století Antonín hrabě Magnis a jeho syn Vilém. Již na konci 19. století přestal zámek sloužit k účelu bydlení. Po vzniku Československa převzalo zámek město Přerov, které se rozhodlo přizpůsobit interiéry zámku pro muzejní expozice a depozitáře. Muzeum Komenského bylo do prostor zámku přestěhováno na počátku třicátých let 20. století, kterých dodnes využívá pro muzejní účely.
 

Expozice

  • Archeologie Přerovska: seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu (včetně známého sídliště “lovců mamutů” v Předmostí u Přerova) od starší doby kamenné až do sklonku středověku a počátků raného novověku na přelomu 15. a 16. století.
  • Školní třída ze 17. století (z doby Komenského): expoziční cyklus historických rekonstrukcí školních tříd dokladuje zajímavým způsobem různá období vývoje dějin školství a pedagogiky v českých zemích.
  • Školní třída a kabinet měšťanské školy z doby Rakousko-Uherska: v expozici lze nahlédnout do školní třídy s originály školního nábytku a školních pomůcek, běžných při vyučování do roku 1914. Nechybí názorné pomůcky k výuce zeměpisu a fyziky, nebo harmonium, na které hrával skladatel a učitel hudby Josef Čapka Drahlovský.
  • Školní třída z doby 1. republiky (1918 – 1938): zde se podíváte na českou měšťanskou školu (6. až 8. rok školní docházky) vybavenou soudobým nábytkem a zařízením, učebnicemi a didaktickými pomůckami.
  • Školní třída z 50. let 20. století: třída je vybavena jako venkovská učebna malotřídní národní školy. Nechybí zde ani znak z období lidově-demokratického Československa a portréty dvou státníků, československého prezidenta Klementa Gottwalda a představitele Sovětského svazu Josifa Vissarionoviče Stalina.
  • Památník Jana Amose Komenského: uprostřed místnosti v 1. patře jižního křídla zámku je sádrový model plastiky J. A. Komenského od Vladimíra Navrátila, vedle níž se ve skleněné urně nachází prsť z místa Komenského posledního odpočinku v nizozemském Naardenu.
 


Haptický model přerovského zámku

Na dřevěné maketě si mohou handicapovaní památku osahat a prohlédnout zblízka. Haptický model je vyroben ze dřeva, autorem je restaurátor Otakar Ruček. Model slouží nevidomým a těžce slabozrakým lidem k hmatovému prohlížení, díky kterému získají lepší představu o velikosti, tvaru a zvláštnostech této kulturní památky. Slabozrací, kteří v reálu špatně vidí do dálky, si památku prohlédnou zblízka ze všech stran a lépe ji tak poznají.

Model je umístěn na soklu o velikosti zhruba metr krát metr, návštěvníkům je k dispozici ve vstupních prostorách u pokladny.Muzeum Komenského v Přerově
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2007 – Muzeum Komenského v Přerově, p. o. – ORNIS, Ornitologická stanice Muzea Komenského – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2007 – za výstavu „Šáhni si na ptáka – hmatová výstava o ptačím životě“
2002 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní publikace roku 2002 – za vydání CD ROM „Svět očima Amerlinga“
Galerie města Přerov

Galerie města Přerov

Přerov, Olomoucký kraj
Město Přerov

Město Přerov

Přerov, Olomoucký kraj
Laser Aréna Mlýn

Laser Aréna Mlýn

Přerov, Olomoucký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Přerovský pivovar Zubr

Přerovský pivovar Zubr

Přerov, Olomoucký kraj
Polévkárna Aniččin dvůr

Polévkárna Aniččin dvůr

Přerov, Olomoucký kraj
Hotel Jana

Hotel Jana

Přerov, Olomoucký kraj
Resort Radslavice

Resort Radslavice

Radslavice, Olomoucký kraj