Úvod > Aktuality > 10 tipů na výlety do přírody v lázeňském trojúhelníku
Krušné hory u Abertam
Příroda

10 tipů na výlety do přírody v lázeňském trojúhelníku

  • Vydáno4. února 2021
Krušné hory s mnoha rašeliništi i rozeklanými vrcholy, málo známé Smrčiny či hornatý ostrov zeleně Slavkovský les s močály a vývěry minerálních pramenů, kam patří i Soos, přezdívaný český Yellowstone… to vše nabízí Západočeské lázně, region protkaný sítí turistických cest, které zvou na výlety za přírodními zajímavostmi od jara do zimy.

Romantické a tajemné Krušné hory

Krušné horyMálokterá oblast Česka je tak romantická a tajemná jako Krušné hory. Pohraniční pohoří je lemováno turistickými stezkami a cyklotrasami, nespočtu turistických tras však dominuje 242 km dlouhá Krušnohorská magistrála, spojující Cheb až s dalekým Sněžníkem. V zimním období láká na perfektně upravené běžkařské stopy.
 
Při návštěvě Krušných hor by žádný milovník pěší turistiky neměl vynechat Božídarské rašeliniště, přírodní park Přebuz, Novodomské rašeliniště, Rolavská vrchoviště, Haar, Velké jeřábí jezero či daleké výhledy z mnoha rozhleden. Těmi nejkrásnějšími pohledy na Krušné hory vás potěší rozhledna Komáří Vížka, rozhledna na Blatenském vrchu, Plešivec, Pajndl na Tisovském vrchu či Bleiberg u Bublavy. Krásný rozhled je také z rozhledny na Klínovci.
 

Ostrov zeleně lázeňského trojúhelníku Slavkovský les

mariánské lázněChráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní. Oblast je osobitým krajinným celkem s loukami, rašeliništi a vývěry mnoha minerálních pramenů.
 
Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, nejzajímavější je zde naučná stezka na Kladské a naučná stezka Smraďoch. Součástí chráněnné krajinné oblasti je také přírodní rezervace Soos, známá svými „bahenními sopkami“, mofetami. Z minerálních pramenů zde vyvěrá Magnesia, Kynžvartské kyselky, Novoveská kyselka, Giselin a Rudolfův pramen v obci Prameny, Siardův pramen u obce Mnichov, Farská kyselka poblíž Smraďochu a všechny prameny Mariánských Lázní (k nejznámějším patří Ferdinandův pramen, Křížový, Rudolfův, Karolinin, Lesní, Medvědí a Ambrožův pramen).
 

Nejmladší česká sopka Komorní hůrka

Komorní hůrkaKomorní hůrka nedalo měst Cheb a Františkovy Lázně je nejmladší sopkou na území Českého masivu. I když nejmladší, byla naposledy činná na počátku čtvrtohor, (cca před 2,6 miliony lety). Sopka vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo v dnešní Chebské a Sokolovské pánvi, dlouho se ale nevědělo, jak vlastně kdysi nezalesněný kopec vznikl.

O její průzkum se zasloužil také německý básník Johann Wolfgang Goethe. Několikrát navštívil Komorní Hůrku, účastnil se sporu o jejím původu a navrhl prokopat kopec a získat tak odpověď na otázku vzniku hornin sopečnou činností. V okolí sopky vede krátká naučná stezka o délce 1 km. Cestou na vrchol, který dnes není kromě vyšlapané cestičky tak úplně jednoduché najít, uvidíte charakteristickou ztuhlou lávu v podobě skal. Na první pohled p je patrné, že jde o „trochu jinou skálu“ – má v sobě totiž bublinky.
 

Téměř neznámé Smrčiny

SmrčinySmrčiny jsou pohraničním pohořím, které na českém území tvoří dva cípy – jeden vyplňuje Ašský výběžek, druhý sahá od hranic k Chebu. Nejvyšším vrcholem je Háj (758 m n. m.), nedaleko Aše. Smrčiny však nekončí státní hranicí, nýbrž pokračují dále do Německa, kde pohoří nazývají Fichtelgebirge. Představují členitou pahorkatinu až hornatinu poměrně hustě pokrytou lesy a pastvinami.

Z přírodních zajímavostí tu najdete například přírodní rezervaci Bystřina (těsně u hranic s Německem v západním cípu Ašského výběžku), nejzápadnější bod České republiky, Rybářskou kyselku a několik krásných starobylých rozhleden. Vyšplhat můžete například na Háj u Aše nebo Bismarckovu rozhlednu u Chebu.
 

Skalky skřítků v Doupovských horách

skalky skřítkůDoupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Větší část hor je však veřejnosti uzavřena, nachází se zde totiž vojenský újezd Hradiště.

Na západním okraji hor ale objevíte přístupnou přírodní zajímavost, Skalky skřítků. Jedná se o unikátní seskupení několika desítek pseudokrasových dutin, které jsou hluboké od několika desítek centimetrů až k přibližně pěti metrům, nejširší má průměr okolo jednoho metru. Nezvyklá pravidelnost „chodbiček“ o kruhovém či oválném průřezu vedla k řadě dohadů o jejich vzniku. První a nejstarší je vysvětlení mytologické, které zahrnuje početný, leč běžným smrtelníkům neviditelný, národ skřítků hlídajících poklad. Další vysvětlení jsou méně poetická. Jedna teorie říká, že se jedná o dutiny po kmenech vyvrácených třetihorních stromů, které překryla směs sopečného popela a úlomků lávy. V současnosti více uznávaná teorie vysvětluje vznik těchto jeskyněk selektivním zvětráváním hornin.


Český Yellowstone v rezervaci Soos u Františkových Lázní

soosPrazvláštní měsíční krajina, rozbrázděná erozí a pokrytá žlutou a bílou vrstvou vysrážených minerálních solí. Tak vypadá evropská rarita – národní přírodní rezervace Soos, rozlehlé rašeliniště s řadou minerálních pramenů, přezdívaná český Yellowstone. Jedná se vlastně o vyschlé jezero, které mělo slanou (minerální) vodu

Najdete tu pozůstatky vulkanické činnosti, kterou ilustrují mofety - bahenní vývěry CO2 a také četné minerální prameny. V nevšedních biotopech, kterých je tu celá řada, najdeme spoustu chráněných živočichů a mokřadních či slanomilných rostlin. NPR Soos je otevřena od dubna do listopadu. V areálu je také přírodní geologický park, muzeum, expozice paleontologie i záchranná stanice živočichů.
 

Podhůří Krušných hor v přírodním parku Stráž nad Ohří

Stráž nad OhříPřírodní park Stráž nad Ohří se rozkládá po obou březích řeky Ohře v severozápadní části Doupovských hor, kde levý údolní svah je geograficky pojímán již jako součást Krušných hor. Převažující zde bukové lesy s mimořádným výskytem rostlin a živočichů. Velkou raritou je zde čedičová žíla Boč, která vystupuje na povrch.

V kaňonu Pekelského potoka nedaleko Stráže se nachází Údolí hadů, kde žijí všechny druhy českých plazů, i např. kriticky ohrožené užovky podplamaté, stromové, obojkové nebo hladké. Poblíž města můžete ochutnat jeden z pramenů Korunní kyselky.
 

Vysoký kámen u Kraslic

Vysoký kámen u KraslicPřírodní památka Vysoký kámen se rozprostírá na skalnatém hřbetě nad obcí Kámen v přírodním parku Leopoldovy Hamry. Jedná se o impozantní křemencové skály, tyčící se nad okolními lesy při státní hranicí s Německem.
 
Skály připomínají zříceninu hradu a byly již na přelomu 19. a 20. století oblíbeným cílem výletů. Poblíž stávala výletní restaurace, která však již dávno vzala zasvé. Nejvyšší skalní věží je Vyhlídková skála a hřeben uzavírá další skalní věž Větrná skála. Na vrcholu Vysokého kamene je upravená vyhlídka, která poskytuje nádherný výhled kolem dokola. Dohlédnete odtud na Smrčiny a kopec Háj s rozhlednou, Slavkovský les, Český les s vrchem Dyleň nebo Krušné hory s Klínovcem.
 

Svatošské skály u Lokte

svatošské skályMezi Loktem a Karlovými Vary, v údolí řeky Ohře, se nachází nádherné skalní útvary, tzv. Svatošské skály. Svým tvarem připomínají svatební procesí, které zde podle pověsti zkamenělo. Bizarní tvary žuly byly roku 1933 vyhlášeny chráněným přírodním výtvorem, později za přírodní památku.

Územím prochází naučná stezka Doubí – Svatošské skály. Tu můžete projet na kole nebo pěšky. Skály nepřehlédnou ani vodáci, kteří se plaví z Lokte do Varů. V zimě, pokud napadne velké množství sněhu, se dá z Doubí (od parkoviště ve Svatošské ulici) ke skalám vyrazit i na běžkách.
 

Za motýly k Cechu svatého Víta

cech sv. vítaNaopak zcela jarním tipem je výlet do bývalého vojenského cvičiště a zaniklé hornické osady Cech sv. Víta poblíž obce Drmoul u Mariánských Lázní. V chráněné lokalitě se vyskytuje například jeden z nejvzácnějších evropských motýlů – hnědásek chrastavcový. Dále tu žije hned sedm druhů obojživelníků, mezi které patří čolci, skokani nebo ropuchy.

Velká část návštěvního 3 km dlouhého okruhu vede vzhledem k zamokřenému území po dřevěném povalovém chodníku. Na okruhu jsou hned tři místa, kde si můžete odpočinout a posedět pod krytými altány. Nechybí ani vyhlídka na rybník.
Svatošské skály u Lokte – zkamenělá svatba

Svatošské skály u Lokte – zkamenělá svatba

V Karlovarském žulovém masívu vznikl působením řeky Ohře chráněný přírodní výtvor Svatošské skály s množstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů.

Naučná stezka Cech svatého Víta

Naučná stezka Cech svatého Víta

Naučná stezka Cech Svatého Víta se nachází nedaleko Mariánských Lázní nad obcí Drmoul, v místech bývalého vojenského cvičiště a zaniklé hornické osady. Rozsáhlá lokalita je domovem vzácných druhů rostlin a zvířat.

Krušné hory – tajemné Rudohoří

Krušné hory – tajemné Rudohoří

Krušné hory nabízejí mnoho přírodních krás, zajímavých letních i zimních turistických cílů a památek. Vznikly kadomským vrásněním koncem starohor a počátkem prvohor. Pohoří se táhne v délce 130 km od Plesné až k Tisé na Děčínsku, nejvyšší horou je Klínovec (1 244 m n. m).

Národní přírodní rezervace Soos – český Yellowstone nedaleko Františkových Lázní

Národní přírodní rezervace Soos – český Yellowstone nedaleko Františkových Lázní

Nedaleko Františkových Lázní leží národní přírodní rezervace Soos. Jedná se o rozsáhlé rašeliniště a slatiniště, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v tzv. mofetách. Naučná stezka vede po dně vyschlého jezera, které mělo slanou (minerální) vodu.

CHKO Slavkovský les – ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku

CHKO Slavkovský les – ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku

Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní.

Sopka Komorní hůrka – nejmladší sopka v České republice

Sopka Komorní hůrka – nejmladší sopka v České republice

Komorní hůrka (495 m) je nejmladší sopkou na území Českého masivu a nachází se nedalo měst Cheb a Františkovy Lázně. Sopka vznikla na dně již vysychajícího slaného jezera, které se rozkládalo v dnešní Chebské a Sokolovské pánvi. Vrchol Komorní Hůrky dnes dosahuje výšky 503 m n. m.

Smrčiny – nejzápadnější hory Česka

Smrčiny – nejzápadnější hory Česka

Věděli byste, kde hledat Smrčiny, téměř neznámý kout naší vlasti? Napovíme, že je třeba zaměřit svou po pozornost do nejzápadnějšího cípu republiky, do Ašského výběžku.

Přírodní památka Vysoký kámen u Kraslic

Přírodní památka Vysoký kámen u Kraslic

Přírodní památka Vysoký kámen se rozprostírá na skalnatém hřbetě nad obcí Kámen v Přírodním parku Leopoldovy Hamry. Jedná se o impozantní křemencové skály, tyčící se nad okolními lesy při státní hranicí s Německem v nadmořské výšce 773 m. n. m.

Přírodní park Stráž nad Ohří

Přírodní park Stráž nad Ohří

Přírodní park ve Stráži nad Ohří o rozloze 17 km² byl vyhlášen v roce 1985. Posláním parku je zachování biologické, krajinné a estetické hodnoty této malebné části Podhůří Krušných hor. Ojedinělý výskyt plazů doplňují četné památné stromy (břek, buk, lípa).

Doupovské hory s tajemnými Skalkami skřítků

Doupovské hory s tajemnými Skalkami skřítků

Doupovské hory jsou jedním z významných území České republiky z hlediska výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů ptáků. Předmětem ochrany je 11 druhů. Větší část hor je veřejnosti uzavřena, nachází se zde vojenský újezd Hradiště. Najdete zde národní přírodní památku Skalky skřítků.

Další aktuality

Na jaké novinky se můžete těšit v českých lázních? Nové pobyty a procedury, úžasné nové zážitky

Česká republika je lázeňskou velmocí s několikasetletou tradicí pyšnící se téměř čtyřiceti lázeňskými místy v zemi. Navíc je české lázeňství známé harmonickým propojením lékařské vědy a přírody. Lázně v Česku navíc připravují každý rok pro návštěvníky řadu novinek a vylepšení. Pojďte se námi podívat, co nového pro vás přichystaly na letošní rok.
Karlovarský kraj | Lázně a wellness

Přijeďte přivítat jaro do českých lázní: Zahájení lázeňské sezony 2023 se blíží

V naprosté většině lázní v Česku probíhá zahájení lázeňské sezóny v květnu. Je obvykle spojeno s množstvím kulturních akcí a speciálních programů pro návštěvníky. Přijeďte zažít na vlastní kůži jejich neopakovatelnou atmosféru!
Karlovarský kraj | Lázně a wellness

Festivaly Maker Faire letos zavítají do dvanácti českých měst

Festivaly kreativity Maker Faire se letos představí celkem ve dvanácti městech po celé republice. Na akcích se setkávají nadšenci i profesionálové, různého zaměření a všech věkových kategorií, aby ukázali své vynálezy a podělili se o své poznatky. Pořadatelé očekávají zapojení přes 500 tuzemských makerů s návštěvností okolo 30 000 lidí. Největší Maker Faire se už po šesté uskuteční v Praze. Dvoudenní akci budou od 10. do 11. června hostit Křižíkovy pavilony na Výstavišti Praha. Na první festivalovou show mohou návštěvníci zavítat už 25. března do Karlových Varů.
Karlovarský kraj | Zážitky

Zámek Kynžvart letos na nové trase představí kynžvartskou daguerrotypii

Daguerrotypie je nejstarším prakticky používaným fotografickým procesem, který byl vhodný pro každodenní použití a nevyžadoval extrémně dlouhé expoziční časy. Zveřejnění vynálezu daguerrotypického postupu je dodnes považováno za okamžik zrození fotografie. Tomuto fenoménu se bude od letošního roku věnovat nová zámecká expozice, která se otevře od druhé poloviny roku. Představí nejen vzácného předchůdce dnešní fotografie, ale také další poklady z kynžvartských sbírek.
Karlovarský kraj | Památky

Park Boheminium u Mariánských Lázní je celoročně přístupný

Chcete poznat památky České republiky pěkně pohromadě? Hrad Kokořín, Ještěd, Českokrumlovský zámek a další a další? Vydejte se na výlet do Mariánských lázní. Park Boheminium má své brány otevřené celoročně a je otevřen každý den, bez ohledu na počasí, víkend či státní svátek.
Karlovarský kraj | Památky

Sílu, zdraví a vitalitu znovu objevíte v Mariánských Lázních

Stres, vyčerpání, oslabená imunita, ale i nedostatek zážitků a kulturního vyžití, cestování a všeho dobrého, o co jsme byli poslední rok ochuzeni, se podepisuje na našem zdraví. Duševním i psychickém. Nastal čas vrátit svému tělu sílu a své duši harmonii a radost. Zkuste to v lázních!
Karlovarský kraj | Lázně a wellness

30 let agentury CzechTourism: turistické milníky Karlovarského kraje

Co nového zažil Karlovarský kraj během posledních třiceti let? Znovu anebo vůbec poprvé jsme se mohli podívat například na relikviář sv. Maura v Bečově nad Teplou, do parku miniatur Boheminium v Mariánských Lázních, na hrad Vildštejn, do Vánočního domu v Karlových Varech anebo do Muzea Mattoni v Kyselce. Velké úspěchy slavil kraj se zápisy na seznam UNESCO: vedle tří slavných lázeňských měst byl mezi památky zapsán hornický region Krušnohoří i vzácná kynžvartská daguerrotypie. Výročí oslavil také bylinný likér Becherovka či lanovka a rozhledna na Dianě. Pojďte se s portálem Kudy z nudy a agenturou CzechTourism projít Karlovarským krajem rok za rokem!
Karlovarský kraj | Zážitky

Naberte po zimě energii v západočeských lázních

Jaro se sice pomalu blíží, ale za sychravých dnů to zatím vypadá, že se zimní deprese přeměnila na jarní únavu. Pokud vás tento stav také trápí, zkuste načerpat novou sílu třeba na víkendových pobytech v lázních či v rámci wellness zážitků. Naše lázně se předhánějí v nabídce nových procedur – od medových a čokoládových zábalů až po orientální masáže. Nechejte se rozmazlovat bylinnou koupelí, teplými rašelinovými obklady, oxygenoterapií a užijte si exotické masáže – indické, havajské, aromaterapeutické anebo masáže lávovými kameny.
Karlovarský kraj | Lázně a wellness