Úvod > Co chcete dělat? > CHKO Slavkovský les – ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku
CHKO Slavkovský les – ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku
"> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto

CHKO Slavkovský les – ostrov zeleně v lázeňském trojúhelníku

Příroda
Chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les je možné přirovnat k hornatému ostrovu zeleně, klidu a dosud málo narušené přírody v geografickém trojúhelníku Karlových Varů, Mariánských a Františkových Lázní.
Oblast je osobitým krajinným celkem s loukami a rašeliništi – nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa tvoří vrchy Lesný a Lysina, které leží ve zdvižené západní části. Významnou součástí lesů jihozápadní části Slavkovského lesa jsou rozlehlá rašeliniště vrchovištního typu s porosty borovice blatky a břízy pýřité s charakteristickými rašelinnými druhy. Rozsáhlé lesní komplexy spolu s rašeliništi vytváří ohromný přírodní vodní rezervoár, příznivě ovlivňující vodní režim širokého okolí, především západočeských lázní. Ochranou těchto míst tvorby minerálních pramenů se chráněná krajinná oblast Slavkovský les výrazně odlišuje od ostatních chráněných krajinných oblastí v republice.

Celá oblast je protkána sítí dobře značených turistických cest, po kterých se můžete vydat například do premonstrátského kláštera v Teplé, na hrad Loket, Bečov a zámek Kynžvart. Nejzajímavější je zde však naučná stezka na Kladské, jejíž část je zpřístupněna i pro vozíčkáře, a naučná stezka Smraďoch. Zároveň je v lokalitě Kladská u Mariánských Lázní otevřen Dům přírody, moderní návštěvnické středisko ve zvláště chráněném území.
 

Vzácné rostliny a unikátní živočichové

Ze vzácné a chráněné květeny je nejvýznačnější endemit rožec kuřičkolistý, vrba borůvkovitá, dále pak arnika horská (tu má CHKO ve znaku), vzácné hadcové sleziníky, chrastavec rolní hadcový, vřesovec čtyřřadý, řada druhů orchidejí a celá plejáda vzácných rostlin vázaných na mokřadní a slatinné louky.
 
Mokřady s výskytem četrkusu lučního jsou rovněž biotopem jednoho z nejvzácnějších denních motýlů Evropy - hnědáska chrastavcového, který už se dnes v rámci ČR vyskytuje pouze v Karlovarském kraji. Pravidelně zde také hnízdí čáp černý, v poslední době také datlík tříprstý nebo vzácný orel křiklavý. V posledních deseti letech se ve Slavkovském lese můžete vzácně potkat bobra evropského. Zajímavostí je i nejzápadnější výskyt sysla obecného.
 
CHKO byla zřízena již v roce 1974 a chrání území mezi světoznámými západočeskými lázněmi – Karlovými Vary, Mariánskými a Františkovými Lázněmi. Dále je v jeho působnosti národní přírodní rezervace Soos, Velké jeřábí jezero, Velký močál a národní přírodní památka Komorní hůrka, Železná hůrka a Lužní potok.
Celý popis
Naposledy změněno: 10. 9. 2020
Krajinou Kladských rašelinišť na běžkách i na kole

Krajinou Kladských rašelinišť na běžkách i na kole

Lázně Kynžvart, Západočeské lázně
Dlouhá stoka ve Slavkovském lese

Dlouhá stoka ve Slavkovském lese

Bečov nad Teplou, Západočeské lázně
Dům přírody Slavkovského lesa

Dům přírody Slavkovského lesa

Mariánské Lázně, Západočeské lázně

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Pension Kladská

Restaurace Pension Kladská

Mariánské Lázně, Západočeské lázně
Hotel Helga v Mariánských Lázních

Hotel Helga v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně, Západočeské lázně
Hotel Flóra v Mariánských Lázních

Hotel Flóra v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně, Západočeské lázně
Orea Spa Hotel Palace Zvon Mariánské Lázně

Orea Spa Hotel Palace Zvon Mariánské Lázně

Mariánské Lázně, Západočeské lázně