Úvod > Co chcete dělat? > Rolavská vrchoviště – národní přírodní rezervace
Příroda

Rolavská vrchoviště – národní přírodní rezervace

Rolavská vrchoviště získala mimořádnou ochranu hlavně díky velmi zachovalému komplexu horských rašelinišť a podmáčených smrčin s typickou flórou a faunou. V oblasti jsou místa s řadou jezírek s charakteristickou krajinou, porosty borovice bažinné nebo podmáčené a rašelinné horské smrčiny.
Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy rašelinných smrčin, podmáčených smrčin a horských třtinových smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, otevřených vrchovišť, vrchovištních šlenků, přechodových rašelinišť a horských a podhorských vřesovišť.

Velmi unikátním stanovištěm z pohledu výskytu vzácných (rostlinných i živočišných druhů) a přitom nejmenší je stanoviště objektu a okolí bývalé továrny na zpracování cínové rudy, která je v posledních letech velmi navštěvovaným místem.

Vznik rašeliny je dlouhý proces, probíhající po celá tisíciletí. Rostlinná hmota, která se hromadí v močálu, se v důsledku zamokření nerozkládá a ve spodních vrstvách se za nepřístupu vzduchu přetváří na rašelinu. Horská rašeliniště, zvaná vrchoviště, jsou chudá na dusík, fosfor a další minerály, proto zde najdou prostor specializované rostliny, které by jinde v konkurenci ostatních druhů nepřežily. Na ně jsou zase vázány určité druhy živočichů, dohromady tak vzniká unikátní ekosystém

Rezervace se rozkládá na osmdesáti hektarech a protínají ji tři základní cesty. Víc cest zde nemůže být zřízeno, protože tetřevi a tetřívci by neměli klid na hnízdění. Ve středu rezervace objevítejiž zmíněný cínový důl, (který se objevil v seriálu Rapl) nebo Velké jeřábí jezero.
16.7.
17.7.
Šindel cup – terénní triatlon

Šindel cup – terénní triatlon

Šindelová, Karlovarský kraj
3.7.
9.7.
Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
10.7.
16.7.
Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Karlovy Vary, Karlovarský kraj
17.7.
23.7.
Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Léto s koňmi na farmě Kozodoj

Karlovy Vary, Karlovarský kraj