Úvod > Co chcete dělat? > Karlův most – nejstarší most přes Vltavu
Karlův most – nejstarší most přes Vltavu
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.
Na místě dnešního Karlova mostu býval ve starých dobách přechod přes svázané klády (tzv. prahy). V 10. století zde podle dobových pramenů stával dřevěný most, který býval pravidelně poškozován povodněmi, proto nechal Vladislav II. postavit kolem roku 1170 kamenný most Juditin (pojmenovaný podle vladařovy manželky Judity Durynské). Ten byl poškozen roku 1342, když na jaře tály ledy.

Stavba nového mostu začala na příkaz krále Karla IV. v roce 1357 9.7. v 5:31 ráno, přesně podle výpočtu královských astrologů. Stavba byla dokončena roku 1402. Řízením stavby byl pověřen Petr Parléř, most byl ale zcela dokončen až po jeho smrti počátkem 15. století. Most je postaven z pískovcových kvádrů, měří na délku 515,76 m a na šířku 9,5 m.


Až do roku 1841 byl Karlův most jediným „suchozemským“ komunikačním spojením přes Vltavu v Praze. Praha se stala i díky kamennému mostu významnou zastávkou na evropských obchodních cestách. Most byl postupně ozdoben třiceti sochami a sousošími. Původně se mu říkalo jen Kamenný nebo Pražský most. Název Karlův most se vžil až kolem roku 1870 na základě dřívějšího podnětu K. H. Borovského.

Barokní sochařská výzdoba je dílem zejména Matyáše Brauna, ale také Jana Brokofa a jeho syna Maxmiliána. Převážná většina soch byla na mostě instalována více než 300 let po jeho založení. Sochy jsou od 20. století postupně nahrazovány kopiemi. Podle legendy byla při stavbě do malty přidávána vajíčka. Při rozboru původní malty v roce 2010 však vědci z Vysoké školy chemicko-technologické zjistili, že vejce na stavbu použita nebyla. Zato je prokázáno, že se malta zalévala mlékem a vínem.

Vše o Karlově mostě se dozvíte v  několika sálech původního Křižovnického špitálu a kostela sv. Františka, kde je umístěné Muzeum Karlova mostu.

Víte, že...?

  • Roku 1621 tu byly pro výstrahu na několik let zavěšeny koše s hlavami 12 z pánů, popravených na Staroměstském náměstí
  • V roce 1723 byl most osvětlen olejovými lucernami
  • Až do roku 1841, kdy byl dostavěn most císaře Františka I., byl Karlův most jediným komunikačním spojením přes Vltavu v Praze
  • Od roku 1883 jezdila po mostě koňská tramvaj, kterou nahradila roku 1905 elektrická dráha a v roce 1908 autobus? Provoz automobilů na mostě skončil roku 1965
  • Sedící socha Karla IV. na Staroměstské mostecké věži má skutečnou podobu panovníka
  • Malostranská mostecká věž byla ve svém základu součástí původního Juditina mostu
  • Originály soch jsou umístěny v lapidáriu Národního muzea či v Gorlici na Vyšehradě

Karlův most v zimě

Karlův most při západu slunce

Karlův most za svítání