Úvod > Co chcete dělat? > Lapidárium Národního muzea

Lapidárium Národního muzea

Zážitky
Jednu ze stálých expozic Historického muzea Národního muzea v Praze najdete v areálu Pražského Výstaviště. Jedná se o Lapidárium, které bylo v roce 1997 v mezinárodní soutěži zařazeno mezi 10 nejkrásnějších muzejních expozic v Evropě.

Expozice Lapidária nazvaná "Památky kamenosochařství v Čechách od 11. do 19. století", seznamuje návštěvníka v úvodních vitrínách se způsobem těžby, s užitím a zpracováním hornin využívaných pro kamenosochařské práce a s péčí o poškozené kamenné artefakty. V dalších sálech prezentuje v chronologickém sledu od konce 11. do konce 19. století památky pocházející z rukou obyčejných i vynikajících kameníků a průměrných i nejlepších sochařů.

Mezi exponáty jsou mnohá díla, která patří mezi nejkvalitnější umělecké projevy v dějinách českého výtvarného umění. Mezi nejznámější patří např. skulptury z huti Petra Parléře, zdobící původně Staroměstskou mosteckou věž, zlacená socha P. Marie z morového sloupu na Hradčanském náměstí, klasicistní sochy Ignáce Františka Platzera z pražského paláce Goltz-Kinských a několik sousoší zdobících původně Karlův most, vytvořených Ottaviem Mostem, Janem Brokofem, Matějem Václavem Jäckelem, Ferdinandem Maxmiliánem Brokofem a Matyášem Bernardem Braunem.

Památky soustředěné v Lapidáriu Národního muzea pocházejí většinou z budov zbořených během velké asanační vlny, která zasáhla Prahu na přelomu 19. a 20. století. Mnohé kusy jsou z opravovaných kostelů, některé byly ze svých míst odstraněny, neboť ztratily svou původní funkci (kašny, pomníky), mnohé byly poničeny přírodními katastrofami či prostě zestárly a byly pro špatný stav nahrazeny kopiemi.

Významné celky byly získány archeologickým výzkumem vedeným muzeem, některé kusy pocházejí i z náhodných nálezů v terénu. V současné době, kdy vlivem zhoršeného klimatu kamenné památky chátrají rychle vzrůstajícím tempem, se do Lapidária dostávají především ohrožené originály, nahrazované na místě kopiemi.
 

Slovanská epopej v Lapidáriu

Praha chce umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy do budovy, která vznikne dostavbou Lapidária na Výstavišti. Nový dům má zrcadlově odrážet půdorysem i hmotou budovu Lapidária. Z urbanistického hlediska má pak novostavba doplnit historickou budovu. Výstavní prostor, v kterém by byla plátna umístěna, by byl vysoký 11,5 metru a zároveň by nabízel dostatečný odstup od rozměrných obrazů.

Celý popis
Naposledy změněno: 7. 10. 2019