Úvod > Aktuality > #světovéČesko a výpravy kouzelnou přírodou do prastarých evropských pralesů
#světovéČesko a výpravy kouzelnou přírodou do prastarých evropských pralesů
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Příroda

#světovéČesko a výpravy kouzelnou přírodou do prastarých evropských pralesů

  • Vydáno1. srpna 2021
Když se řekne prales, kdekdo si představí neprostupnou africkou džungli plnou exotických zvířat. Pralesy ale najdete i v Evropě, a dokonce pradědečky všech chráněných divočin a rezervací pevninské Evropy máme u nás v jižních Čechách. Jmenují se Žofínský a Hojnovodský prales.

Pralesy jsou lesy, které člověk nijak neovlivnil

Prales Hojná Voda
Nationalpark Jasmund
Kdo se na vlastní oči seznámí s kouzelnou přírodou Novohradských hor, pochopí, proč právě tady leží nejstarší evropské přírodní rezervace. O jejich vznik se zasloužil hrabě Jiří František August Buquoy (1781–1851), který se v létě 1838 vypravil do revíru Lužnice.

Tamní les jej natolik okouzlil, že svému lesnímu inspektorovi napsal zvláštní služební příkaz: „Při své dnešní pochůzce v polesí lužnickém našel jsem prales, vzbuzující obdiv a úctu svým stavem. Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dob dávno minulých názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesohospodářského těžení a přikazuji Vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto moji vůli v skutek, aby v této části žádné dříví se nekácelo, stelivo nehrabalo a drobné dříví nesbíralo, zkrátka, aby vše bylo ponecháno v dnešním stavu.“ Ta místa dnes známe jako Žofínský prales a národní přírodní památku Hojná voda.
 

Jak najít Žofínský a Hojnovodský prales?

Plocha, které se týkalo hraběcí nařízení, tehdy měla 172,6 hektaru a rostly na ní 150 až 300 let staré smrky a jedle. Přesto ale i poté šla část pralesního porostu k zemi, ekonomické ztráty by byly příliš velké. Právě tak se tu ještě desítky let zpracovávaly vývraty a souše, úplný zákaz těžby začal platit až v roce 1882.

Jak se sem dostanete? Hojnovodský prales leží asi 4 km od obce Hojná Voda na svahu hory Vysoká (1 034 m) blízko česko-rakouských hranic a prochází jím naučná stezka. Do jednoho z kamenů podél cesty je vsazena pamětní deska z roku 1988, připomínající 150 let od vyhlášení rezervace. Žofínský prales najdete jižněji, na severních svazích Stříbrného vrchu; dostanete se sem z Pohorské Vsi přes Žofín anebo z Pohoří na Šumavě se zříceninou kostela Panny Marie Dobré rady přes bývalou Terčí huť a kolem Huťského rybníku.

Unikátní území, kde si příroda hospodaří sama už bezmála 150 let, chrání asi 4,5 km dlouhý a dva metry vysoký dřevěný plot, místy lemovaný asfaltkou. Dovnitř do pralesa se se speciálním povolením dostane jen málokdo, kromě lesníků jsou to zejména mikrobiologové, botanici, ornitologové nebo mykologové. Obří přírodní laboratoř pod širým nebem požívá zvláštních výsad: Žofínský prales je jako jedno ze čtyř míst v Evropě součástí mezinárodní sítě ForestGeo a se sebranými daty pracují vědci v rámci globálních studií, například při mapování dopadů klimatických změn.
 

Boubínský prales

Ještě známější než vrchy Boubín (1 362 m) a Bobík (1 264 m) je přírodní rezervace Boubínský prales s rozlohou 666 ha, nejstarší rezervace na Šumavě a třetí nejstarší rezervace u nás. Za její vznik vděčíme vichřicím: ty v šumavských lesích způsobily rozsáhlé škody, ale těžba v nepřístupných horských polohách byla tak složitá, že stromy zůstaly tak, jak byly. Už v roce 1840 vimperský lesmistr schwarzenberských lesů Josef John navrhl vyčlenit nejstarší část královského pomezního hvozdu jako rezervaci, o jejím vzniku nakonec kníže Schwarzenberg rozhodl v roce 1858.

Dnes je Boubín nejzachovalejším zbytkem původních šumavských lesů se smíšeným porostem. Rostou tu smrky, jedle, buky a javory, nejstarší stromy dosahují stáří 300 až 400 let. Oplocené je jen staré jádro pralesa, po jeho obvodu a kolem Boubínského jezírka vede naučná stezka Boubínský prales. Nejkratší cesta do těchto míst vede od informačního střediska národního parku Šumava Idina Pila. Pokud se vypravíte až k rozhledně na vrcholu Boubína, zastavte se také u památníku Josefa Johna; zavede vás k němu červená značka z rozcestí Pod Boubínem.
 

Kde najdete další pralesy?

Evropa se mění: i v Česku najdete místa, kde žijí vlci, anebo pastviny s divokými koňmi a pratury. Pralesů sice v naší přírodě objevíte víc, než byste čekali, ale nejsou nijak rozsáhlé a leckdy je nerozeznáte od okolního lesa. Ověřit si to můžete na vlastní oči třeba tady:
  • Původní šumavský les si prohlédnete také na zážitkové stezce Duch pralesa, která stoupá od Plešného jezera k pomníku spisovatele Adalberta Stiftera v jezerní stěně. Pokud budete pokračovat dál, dojdete až na Plechý, s nadmořskou výškou 1 378 metrů nejvyšší vrchol na české straně Šumavy. Od hráze na Plechý jsou to necelé dva kilometry s převýšením asi 300 metrů.
  • Víte, že i Orlické hory mají svou botanickou zahradu? Říká se tak přírodní rezervaci Bukačka se zbytky zakrslého bukového pralesa s rašelinnou loukou, kde rostou stovky druhů rostlin. Leží na hlavním hřebeni Orlických hor, přibližně kilometr od Masarykovy chaty na Šerlichu.
  • beskydskému pralesu Mionší vede naučná stezka od Matyščiny louky, do samotného pralesa se ale podíváte jen přes plot. Stezka je přístupná jen v letních měsících a s průvodcem. Pozor, vede terénem, takže není vhodná pro jízdu s kočárkem.
  • Pouze pro pěší je přístupný Prales Jizery, nejstarší přírodní rezervace Jizerských hor. Dostanete se sem po žlutě značené odbočce z hlavní červeně značené cesty mezi Smědavou a Knajpou, na nejvyšším vrcholu najdete upravenou vyhlídku.
  • Poměrně vysoko v horách a daleko od turistických tras: takový je prales Razula aneb původní jedlobukový les typický pro oblast Javorníků.
  • První rezervaci na Velké Javořině vyhlásili už v roce 1907 majitelé panství Lichtenštejnové, prales je ale mladšího data. Na ploše 165 hektarů, kde je vyloučen jakýkoli zásah do lesního porostu, byl vyhlášen roku 2008.
  • Česko sice má výrazný podíl na uchování a obnově divoké přírody, ale Žofínský prales byl první přírodní rezervací „jen“ na evropské pevnině. Prvenství patří rezervaci, kterou si roku 1812 zřídil kníže Wilhelm Malte zu Putbus na německém ostrově Vilm v Baltském moři nedaleko ostrova Rujana. Jméno dostal podle původních lesů s jilmy.
  • V České republice panenských lesů najdete mnohem více! Nechte se inspirovat našimi tipy a udělejte si pěkný výlet do srdce přírody.
Naučná stezka Mionší s průvodcem

Naučná stezka Mionší s průvodcem

Do rezervace samotné je vstup zakázán, přístup k ní je pomocí naučné stezky, která je nyní zpřístupněna za doprovodu průvodce. Prohlídka vám zabere cca 3- 4 hodiny a i když vede jen po okraji pralesa, dozajista budete okouzlení zdejší nedotčenou přírodou.

Boubínský prales – největší původní les ve střední Evropě

Boubínský prales – největší původní les ve střední Evropě

Boubínský prales je unikátní rezervace v samém srdci Šumavy. Některé stromy tu jsou staré až 400 let, ale samotný prales je starší než lidský rod. Dříve byl prales vlastně všude, ale díky lidské činnosti zbyly z původních evropských pralesů jen malé ostrůvky.

Naučná stezka Bukový chodník v Hradci nad Moravicí

Naučná stezka Bukový chodník v Hradci nad Moravicí

Bukový chodník je naučná stezka, která byla vyznačena v oblasti zámeckého parku v Hradci nad Moravicí. Je jednou z nejznámějších a nejnavštěvovanějších lesních cest v parku.

Prales Hojná Voda v Novohradských horách

Prales Hojná Voda v Novohradských horách

Prales Hojná Voda leží v jižních Čechách, v oblasti Novohradských hor na úpatí hory Vysoká (1034 m). Jedná se o jednu z nejstarších přírodních rezervací ve střední Evropě. Založena byla roku 1838 hrabětem Jiřím Buquoyem.

Čertovy kazatelny v Rychlebských horách

Čertovy kazatelny v Rychlebských horách

Bizarní útvar rulových skal se nachází nad hluboce zaříznutým údolím Račího potoka u Javorníku, které se táhne v délce asi 7 km dole pod vyhlídkou. V jeho dolní části byla roku 1998 vyhlášena přírodní rezervace, jejímž posláním je ochrana lesních porostů pralesovitého charakteru.

Vodopád Bílá strž – největší šumavský vodopád

Vodopád Bílá strž – největší šumavský vodopád

Nejvyšší vodopád v české části Šumavy se nachází v hlubokém kaňonovitém údolí Bílého potoka v nadmořské výšce 940 m.n.m. Vodopád uzavírá tři kilometry dlouhou rokli Bílá strž, která tvoří osu stejnojmenné národní přírodní rezervace.

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Chráněná krajinná oblast Jizerské hory

Jizerské hory jsou geomorfologickým celkem a nejsevernějším pohořím Česka. Pohoří bylo nazváno podle řeky Jizery, která pramení na svazích Smrku, nejvyšší hory české části hor.

Chráněná krajinná oblast Beskydy

Chráněná krajinná oblast Beskydy

CHKO Beskydy je svou rozlohou 1 160 km² největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Naleznete zde původní pralesovité porosty, horské louky s výskytem vzácných karpatských rostlin a živočichů i unikátní pseudokrasové jevy.

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Národní přírodní rezervace Žofínský prales je nejstarší rezervací nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, již 28. srpna 1838.

Prales Bukačka – botanická zahrada Orlických hor

Prales Bukačka – botanická zahrada Orlických hor

Přírodní rezervace Bukačka je nejvýznamnější maloplošné chráněné území Orlických hor. Pro svůj velký význam přezdívána "botanickou zahradou Orlických hor", roste zde více než 294 druhů rostlin.

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Národní park Šumava – zelené srdce Evropy

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení. Na území NP se nachází 7 obcí (Srní, Kvilda, Horská Kvilda, Modrava, Stožec, České Žleby a Prášily) a několik menších osad (Filipova Huť, Dobrá, Jelení).

Naučná stezka Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava

Naučná stezka Bílá Opava prochází po mnoha mostcích, schodištích a lávkách po březích Bílé Opavy – nejkrásnější horské bystřiny Jeseníků.

Chráněné území Dvorský les a naučná stezka Rýchory

Chráněné území Dvorský les a naučná stezka Rýchory

Chráněné území Dvorský les je nejvyšším místem na hřebeni Rýchor v Krkonoších, který leží mezi Horním Maršovem, Žacléřem, Albeřicemi a Babím. Oblastí Rýchor vede naučná stezka.

Průvodci divočinou v Národním parku Šumava

Průvodci divočinou v Národním parku Šumava

Toužili jste navštívit zakázaná místa národního parku a zažít na vlastní kůži túru pravou šumavskou divočinou? Za poznáním "šumavské divočiny" vás vezmou místní vyškolení průvodci.

Bučací vodopád v Beskydech

Bučací vodopád v Beskydech

Krásný beskydský vodopád leží na Bučacím potoce na severní straně hory Smrk, potok se vlévá zleva do Ostravice. Bučací potok protéká Ostravicí, která je nejbližším výchozím místem k vodopádu.

Zážitková stezka Duch pralesa na Šumavě

Zážitková stezka Duch pralesa na Šumavě

Na jihu Šumavy si můžete projít turisticky značenou trasu s názvem "Duch pralesa". Zážitková stezka je v provozu od roku 2006, nedaleko hranic s Rakouskem a Německem. Návštěvníci zde na vlastní kůži mohou zažít původní prales.

Obora Hukvaldy

Obora Hukvaldy

Jedinečná přírodní památka Obora Hukvaldy se rozprostírá okolo hradního kopce na Hukvaldech a sahá až k vrcholu Kazničov (600 m.n.m), který tvoří její nejvyšší bod. Obora vytváří unikátní přírodní prostředí pro stovky druhů živočichů a rostlin, z nichž mnohé jsou odborníky velmi ceněny.

Trojmezenský prales u Plešného jezera

Trojmezenský prales u Plešného jezera

Trojmezenský prales je největší a nejlépe dochovaný zbytek horského smrkového lesa ve střední Evropě. Když se vám poštěstí, můžete zahlédnout jeho vzácné obyvatele. Je domovem datlíka tříprstého, kulíška nejmenšího, tetřeva hlušce nebo rysa ostrovida.

Boubínské jezírko

Boubínské jezírko

Boubínské jezírko (též Jezírko U pralesa) je splavovací nádrž. Nachází se na Kaplickém potoce, na jižním svahu Boubína v nadmořské výšce 925 m.

Dům přírody v Českém lese

Dům přírody v Českém lese

Dům přírody Českého lesa najdete v objektu Staré pošty na náměstí v Klenčí pod Čerchovem. Hlavním tématem expozice je "Proměna krajiny Českého lesa v čase", která se věnuje místní přírodě a historii.

Naučná stezka Kladská v NPR Kladské rašeliny

Naučná stezka Kladská v NPR Kladské rašeliny

Naučná stezka Kladská v Národní přírodní rezervaci Kladské rašeliny seznamuje s historií osady Kladská, faunou a flórou Slavkovského lesa a přírodními poměry rezervace. Na trase dlouhé 2,3 km se seznámíte s místní faunou i flórou jak na vlastní oči.

Přírodní rezervace Prales Slunná – Lažánky

Přírodní rezervace Prales Slunná – Lažánky

Lažánecký prales leží uprostřed rozsáhlých lesních porostů nad údolím Maršovského potoka asi 1,5 km severně od Lažánek na Brněnsku.

Národní přírodní rezervace Prales Razula

Národní přírodní rezervace Prales Razula

Horský prales leží v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Při návštěvě Razuly můžete vidět krásnou přírodu a spoustu vzácných rostlin a živočichů. Horský prales Razula se rozprostírá v závěru údolí Malá Hanzlůvka u Velkých Karlovic.