Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Žofínský prales
Příroda

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Národní přírodní rezervace Žofínský prales je nejstarší rezervací nejen u nás, ale i ve střední Evropě. Ochrana obou pralesů byla prohlášena majitelem panství Nové Hrady, hrabětem Jiřím Františkem Augustem Buquoyem, již 28. srpna 1838.
Chráněné území leží na mírných severních svazích Stříbrného vrchu, jihovýchodně od osady Žofín v nadmořské výšce 735 – 825 m. Jedná se o komplex pralesovitých porostů, květnatých bučin a podmáčených smrčin s významnými druhy rostlin, ptáků a hmyzu. Dominantní dřevinou v pralese je buk, dále zde rostou smrky, jedle, javory a jilmy. Nejstarší dřeviny jsou 300 – 400 let staré.

Povrch rezervace je členěn roklinami několika drobných potůčků, které sbírají vodu v četných plošných prameništích. Na větší části plochy pralesa je doložen nepřetržitý přirozený vývoj pralesa od přelomu 18. a 19. století až do dnešní doby bez lesnických zásahů. Celé území NPR Žofínský prales bylo zařazeno do národního seznamu lokalit soustavy Natura 2000 jako součást Evropsky významné lokality Žofínský prales – Pivonické skály.

Z důvodu zajištění nerušeného vývoje pralesního ekosystému je Žofínský prales nepřístupný pro veřejnost a je chráněn oplocením také proti nežádoucímu vlivu jelení zvěře. Prohlédnout si jej však můžete, ať už pěšky nebo na kole, aspoň z kolem něj vedoucí cyklostezky č. 34 z Žofína k Huťskému rybníku. Přístup k rezervaci umožňuje také lesní cesta ze Žofína. Asi 500 m od západního okraje rezervace vede trasa zelené turistické značky z Pohorské Vsi do Hojné Vody.

Ubytování a restaurace v okolí

Pension Baronův most v Novohradských horách

Pension Baronův most v Novohradských horách

Pohorská Ves, Jihočeský kraj
Zvonice Hojná Voda

Zvonice Hojná Voda

Horní Stropnice, Jihočeský kraj
Penzion Tereziiny Lázničky u Nových Hradů

Penzion Tereziiny Lázničky u Nových Hradů

Trhové Sviny, Jihočeský kraj