Úvod > Co chcete dělat? > Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad
Příroda

Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad

Vydejte se na cestu spojující dvě nejvýznamnější poutní místa Moravy – Svatý Hostýn a Velehrad, poznejte dávnou historii naší země. Putování zahájíte v Kroměříži, městě památek UNESCO. Po sedmi dnech můžete putování zakončit na Velehradě, odkud bylo Slovanům před mnoha věky přineseno křesťanství.
Vydejte se na cestu spojující dve nejvýznamnejší poutní místa Moravy – Svatý Hostýn a Velehrad. Poutní stezku, kterou pohodlne zvládnete za sedm dní, si mužete projít zcela individuálne, výlet není nijak organizován. Pro prehlednost zde uvádíme, co vše se dá behem jednoho dne stihnout, konkrétní trasa výletu je však ponechána na vašem uvážení.  

1. den: Príjezd do Kromeríže.

2. den: Kromeríž – perla zahradní architektury. Komplex tvorený Arcibiskupským zámkem, Kvetnou a Podzámeckou zahradou byl v roce 1998 zapsán na Seznam UNESCO. K videní jsou mimorádné barokní zahrady, krásné historické sály arcibiskupského zámku i obrazárna svetového významu (s nejcennejším obrazem Apollo a Marsyas od italského mistra Tiziana). V podzemí ukrývá zámek rozsáhlé vinné sklepy. Možnost ochutnávek i nákupu vína. Kromerížská biskupská mincovna s ojedinelou kolekcí více než deset tisíci kusu papežských mincí a medailí, mincí církevních rytírských rádu, církevních bratrstev aj. je druhou nejvýznamnejší sbírkou církevních ražeb na svete, hned po Vatikánské. Stravování v Kromeríži.

3. den: Presun do Bystrice pod Hostýnem, výstup na Hostýn. Výstup na Svatý Hostýn po cervené turistické znacce od bystrického vlakového nádraží (6 km). Prohlídka barokní poutní baziliky Nanebevzetí Panny Marie, Jurkovicovy krížové cesty ve stylu valašské lidové architektury, Vodní kaple se zázracným pramenem, rozhledny z roku 1898 (základní kámen položil císar František Josef I.) a Svatohostýnského muzea. Ubytování v poutním dome.

4. den: Pešky ze Svatého Hostýna do Štípy. Z Hostýna se vydáte po žluté znacce na rozcestí „Pod Valy“, dále po modré na „Skalný“ a odtud po zelené na Klapinov a Holý vrch. Z Holého vrchu po modré znacce smer Zlín-Velíková (Na Písecném). Z Písecného pres zríceninu stredovekého hradu do Lukova. Z Lukova po silnici smerem na Zlín-Lešnou. Cesta vede kolem areálu zlínské zoologické zahrady, která je nejnavštevovanejším turistickým cílem na Morave, k poutnímu kostelu ve Štípe, jehož výstavba je spojena s Albrechtem s Valdštejna. Délka trasy cca 23 km, vede terénem po znacených turistických stezkách, záver z Lukova po silnici. Ubytování po predchozí dohode pro ženy v karmelitánském kláštere Štípa, pro muže v penzionu.

5. den: Pešky ze Štípy do Napajedel Presun do Zlína (pešky, MHD). Od autobusového nádraží po modré turistické znacce na rozcestí U Boudy, dále po zelené znacce smerem na Malenovice-Svatá voda s kaplickou u vodního pramene. Po žluté znacce dojdeme k silnici a po ní pokracujte pres Oldrichovice a Pohorelice do Napajedel. Mesto Napajedla nabízí radu historických památek, jako je barokní zámek s anglickým parkem, neorenesancní radnice a barokní farní kostel sv. Bartolomeje. Zpevnené lesní cesty a silnice. Ubytování Napajedla – Pahrbek, délka trasy cca 23 km.

6. den: Poutní trasa Napajedla – Staré Mesto – Velehrad. Do Starého mesta se dostanete podél reky Moravy a Batova kanálu. Batuv kanál je obnovenou historickou vodní cestou, která dnes slouží pro turisty. Podél Batova kanálu a reky Moravy je vybudována cyklostezka do Kromeríže. Od vlakového nádraží pokracujte na Velehrad po cervené turistické znacce. Celková délka trasy je cca 20 km. Ubytování lze po predchozí domluve dohodnout v poutním dome Stojanov, v kempu ci nekterém z místních hotelu.

7.den: Prohlídka Velehradu, Archeoskanzenu Modrá a expozice Živá voda. Velehrad je nejvýznamnejším poutním místem v Ceské republice. Je spojen s príchodem slovanských verozvestu sv. Cyrila a Metodeje na Moravu. Velehradský klášter je nejstarším na Morave. Dominantou obce je puvodne románská, pozdeji barokne prestavená bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metodeje. V jejím podzemí je lapidárium s vykopávkami z románsko-gotického období. Každorocne 5. cervence je cílem Národní pouti u príležitosti svátku sv. Cyrila a Metodeje. Roku 1990 Velehrad navštívil papež Jan Pavel II. Na dohled Velehradu se nachází archeoskanzen Modrá, kde se mužete seznámit se životem obyvatel Velkomoravské ríše. Skanzen je situován v blízkosti základu velkomoravského kostela z 9. stol. Nedaleko techto základu byla provedena rekonstrukce (replika) puvodní stavby. V sousedství archeoskanzenu je expozice Živá voda ukazující podvodní svet reky Moravy. Stravování v míste. Odjezd na nebo pokracování v putování druhou etapou.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel U Velehradu

Hotel U Velehradu

Velehrad, Zlínský kraj
Vinná stezka v Modré

Vinná stezka v Modré

Velehrad, Zlínský kraj
Slivovicová stezka ve Skanzenu Modrá

Slivovicová stezka ve Skanzenu Modrá

Velehrad, Zlínský kraj
Hotel Skanzen ve Velehradě

Hotel Skanzen ve Velehradě

Velehrad, Zlínský kraj