Úvod > Aktuality > 500 let od smrti Viléma z Pernštejna: 500 let renesance ve východních Čechách
500 let od smrti Viléma z Pernštejna: 500 let renesance ve východních Čechách
"> "> "> "> "> ">
Památky

500 let od smrti Viléma z Pernštejna: 500 let renesance ve východních Čechách

Vydáno 19. června 2021
V letošním roce si připomínáme 500 let od úmrtí významného šlechtice Viléma z Pernštejna. Pardubický kraj a město Pardubice se svými kulturními institucemi, Národní památkový ústav zastoupený hradem Kunětická hora, zámkem Litomyšl a Územním odborným pracovištěm v Pardubicích, Univerzita Pardubice a další partneři připravili v rámci Vilémova výročí projekt nazvaný „500 let renesance ve východních Čechách“, který je směrován právě na letošní rok s cílem vyzdvihnout odkaz Pernštejnů v Pardubickém regionu. Dlouho připravovaný program „500 let renesance ve východních Čechách“ organizátoři nevzdali ani přes složitou epidemickou situaci, která zkomplikovalo konání mnoha akcí letos na jaře.
Když se Vilém II. z Pernštejna (1438–1521) stal nejvyšším hofmistrem Království českého, z pardubického zámku se stalo nové diplomatické a hospodářské centrum rodu. Dnes tu sídlí Východočeské muzeum a dobu Pernštejnů nepřipomínají jen nádherné malby na zdech a stropech či důmyslná fortifikace, ale 500 let od smrti Viléma z Pernštejna muzeum oslavilo zřízením nové expozice Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách.

Nejenom jako muzeum, ale jako šlechtické sídlo významného rodu: tak se v roce 2021 poprvé představí zámek Pardubice. Prohlídkový okruh a interiéry zámku si vzali na starost architekti Josef Pleskot, Ladislav Lábus a Petr Všetečka. Čeká vás nejenom nová expozice s portréty známých pernštejnských mužů a žen, ale také nové výstavní sály na místě někdejších zámeckých sýpek. Proměnu zámku završí Eva Jiřičná, podle její studie se severní zámecké křídlo promění ve společenské a kulturní centrum.

Na několika místech v Pardubicích, ale také na dalších pernštejnských majetcích v Lázních BohdanečKladrubech nad LabemChrudimiLitomyšliLanškrouně a v Moravské Třebové objevíte venkovní výstavu, tedy panely s různými vilémovskými a dalšími renesančními tématy. Kdo navštíví všechna místa a zapojí se do soutěže spojené se symbolickým sbíráním grošů, může vyhrát zajímavou cenu. Tou je prohlídka 500 let staré dubové truhlice, opatřené kováním s pěti zámky. Pro Pernštejny sloužila jako středověký trezor, kam patrně ukládali důležité smlouvy, úpisy a dokumenty, a dnes jde o jedinou dochovanou součást pozdně gotického mobiliáře pardubického zámku. Je ale záhadou, jak se okovaná čtyři a půl metru dlouhá a metr široká truhla z bytelných fošen dostala do sklepů pod zámeckou kaplí, kam vedou jen úzké točité schody?
Hrad Kunětická hora – Kuňka

Hrad Kunětická hora – Kuňka

Pozdně gotický hrad slavného rodu Pernštejnů vznikl přestavbou starého opevnění na přelomu 15. a 16. století. Výrazně jej poničila švédská vojska. Kunětická hora byla veřejnosti nepřístupná od roku 1973 do roku 1993. Dnes se z Kunětické hory stalo kulturní centrum Pardubicka.

Pernštejnské ženy a Evropa – výstava v Pardubicích

19.5.
12.10.
Pernštejnské ženy a Evropa – výstava v Pardubicích

Východočeské muzeum v Pardubicích a Univerzita Pardubice představí na Zámku Pardubice novou výstavu evropského významu. Jmenuje se Pernštejnské ženy a Evropa a svou premiéru měla loni v sále Rady Evropy ve Štrasburku.

7 věcí, které nevíte o… Pernštejnech

7 věcí, které nevíte o… Pernštejnech

Páni z Pernštejna patřili zejména v 16. století společně s Rožmberky k nejmocnějším a také nejbohatším rodům českého království. Vlastnili rozsáhlá panství, zakládali rybniční soustavy a dokonce ze všech českých rodů jedině Rožmberkové a Pernštejnové mohli vybudovat své paláce v areálu Pražského hradu, sídla králů. Oba rody také provázela řada legend a dokonce oba měly svou vlastní bílou paní.

Pardubice

Pardubice

Pardubice jsou město vonící perníkem, osudově spojené se slavným dostihem. Leží na soutoku řek Labe a Chrudimky v Polabské nížině, mají překrásné historické centrum, střežené Zelenou bránou, a jejich okolí s loukami, listnatými lesy a historickými vodními kanály připomíná velký anglický park.

Zámek Pardubice – perla města perníku

Zámek Pardubice – perla města perníku

V zámku je umístěno Východočeské muzeum se stálou expozicí zbraní, pohlednic a rozsáhlou sbírkou českého skla. Za prohlídku určitě stojí raně renesanční sály s unikátními nástěnnými malbami. Dodnes se dochovalo původní opevnění s dělovými rondely.

Zelená brána v Pardubicích

Zelená brána v Pardubicích

Zelená brána představuje dominantu městské památkové rezervace v Pardubicích. Svou charakteristickou věž s bohatě tvarovanou střechou získala po požáru v r. 1538. Střecha byla pokryta měděným plechem a zelená barva měděnky dala původně Pražské bráně (podle směru cesty na Prahu) nový název.

Kaple Tří králů na pardubickém zámku

Kaple Tří králů na pardubickém zámku

Na konci 15. až počátku 16. stol. zřídil na pardubickém zámku Vilém z Pernštejna dnešní kapli, která byla od roku 1979 uzavřena, v roce 2013 se však stala součástí prohlédkového okruhu. Můžete si zde prohlédout zrestaurovaný novogotický oltář, polychromované plastiky nebo boční rokokové oltáře.

Semínský akvadukt

Semínský akvadukt

Na přelomu 15. a 16. století byl vybudován akvadukt u obce Semín, přes který překonává Opatovický kanál Sopřečský potok.

Stezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích

Stezka Viléma z Pernštejna v Pardubicích

Nejzajímavější místa v centru Pardubic spojuje naučná stezka Viléma z Pernštejna.

Pernštejnská rybniční soustava u Lázní Bohdaneč

Pernštejnská rybniční soustava u Lázní Bohdaneč

Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka představují komplex vodních a mokřadních biotopů, vytvořených kolem jednoho z největších zachovalých rybníků někdejší pernštejnské rybniční soustavy, napájený Opatovickým kanálem.

Opatovický kanál – středověké vodní dílo

Opatovický kanál – středověké vodní dílo

Bylo vybudováno v letech 1498 až 1521, najdeme u Opatovic nad Labem. Kanál čerpal vodu z Labe a sloužil k napájení rozsáhlé rybniční sítě, kterou založil majitel pardubického panství pan Vilém z Pernštejna.

#světovéČesko a cesta starokladrubských koní ze středověku až do UNESCO

#světovéČesko a cesta starokladrubských koní ze středověku až do UNESCO

Jeden z nejstarších hřebčínů na světě, zasazený v půvabné krajině pastvin, jízdáren, parků, stájí, vodních kanálů a cest lemovaných alejemi: to jsou Kladruby nad Labem a Národní hřebčín, domov starokladrubských koní. Kde se s nimi seznámíte zblízka a co zatím zůstává běžným výletníkům skryto?

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích

Kostel sv. Bartoloměje v Pardubicích byl postaven v letech 1507-1514 s klášterem a sloužil jako pohřební kostel Pernštejnů. A je památkou mimořádné uměleckohistorické a architektonické hodnoty.