Úvod > Aktuality > #světovéČesko a katedrála sv. Václava: novogotická dominanta Olomouce
Památky

#světovéČesko a katedrála sv. Václava: novogotická dominanta Olomouce

  • Vydáno1. března 2021
Kdo se chce podívat na Olomouc z výšky, musí vyjet k bazilice na Svatý Kopeček anebo vyšplhat na radniční věž. Panorama města odtud uvidíte v celé kráse, a to od historického centra s barokním sloupem Nejsvětější Trojice, zapsaným mezi památkami UNESCO, až po katedrálu sv. Václava.

Impozantní novogotická průčelí, rozetová okna, obří varhany

Dominanta Olomouce katedrála sv. Václava a dominanta Páté avenue v New Yorku, USA, katedrála sv. Patrika.
Olomouc
New York
Pro panorama Olomouce je důležité impozantní dvouvěžové průčelí katedrály sv. Václava, milovníci rekordů a kuriozit by si ale měli všimnout hlavně třetí, jižní věže: s výškou 100,65 metrů je nejvyšší kostelní věží na Moravě a druhou nejvyšší u nás. Na rozdíl od pětasedmdesát metrů vysoké radniční věže anebo věže kostela sv. Mořice se ale z věže katedrály na město nepodíváte, úzké točité schody vinoucí se jejím středem nejsou vhodné pro běžné prohlídky a jiná cesta nahoru nevede.
 

Katedrála sv. Václava a její proměny

Důležitým časovým mezníkem byl pro katedrálu sv. Václava rok 1063, kdy kníže Vratislav zřídil u kostela sv. Petra na Předhradí olomoucké biskupství. Stavbu chrámu zahájil v letech 1104–1107 olomoucký údělný kníže Svatopluk z vedlejší větve přemyslovského rodu, a to na východním návrší olomouckého kopce v sousedství přemyslovského hradu. Nedokončený chrám zasvěcený sv. Václavovi, patronovi české země, byl vysvěcen v červnu 1131.

Původně románská trojlodní bazilika během staletí procházela četnými úpravami a přestavbami; její proměny můžete vidět na obrazech, rytinách a historických fotografiích v různých olomouckých muzeích.

Dnešní podoba katedrály vychází z projektu Gustava Meretty z let 1883–1892, který dal stylově roztříštěné stavbě jednotnou novogotickou tvář. Vzniklo nejenom nové západní průčelí se dvěma věžemi (68 m) a třemi vstupními portály, ale také již zmíněná jižní věž. V jejím přízemí se nachází kaple sv. Jana Křtitele s náhrobky arcibiskupů, nad ní pak arcibiskupská oratoř. Katedrálu doplnila severní kaple sv. Cyrila a Metoděje, zvaná též chórová, změny se dotkly také interiérů: barokní oltáře vystřídaly novogotické, byly pořízeny též novogotické vitráže a hlavní oltář ozdobily mramorové sochy z 15. století, pocházející z římské baziliky Santa Maria Maggiore.
 

Prohlídky katedrály aneb od krypty až k varhanám

Do věží se sice nepodíváte, ale hlavní loď katedrály je po celý rok přístupná zdarma. Během turistické sezóny je navíc přítomen průvodce, který vás rád seznámí s historií katedrály a odpoví i na dotazy. Předem je také možné domluvit zhruba půlhodinovou komentovanou prohlídku, při níž si prohlédnete také trojlodní kryptu a mauzoleum olomouckých biskupů. V letní sezoně je průvodcovská služba zdarma.

Katedrála nabízí také velký prohlídkový okruh s průvodcem; začíná před katedrálou na Václavském náměstí a zahrnuje i prohlídku malého kostela sv. Anny, kde zpravidla probíhala volba olomouckých biskupů a později arcibiskupů. V samotné katedrále se projdete hlavní lodí s barokní kaplí Panny Marie Loretánské a renesančně-barokní kaplí sv. Stanislava; ta je vyhrazena modlitbám a během prohlídky lze do ní pouze nahlédnout zvenčí.

Na novogotickém oltáři při jednom z pilířů trojlodí je umístěn relikviář s ostatky sv. Jana Sarkandra, svatořečeného papežem Janem Pavlem II. v roce 1995. Podíváte se také do monumentálního ranně barokního presbytáře, odkud se slouží bohoslužby a nebývá volně přístupný; ten nechal v letech 1616–1618 vystavět kardinál František Dietrichštejn. Přístupné jsou rovněž boční novogotické kaple sv. Jana Křtitele a chórové kaple sv. Cyrila a Metoděje.

Speciální prohlídky zavedou zájemce také k varhanám s 3 120 píšťalami, které v roce 1886 v chóru nad hlavním vstupem postavila firma Rieger z Krnova. V roce 1977 stejná firma instalovala také menší varhany (1 695 píšťal) v presbytáři.
 

Nejhezčí výhledy na OlomoucOkolí Olomouce a při hezkém počasí i vrcholky JeseníkůPradědem, Hostýnské vrchy a Chřiby: to všechno bývá vidět nejenom z radniční věže anebo věže kostela sv. Mořice, ale také z věže ve vojenské nemocnici na Klášterním Hradisku. Údajně největší barokní komplex střední Evropy je otevřený během turistické sezony každý čtvrtek odpoledne a první sobotu v měsíci. Věž měří přes třiasedmdesát metrů, k vyhlídce ve výšce šedesáti metrů je nutné vyšlapat 192 schodů.

Rozhledna se v Olomouci a nejbližším okolí města nachází jen jedna, a to v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Věž s trojúhelníkovitým půdorysem postavená už v 70. letech minulého století je 27 metrů vysoká a podobně jako zoo otevřená celoročně a denně.

Pro rodiny s dětmi, které si chtějí zkrátit čekání na vlak, je skvělým tipem 71 metrů vysoká budova Regionálního centra zvaná RCO, postavená v roce 2003. Stojí totiž hned u Hlavního nádraží a z vyhlídky v 18. patře se otvírá pohled nejenom na město, ale hlavně na vlaky a běžný nádražní provoz, tramvaje, autobusy a auta. Až na vyhlídku dojedete výtahem, stěny jsou kompletně prosklené – schválně jestli budete mít odvahu dojít až na kraj?
 

Co možná nevíte o katedrálách?

  • Katedrála (z lat. cathedra) či katedrální kostel je označení pro hlavní kostel diecéze, sídelní kostel biskupa. Uvedené označení užívá katolická církev, ale i církve anglikánské a některé protestantské. Pokud má biskup sídelní kostely dva, druhý z nich je označován jako konkatedrála. Ta je v České republice pouze v Opavě, diecézi ostravsko-opavské, a to konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie .
  • Architektura užívá pojem katedrála pro konkrétní typ gotického kostela. Označuje nejenom kostel biskupský, ale i klášterní kostel některých mnišských řádů, zejména benediktinů či cisterciáků.
  • Pro důstojný protějšek olomoucké katedrály se seriál #světovéČesko vypravil do USA, a to do New Yorku na Pátou avenue. Také katedrála sv. Patrika byla v době svého dokončení skutečnou dominantou města, viditelnou z dálky. Pak přišla éra mrakodrapů, a tak ačkoli je dodnes největší katolickou katedrálou v Severní Americe a její věže jsou přes sto metrů vysoké, mezi okolními výškovými stavbami působí bíle zářící stavba velmi křehkým dojmem.
  • Základní kámen novogotické katedrály byl položen v roce 1858, dokončena byla o 21 let později. Architekt James Renwick je stavěl podle vzoru evropských středověkých katedrál, inspiroval se zejména katedrálou v Kolíně nad Rýnem.
  • Cena stavby vyšplhala na téměř dva miliony dolarů.
  • Katedrála je 101 metrů dlouhá a 53 metrů široká, rozetové okno nad hlavním vchodem má průměr osm metrů, přímo pod ním pak stojí varhany s bezmála osmi tisíci píšťalami.
  • Ohromující interiér je lákavým místem pro svatební obřady: v roce 1920 se tu ženil například známý americký spisovatel a autor Velkého Gatsbyho, F. S. Fitzgerald.
  • Hlavní oltář navrhl L. C. Tiffany, syn zakladatele sítě luxusních klenotnictví Tiffany & Co. Nedaleko katedrály najdete newyorskou pobočku, známou z filmu Snídaně u Tiffanyho s Audrey Hepburnovou.
Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Muzeum umění Olomouc – tisíc let výtvarné kultury

Dvě muzea a tisíc let výtvarné kultury za jednu vstupenku s rozdílným programem: Arcidiecézní muzeum Olomouc – umění 12. až 18. století a národní kulturní památka Přemyslovský hrad včetně románského biskupského paláce Jindřicha Zdíka, Muzeum moderního umění – výstavy současného umění.

Přemyslovský hrad v Olomouci

Přemyslovský hrad v Olomouci

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Katedrála sv. Václava v Olomouci – nejvyšší novogotická věž v České republice

Katedrála sv. Václava v Olomouci – nejvyšší novogotická věž v České republice

Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Stavbu katedrály zahájil olomoucký údělný kníže Svatopluk v letech 1104 – 1107, gotické pilíře pocházejí ze 13. století. Novogotickou podobu získala katedrála na konci 19. století.

Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kudy kráčely dějiny, i budova, která hostila mnoho významných osobností – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci, významný příklad barokní palácové architektury na Moravě.

Poeziomat v Olomouci

Poeziomat v Olomouci

Poeziomat v Olomouci je druhým v České republice.

Vlastivědné muzeum v Olomouci – interaktivní a zábavné

Vlastivědné muzeum v Olomouci – interaktivní a zábavné

Pokud si rádi hrajete, zkoumáte a objevujete, vypravte se do Vlastivědného muzea v Olomouci. Historická a přírodovědná expozice čítají přes dva a půl tisíce exponátů. Od května 2013 lze navštívit novou expozici Příběh kamene. Dále u nás můžete potkat i hanáckého obra Drásala...

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava v Olomouci

Katedrála sv. Václava je dominantou města Olomouce a to především svojí hlavní věží, jejíž výška je 102 m. Věž katedrály je zároveň nejvyšší novogotickou věží v České republice.

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany na Moravě, pocházející z roku 1745. Nově zrekonstruovaný kostel sv. Mořice otevřel v roce 2021 vyhlídkovou věž.

Mauzoleum slavných biskupů v Olomouci

Mauzoleum slavných biskupů v Olomouci

V katedrále svatého Václava v Olomouci můžete navštívit po rekonstrukci zpřístupněné mauzoleum slavných biskupů. Opravou prošly kromě hrobky a sarkofágů také fresky, nábytek a sochy. Na jeho vznik a další opravy získala římskokatolická farnost peníze z norských fondů.

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci – nejvyšší kostelní věž Moravy

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci – nejvyšší kostelní věž Moravy

Jižní věž katedrály sv. Václava v Olomouci je se svými 100,65 metry nejvyšší kostelní věží na Moravě a současně druhou nejvyšší církevní věží v České republice. Zároveň ukrývá druhý největší zvon v Česku. Zajímavostí jsou také dómské varhany, které patří k nejlepším romantickým nástrojům v ČR.

Další aktuality

Sedm nejznámějších vražd na hradech a zámcích aneb vrah je zahradník

Obětí mordů na českých a moravských hradech a zámcích se stali králové, šlechtici, lazebnice, vojevůdci, důstojníci, ale i obyčejní lidé. Vybrali jsme ty nejznámější zločiny, objasněné i záhadné, a dokonce i takový, který se nikdy nestal. A budete se divit: mezi vrahy je i jeden zahradník!
Olomoucký kraj | Památky

30 let agentury CzechTourism: turistické milníky Olomouckého kraje

Jaké proměny prožil Olomoucký kraj během posledních třiceti let? Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci byl zaspán mezi památky UNESCO, poprvé jsme se mohli podívat například na přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně, do termálního parku ve Velkých Losinách, Arcidiecézního muzea v Olomouci anebo se projet na kole po Rychlebských stezkách. Pojďte se s portálem Kudy z nudy a agenturou CzechTourism projít Olomouckým krajem rok za rokem!
Olomoucký kraj | Zážitky

Na hradě Bouzov si prohlédnete během března speciální zimní okruh

Hrad Bouzov se pečlivě připravil na novou sezónu, kterou otevřely březnové Zimní prohlídky už ve středu 1. března 2023. Trasa je přístupná každý všední den v 11:00 a 13:00 hodin. O víkendu je v provozu od 10:00 do 14:00 hodin.
Olomoucký kraj | Památky

Helfštýn otvírá o březnových víkendech brány hradu

Od března můžete opět navštívit středověký hrad Helfštýn, který víkend nabízí možnost obdivovat jeho prostory. Od 4. března 2023 bude na hradě otevřeno vždy o víkendech, a to od 9 do 16 hodin.
Olomoucký kraj | Památky

Jesenickem se prožene Jelyman – závod na běžkách seriálu SkiTour

Závod otevřený všem milovníkům bílé stopy v krásném prostředí na pomezí Králického Sněžníku, Rychlebských hor a Hrubého Jeseníku se chystá na víkend 25. a 26. února 2023. Užijte si možnost pořádně si zazávodit na trasách 40 km, 20 km, či 10 km. Trasa vás povede z Velkého Vrbna a zpět v okolí horské chaty Paprsek u Starého Města pod Sněžníkem.
Olomoucký kraj | Zimní sporty

Výročí měsíce: 500 let od narození Jana Blahoslava, biskupa Jednoty bratrské a překladatele Nového zákona

20. února 1523 se v Přerově narodil Jan Blahoslav, kněz a biskup Jednoty bratrské, humanista, spisovatel, překladatel, pedagog a muzikolog. A také překladatel Nového zákona, později zařazeného do Bible kralické. Také díky Janu Blahoslavovi je čeština tak krásná: srozumitelný, jasný a vytříbený jazyk prvního českého překladu bible z původních jazyků totiž ovlivnil vývoj spisovné češtiny v době národního obrození.
Olomoucký kraj | Památky

10 tipů na nejlepší sjezdovky v Jeseníkách

Zimní sezóna je v plném proudu, tak proč nevyrazit na hory? Pokud se rozhodnete pro Jeseníky, má pro vás Kudy z nudy tipy na nejlepší a nejoblíbenější ski areály v tomto pohoří. Vybírat můžete například ze sjezdovek v Karlově pod Pradědem, na Červenohorském sedle, na Ramzové, Ovčárně a dalších místech.
Olomoucký kraj | Zimní sporty

Olomoucký kraj: tradiční gastronomie, tvarůžky, pivo a lázně

Tradice Olomouckého kraje udělají radost všem vašim smyslům: tradiční regionální produkty totiž báječně chutnají i voní, a skvěle vypadají i naservírované na talířích a ve sklenicích. Tady se zrodily olomoucké tvarůžky, k návštěvě láká i prostějovská palírna U Zeleného stromu. A dopřejte si také stylový odpočinek v kolébce vodoléčby, v Lázních Jeseník.
Olomoucký kraj | Gurmánská turistika