Úvod > Co chcete dělat? > Kostel sv. Mořice v Olomouci
Památky

Kostel sv. Mořice v Olomouci

Kostel svatého Mořice je pozdně gotický trojlodní kostel s křížovou klenbou. Kostel má dvě nesymetrické hranolové věže a největší varhany ve střední Evropě, pocházející z roku 1745. Nově zrekonstruovaný kostel sv. Mořice otevřel v r. 2021 vyhlídkovou věž
První zpráva o existenci kostela sv. Mořice pochází z roku 1257, jeho zakladatelem byl olomoucký biskup Bruno ze Schauenburka. Kostel postihla řada požárů, a proto bylo přistoupeno ve 14. století ke stavbě nového chrámu. Ze starší fáze výstavby se zachovala jižní hranolovitá věž, doplněna roku 1517 cihlovou nástavbou s cimbuřím. Ve stejné době byly v západní části kostela vytvořeny nové kroužené klenby a vybudováno unikátní dvojité šnekové schodiště. K chrámu je přistavěno několik záhrobních kaplí (rodiny Edelmannovy ze 16. století a rodiny Petrášů z 18. století).

Dnešní kostel je považován za jeden z nejvýznamnější dokladů pozdně gotické architektury na Moravě a také za jeden z největších moravských chrámových prostorů. Uvádí se, že k zaplnění vnitřního prostoru je zapotřebí 4000 lidí. Kostel se pyšní neobyčejnými varhany, barokním nástrojem, který vytvořil vratislavský mistr Michael Engler v letech 1740-1745. Skříň varhan je dílem olomouckého barokního sochaře Filipa Sattlera. Rozšířené varhany jsou označovány za největší v České republice a patří k největším varhanám v Evropě. Před rozšířením měly 59 rejstříků, 3 klaviatury a 2311 píšťal, dnes mají 135 rejstříků, 5 manuálů a 10 400 píšťal. V interiéru kostela najdete také sousoší Kristus na Olivetské hoře, pocházející z 15. století, které se udává jako nejcennější památka gotického sochařství v Olomouci. V roce 1995 byl kostel prohlášen Národní kulturní památkou.


Svatomořická věž a její rekonstrukce

Kostelní Svatomořická věž je vysoká 46 metrů a je zpřístupněna turistům, prohlídka je individuální a pouze za pěkného počasí. V roce 1942 vojáci německého wehrmachtu nahoře zrekvírovali zvon a roztavili ho kvůli kovu pro válečný průmysl. Zabavovaný zvon spadl a svou vahou prorazil všechna patra věže. Pod dohledem wehrmachtu pak putoval na Hřbitov zvonů u Hamburku.

Po téměř třech letech náročné rekonstrukce se návštěvníkům znovu v létě 2021 otevřela vyhlídková věž gotického kostela sv. Mořice v centru Olomouce.

Oblíbená turistická vyhlídka má nyní novou vyvýšenou bezpečnostní bariéru proti přelézání a prostor hlídají bezpečnostní kamery. Opravou prošly také původní kamenné schody, po kterých návštěvníci vystoupají na věž. V příštím roce bude možné na cestu dolů využít nové, ocelové schodiště a prohlédnout si expozici, která návštěvníky seznámí s historií města, kostela a zdejších varhan.

Kostel sv. Mořice patří k nejcennějším gotickým stavbám na Moravě a chlubí se největšími varhanami ve střední Evropě. Každoročně v září se varhany rozeznívají v rámci Mezinárodního varhanního festivalu. Po náročně rekonstrukci je kostel zářivou dominantou centra Olomouce. Najdete ho v sousedství Horního náměstí, u tramvajové zastávky „U sv. Mořice“.

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurant U Mořice

Restaurant U Mořice

Olomouc, Olomoucký kraj
Levandulové bistro Olomouc

Levandulové bistro Olomouc

Olomouc, Olomoucký kraj
Restaurace a pizzerie U Kristýna

Restaurace a pizzerie U Kristýna

Olomouc, Olomoucký kraj