Úvod > Aktuality > Skalní hrad Drábské světničky zatím zůstává uzavřený
Skalní hrad Drábské světničky zatím zůstává uzavřený
"> "> ">
Památky

Skalní hrad Drábské světničky zatím zůstává uzavřený

Vydáno 31. března 2020
Letos se jako v jiných letech neotevře pro turisty na přelomu března a dubna skalní hrad Drábské světničky u Mnichova Hradiště ve Středočeském kraji. Lesy České republiky zahájí letošní sezónu po skončení veškerých opatření spojených se šířením koronaviru.
Drábské světničkyObvykle pracovníci podniku Lesy České republiky, který o sklaní hrádek pečuje, odstraňují okenice a dveře v dřevěném vstupním objektu skalního hradu právě v tomto období, na samém začátku dubna. Letos je ale situace jiná a turisté zatím do Drábských světniček nejsou zváni. Průchod areálem hradu po značené turistické stezce (Zlatá stezka, NS Příhrazskými skalami) a prohlídka okolí památky nejsou uzavřením hradu dotčeny.

Areál bude zpřístupněn jakmile to bude možné. Vnitřní okruh skalního hradu je uzavřený od konce října, v zimě totiž není bezpečný.

Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny.
 

Strážní hrad a dobré útočiště

drábské světničkyOpevněné sídlo, tyčící se 86 –141 metrů nad údolím, bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století, v průběhu výrazné kolonizační aktivity hradišťských cisterciáků. Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část důležité pojizerské stezky. Početné archeologické nálezy dokládají existenci hradu až do 14. století, jen nevýrazně dokládají využívání lokality v 15. století, kdy je uvažováno o obnovení hradu během husitských válek.

Pozdně středověké a novověké využívání tesaných prostor dokládají především historické rytiny. Některé nápisy z 16. a 17. století připouštějí schůzky členů jednoty bratrské a možný pobyt utrakvistických kněží. Část nápisů z 18. století pochází z období slezských válek.
Drábské světničky – skalní pevnost v Českém ráji zůstává zavřená (areálem je možné procházet)

Drábské světničky – skalní pevnost v Českém ráji zůstává zavřená (areálem je možné procházet)

Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny. Vnitřní okruh hradem je dlouhodobě uzavřen. Průchod areálem po červené značce a prohlídka okolí s přirozenými skalními vyhlídkami je nadále možná.

Rozsedlina Studený průchod

Rozsedlina Studený průchod

Přírodní skalní útvar Studený průchod se nachází v Příhrazských skalách 2 km jižně od Březiny. Jedná se o dlouhou puklinu ve skále, na jejímž vrcholu stála v roce 1866 rakouská dělostřelecká baterie.

Příhrazské skály s horolezeckou dominantou zvanou Kobyla

Příhrazské skály s horolezeckou dominantou zvanou Kobyla

Na východ od vrchu Mužského se rozkládá pískovcové skalní město Příhrazské skály. Tato přírodní rezervace je tvořena stejně jako okolní skalní města pískovcovými skalami a úzkými roklemi se strmými svahy. Místo je oblíbené zejména horolezci.

Krásná vyhlídka v Příhrazských skalách

Krásná vyhlídka v Příhrazských skalách

Rozsáhlá pískovcová skalní oblast východně od čedičového vrchu Mužský, Příhrazské skály v Českém ráji, je plná nádherných vyhlídek. Jednou z nich je i Krásná vyhlídka, která dělá čest svému jménu. Pokochat se zde můžete výhledem na Ještěd a okolí.