Úvod > Co chcete dělat? > Drábské světničky – skalní pevnost v Českém ráji zůstává zavřená (areálem je možné procházet)
Drábské světničky – skalní pevnost v Českém ráji zůstává zavřená (areálem je možné procházet)
"> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Příroda

Drábské světničky – skalní pevnost v Českém ráji zůstává zavřená (areálem je možné procházet)

Drábské světničky patří mezi nejvyhledávanější místa Českého ráje, a to především kvůli dalekému výhledu do okolní krajiny. Vnitřní okruh hradem je dlouhodobě uzavřen. Průchod areálem po červené značce a prohlídka okolí s přirozenými skalními vyhlídkami je nadále možná.
Bývalá skalní pevnost Drábské světničky se vypínala na okraji plošiny skalního masivu u čedičového vrchu Mužský nedaleko Mnichova Hradiště.
 

Drábské světničky zůstávají uzavřeny, areálem lze procházet

Drábské světničky, skalní hrad ve správě Lesů ČR, zůstávají od roku 2021 uzavřeny na neurčitou dobu. Důvodem je celkové opotřebení pískovcových skal, které trpěly přílišným náporem turistů. Pro ty již pohyb ve skalních světničkách není bezpečný. Hrad se znovu otevře po novém zajištění ochrany památky, které umožní pohyb v něm bez dalšího poškozování skal. To by mohlo spočívat v systému lávek, které by bránily v přímém kontaktu s lidskou nohou.

Lesy ČR neuzavřely celou lokalitu, ale pouze přístup dovniř skalního hradu. Areálem Drábských světniček je tak možné nadále procházet, stejně jako si vychutnat pohledy do krajiny z vyhlídek v okolí hradu. Pod hradem a jeho okolím vede červeně značená Zlatá stezka Českého ráje (od parkoviště na Krásné vyhlídce vede ke Klamorně a ke hradu Valečov).
 

Z historie skalního hradu

Opevněné sídlo, tyčící se 86 –141 metrů nad údolím, bylo podle archeologických pramenů založeno někdy ve druhé třetině 13. století, v průběhu výrazné kolonizační aktivity hradišťských cisterciáků. Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část důležité pojizerské stezky. Početné archeologické nálezy dokládají existenci hradu až do 14. století, jen nevýrazně dokládají využívání lokality v 15. století, kdy je uvažováno o obnovení hradu během husitských válek.
 
Původně dřevěný hrad byl vybudován na pěti respektive sedmi pískovcových blocích, oddělených úzkými puklinami, na okraji rozsáhlé skalní plošiny se starším pravěkým a raně středověkým osídlením (k r. 1554 nazývaná „hradiště“, dnes známé jako Hrada a Klamorna). V několika výškových úrovních 15-40 m vysokých skal jsou dochovány dvě desítky tesaných prostor různých funkcí, zbytky pěti chodeb, tesané základy po sedmi dřevěných stavbách a pěti mostních konstrukcích a tesaný žlab dokládající ukotvení dřevěné palisády. Na okrajích skal lze místy rekonstruovat dřevěné ochozy, mezi bloky jsou dochované dráže po uzavření puklin a kapsy po kotvících trámech. Dominantou celé dispozice byla mohutná roubená věž chránící vstup do hradu po visutém nebo padacím mostě. Středověký vstup byl veden od východu, z bloků navazujících na souvislý skalní výchoz. Největší místností hradu je kaple – světnice s tesaným oltářem, odkrytým v roce 1921. Dnešní turistický přístup vedený odspodu přitesanou skalní spárou vznikl nejspíše roku 1830, schodiště bylo rozšířeno ve 20. letech minulého století.

Pozdně středověké a novověké využívání tesaných prostor dokládají především historické petroglyfy (skalní rytiny). Některé nápisy z 16. a 17. století spolu s výpovědí písemných pramenů připouštějí schůzky členů jednoty bratrské a možný pobyt utrakvistických kněží. Část nápisů z 18. století pochází z období slezských válek. Vzácné jsou petroglyfy hebrejské. Okrajové partie skalních bloků a předpolí hradu pozměnila novověká těžba pískovcových kvádrů. Archeologicky jsou Drábské světničky známy již od 80. let 19. století. Model možné podoby hradu v pozdním středověku můžete zhlédnout v Muzeu města Mnichovo Hradiště.

V současné době je tato bývalá pevnost jedním z nejnavštěvovanějších míst kraje, protože nabízí úchvatné výhledy do nádherné krajiny Chráněné krajinné oblasti Český ráj, která byla v roce 2005 vyhlášena geologickým parkem UNESCO.
 

Provozní informace

V celém areálu památkového objektu není dovoleno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího souhlasu správce.
 
Provozování veškeré horolezecké činnosti je bezvýjimečně zakázáno na všech skalních blocích památky, jmenovitě na objektech uvedených v databázi Českého horolezeckého svazu: „Drábský masív“, „Partizán“, „Drábský Sloup“, „Čtyřlístek“ a severní a východní stěna věže „Dráb“.

Tábořit a nocovat v areálu hradu je rovněž zakázáno.
Hradiště Hrada v Příhrazských skalách

Hradiště Hrada v Příhrazských skalách

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Rozsedlina Studený průchod

Rozsedlina Studený průchod

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Zřícenina Píčova statku v Příhrazských skalách

Zřícenina Píčova statku v Příhrazských skalách

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Zřícenina hradu Klamorna u Mnichova Hradiště

Zřícenina hradu Klamorna u Mnichova Hradiště

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Boseň, Středočeský kraj
Agarden restaurant

Agarden restaurant

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj
Agarden restaurant v Českém ráji

Agarden restaurant v Českém ráji

Boseň, Středočeský kraj
Autocamping Příhrazy

Autocamping Příhrazy

Žďár, Středočeský kraj