Úvod > Co chcete dělat? > Zbytky skalního hrádku Staré Hrady a hradiště Hrada v Příhrazských skalách

Zbytky skalního hrádku Staré Hrady a hradiště Hrada v Příhrazských skalách

Památky
Dnes už jen terénní pozůstatky po skalním hradu najdete severní straně masivu Mužského u Příhraz. I když nálezy dokládají jeho existenci ve 13. až 15. stol., nezachovalo se nám jeho někdejší jméno. Místo bylo však osídleno již v dávných časech, hrad stával na místě původního slovanského hradiště.
Vydáte-li se přírodní rezervací Příhrazské skály po červené turistické značce z Příhraz směrem na Drábské světničky, přijdete přibližně po jednom kilometru k pískovcovému masivu s několika železnými žebříky. Po nich vystoupáte na táhlý skalní pás, na kterém kdysi stával skalní hrádek Stará Hrada. Podle úlomků nalezené keramiky archeologové odvozují, že vznikl ve 13. až 14. století.

Dnes zde žádný středověký hrad už nenajdete. Existenci hrádku připomínají jen terénní pozůstatky. Hrádek Staré Hrady stál na několika pískovcových skalách propojených zřejmě můstky a žebříky. Severní a jižní stěny skal jsou kolmé nebo velice strmé, obtížně dobyvatelné. Hrádek byl přístupný pouze úzkou cestou od západu. Příkop sekaný ve skále je asi 10 metrů široký. Stavitelé hrádku nejsou známi, stejně jako jeho držitelé. Dochovalo se podvalí skalní stavby, zbytky dvou světniček a ve skále vytesaná cisterna.

Z temen pískovcových věží jsou pěkné výhledy do kraje. Na východě je rozpoznatelná silueta Trosek. Od severozápadu po severovýchod se táhne obec Žďár, zrcadlí rybník Žabakor a na úpatí Kozlova (381 m n. m.) upoutá pozornost gotický farní kostel ve Všeni.

Nejlépe sem dojdete po červené turistické značce z Příhraz k Drábským světničkám.
 

Krvavé rituály ve slovanském hradišti Hrada

Hradiště Hrada, cca 2,5-3 km západně od terénních pozůstatků hrádku, tvoří dodnes patrný 250 m dlouhý hlinitý val, široký 2 -5 m a vysoký až 2 metry. Prvními obyvateli byl Lid s kulturou lineární keramiky z mladší doby kamenné (neolitu). Hradiště bylo významné, patrně pro celou oblast středního Pojizeří v mladší a pozdní době bronzové, kdy ho obýval Lid lužických popelnicových polí.

Hradiště bylo osídleno i v pozdní době halštatské a laténské - v jeho blízkosti se našla žárová pohřebiště i 150 sídlištních jam, pozůstatky obydlí i dalších objektů, ale také polozemnici s lidskými kostmi sedmi jedinců, nesoucí nejen známky násilí, ale i stopy po pečení, ořezávání a rozbíjení. Dalším zajímavým nálezem je kostra mladého muže, nalezeného v jedné z jam, který byl fyzicky postižen (podle deformace kostí kulhal). Jeho lebka byla oddělena od kostry a ležela vedle ní. Po stranách lebky ležely bronzové spirálky. Ve stejné jámě se našly kameny, parohová palice a keramika.
Celý popis
Naposledy změněno: 5. 8. 2020