ÚvodAktualityPrestižní titul Stavba roku 2021 získalo deset staveb
Památky

Prestižní titul Stavba roku 2021 získalo deset staveb

  • 19. října 2021
Celkem 10 titulů Stavba roku 2021 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2021 bylo 18. října uděleno v rámci již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
sen senohrabyUdělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí.

Držitelé titulů v letošním roce poprvé v historii soutěže získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.
 

Oceněné stavby roku 2021

Bubenecká prahaV Praze ocenila porota rekonstrukci objektu Bubenská 1 v Holešovicích. Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935.S celkovou výměrou téměř 35 tis m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Cílem současného projektu je prezentovat signifikantní části budovy v jejich autentické rekonstruované podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci.

Plavecká hala LounyMěstská plavecká hala Louny upoutala porotu svým elegantním tvarem zkoseného černého krystalu. Hmota je šikmo seříznutá na jižní straně, kterou se plně otevírá směrem do parkové plochy. Z exteriéru je budova obložena zavěšenými hliníkovými deskami v černé barvě. Objekt je dvoupodlažní, obě podlaží jsou přístupná bezbariérově z terénu, čehož bylo dosaženo využitím terénního zlomu. Otevřený interiér haly je obložen modřínovými prkny na dřevěné podkonstrukci. Prostorná bazénová hala je plně otevřená směrem na jih a dovoluje proniknout paprskům zimního slunce hluboko do interiéru.
 

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov

kostel Krista SpasiteleBarrandovský kostel Krista Spasitele je soudobou stavbou s řadou symbolických i účelných prvků. Prostý pravoúhlý půdorys oživují tři oblé prvky, které představují nekonečno, ducha, harmonii, plné pravoúhlé stěny pak charakterizují jistotu, řád a stabilitu. Bílá barva exteriéru (i interiéru) je znakem čistoty, pro jejich podtržení a odlišení od běžných staveb jsou všechny omítky v co nejhladším provedení. Vrcholem symboliky je lesklým kovem zlaté barvy obložený světelný prstenec nad oltářem, přinášející světlo do prostoru presbyteria. Zlatý kruhový prvek dále odkazuje ke kopulím nad křížením lodí historických křesťanských chrámů, je otevřenou branou k nebesům, nebeskému Jeruzalému.


Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

stará boleslavKomplex církevních staveb ve Staré Boleslavi, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie, prošel kompletní rekonstrukcí v letech 2018 – 2019. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu objektů. Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi po stranách.
 

Logistické centrum LIDL Buštěhrad

lidl kladnoJedná se o výstavbu nového Logistického centra Lidl na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno – východ Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území jde o obecně doporučované využití tzv. brownfields. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice starých stavebních a technologických objektů s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů.
 

Depozitář Slovenské Strely v Kopřivnici

sloenská strelaMísto stavby se nachází v areálu Tatra Truck a.s. Kopřivnice, v jihozápadní části areálu. Vedle novostavby depa pro Slovenskou strelu se nachází vlakové nádraží Kopřivnice. Hlavní část objektu slouží jako výstavní prostor a depo pro Slovenskou strelu. V přízemí se dále nachází kancelář správce budovy, hygienické zázemí a sklad olejů. Motorový vůz vyrobený v kopřivnické Tatře byl uveden do provozu 13. července 1936. Byl nasazený na trati Praha – Bratislava, i proto dostal pojmenování Slovenská strela. Jezdil s jedinou zastávkou v Brně a byl to tehdy nejrychlejší spoj, který jezdil po československých kolejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut. V objektu probíhají pouze předem objednané prohlídky pro cca 20členné skupiny.


Rekonstrukce Hybernská 1

hybernská1V centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město se nachází objekt Hybernská 1, který prošel zásadní rekonstrukcí. Díky ní byly obnoveny památkově chráněné části objektu a vytvořeny nové funkce odpovídající standardu 21. století. Budova byla citlivě zrekonstruována při respektování všech hodnot památky a zároveň byly odstraněny nevhodné zásahy do objektu, především uvedení fasád v parteru do původní okenní modulace a odstranění přístavby v zadní části objektu směrem do náměstí. Vnější vzhled historického objektu se v podstatě ponechal.
 

Zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

hrad HelfštýnZchátralý palác na hradě Helfštýně, který byl pro veřejnost uzavřený od roku 2013 a v posledních třech letech procházel celkovou opravou, je od poloviny srpna 2020 novým turistickým lákadlem. Rekonstrukcí prošlo celkem 11 torz místností, které slouží jako průchozí a výstavní prostory. Vznikly i nové terasy, které přiblíží pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové perspektivy a umožní tak lépe vnímat samotný palác a byla zrekonstruována plocha nádvoří. Důležitým požadavkem bylo zastřešení nově vložených expozic způsobem, který nesměl přesahovat stávající výšku hradu. Zastřešení prostor je tedy z pískovaného skla zapuštěné pod úroveň koruny zdí, které je snadné na údržbu a zároveň dobře rozptyluje světlo, čímž zajišťuje vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici a nasvětlení samotné architektury paláce. Tímto způsobem bylo zastřešeno 5 výstavních prostor a střešní konstrukci byla vybavena dvě schodiště, která slouží jako vyhlídkové plošiny.
 

Vila vnitřní krajina v Novém Jičíně

Vila vnitřní krajinaDům je směřován spíše do sebe, do jakési obytné introvertnosti. Vytváří vnitřní obytnou krajinu, která do sebe pojímá všechny funkce. Zároveň umožňuje průhledy do okolního světa. Těžištěm domu se stává atrium. Základní platforma domu je vyvýšena nad úroveň ulice, ocitá se tak vůči ulici v soukromější pozici, optické i akustické. Vnitřní krajině odpovídá i výškové rozvrstvení na jednotlivých platformách (zázemí – společenská část – klidová část – venkovní sezení). Dům je zasazen v mírně svažitém terénu a je dvoupodlažní.


Rekonstrukce kanalizačního sběrače Nad Novou Libní

Rekonstrukce kanalizačního sběračeJedná se o přeložku trasy stávajícího jednotného kanalizačního sběrače stokové sítě Prahy. Přístup do nové trasy kanalizace je celkem třemi nově umístěnými revizními šachtami. Dominantou této stavby je kruhové spadiště s tangenciálním nátokem. Vlastní spadišťový prostor je veden středem tubusu o průměru 1,20m. Splaškové odpadní vody nejsou vedeny svislým spádovým stupněm nýbrž obtokovým žlabem umístěným na spirálové desce vedle schodišťového prostoru. Toto řešení zamezuje vzniku škodlivého aerosolu při provzdušnění proudu splaškové vody. Přístup do spadišťového prostoru je skrze točité schodiště. Spadiště je navrženo jako monolitický železobetonový tubus o světlém průměru 5,25m. Celková hloubka tohoto spadiště je 35,50m.
 

Stavby, které ocenila veřejnost nejvyšším počtem hlasů

voliéra Zoo OstravaVoliéra La Pampa v Zoo Ostrava – jedná se o největší průchozí voliéru v zoo. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké.

severočeské muzeumModernizace Severočeského muzea v Liberci – cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírky celé expozice, ale součástí zadání bylo také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která v prvé řadě zdůrazní a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu, ale také zajistí potřebný hygienický, klimatický a tepelný komfort pro návštěvníky. Dalším cílem bylo stavebními úpravami zamezit nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým a zlepšit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Forma expozic je cílena na celé spektrum návštěvníků počínaje předškolními dětmi až po seniory. Vzhledem k tomu, že je budova nemovitou kulturní památkou, bylo architektonické řešení plně podřízeno historické hodnotě budovy.

PustevnyObnova Pusteven (Libušín) – nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kdyby byla postavená ze strojově opracovaných trámů. Referenčním bodem obnovy se stal rok 1925, kdy se památka zprovozňovala po první světové válce. Tehdy došlo k úpravám chaty Libušín a z pohledu dnešní funkce byla provozuschopná. Důležitým zdrojem informací byly historické fotografie zachycující původní vzhled chaty.

Dále lidé ohodnotili například obnovu areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, rozhlednu Nový Hrádek, kulturní centrum Pivovar Domažlice, rozhlednu Blahutovice, naučnou stezku Olšina, Wellness SEN Senohraby anebo Lanovou dráha D-line Štvanice (Králičák).
Kostel Krista Spasitele v Hlubočepích Památky

Kostel Krista Spasitele v Hlubočepích

Bílý kostel stojí přímo na sídlišti mezi panelovými domy byl postaven podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. U kostela je i kavárna nebo společenský sál.

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici Památky

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici

Legendární vlak, technická národní kulturní památka Slovenská strela, prošel velkou revitalizací! Najdete jej v železničním depozitáři v areálu Tatry. V letech 1936 až 1939 jezdila na trati mezi Bratislavou a Prahou, ve své době představovala světovou špičku jak po stránce designu, tak techniky.

Wellness Infinit Sen Lázně a wellness

Wellness Infinit Sen

Za zdmi hotelu Sen v Senohrabech, na zámecké zahradě najdete oázu klidu a odpočinku – wellness Infinit SEN. Vstupem do saunového světa se vám otevírá relaxace v tajemné zahradě, která v sobě skrývá šest druhů tajuplných saunových truhel a ochlazovací jezírko.

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány Kultura

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka Gurmánská turistika

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka

V blízkosti horní stanice lanovky z Trojanovic na Pustevny stojí malebná horská chalupa Maměnka, Libušín byl v březnu 2014 zničen požárem, po dlouhé rekonstrukci se otevřel v červenci 2020. Objekty navrhnul architekt Dušan Jurkovič ve stylu lidové architektury Valašska a Kysuce.

Rozhledna Blahutovice Příroda

Rozhledna Blahutovice

Ocelová rozhledna s dřevěnými prvky a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m je otevřena od července roku 2021. Autorem návrhu je arch. Tomáš Kudělka.

Plavecký bazén v Lounech Lázně a wellness

Plavecký bazén v Lounech

Bazén v Lounech je největší stavbou posledního čtvrt století. Je bezpečný, moderní, postavený pro sportovní i rekreační plavání. A navrch k tomu má unikátní skleněnou fasádu, která připomíná kopce Českého středohoří.

Skiareál Králičák Zimní sporty

Skiareál Králičák

Horské středisko Hynčice pod Sušinou se nachází v masivu Králického Sněžníku. Najdete zde 10 sjezdovek pro všechny výkonnostní kategorie lyžařů a snowbordistů v celkové délce 8,9 km. Ski Areál Kraličák vznikl propojením Skiareálu Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice.

Zoo Ostrava – Zoologická zahrada a botanický park v Ostravě Příroda

Zoo Ostrava – Zoologická zahrada a botanický park v Ostravě

Zoo Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích. Novinkou a nejen architektonickou zajímavostí je Voliéra La Pampa Voliéra La Pampa – největší průchozí voliéra v Zoo Ostrava.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi Památky

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dientzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici Památky

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice.

Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku Příroda

Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku

Rozhlednu na vrcholu Šibeníku postavil městys Nový Hrádek, který pro jej výstavbu využil vysloužilý tubus větrné elektrárny. U rozhledny se navíc nachází návštěvnické infocentrum vybudované z bývalé trafostanice větrníku.

Severočeské muzeum v Liberci Kultura

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci prošlo mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřely začátkem roku 2021. Naleznete zde expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým je vyhrazeno celé jedno patro muzea.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice Gurmánská turistika

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století najdete dnes: galerii Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, klub, knihovnu se vzdělávacím centrem, Městský pivovar Domažlice s pivnicí, restauraci. Pote hyjtu!

Naučná stezka Olšina – stezka v ptačí oblasti Boletice Příroda

Naučná stezka Olšina – stezka v ptačí oblasti Boletice

Stezka se nachází v jižních Čechách nedaleko Českého Krumlova poblíž vodní nádrže Lipno na kraji CHKO Šumava a evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice u rybníku Olšina a stejnojmenné obce. Na stezce byly instalovány nové chodníky z akátového a jedlového dřeva.

Další aktuality

Znáte všechna královská města? Přinášíme velký přehled tipů na výlet

Čím se lišilo královské město od běžného poddanského města? Bylo podřízeno přímo panovníkovi a jeho obyvatelé byli svobodní, na rozdíl od poddaných v ostatních městech, kteří byli podřízeni šlechtě. Mezi královská města se počítala i tzv. věnná města, která spravovaly manželky vladařů. Kromě daní, které města v Království českém odevzdávala přímo královské koruně se také zavázala posílat na královský dvůr různé „naturálie“ – vždy takové, které byly v dané oblasti nejlepší. Tak například Nový Bydžov posílal do královské kuchyně raky, Mělník víno, Chrudim pšenici a Jaroměř lososy.
29. květen 2024 9:00
Památky

10 tipů na místa s nejkrásnější štukovou výzdobou aneb ve stínu a na výsluní

Stropy, římsy, balkony, fabiony, reliéfy, rohové lišty i sloupy u řady našich památek zdobí plastická štuková výzdoba. Pojďte se s Kudy z nudy podívat, kde objevíte nejkrásnější štukovou výzdobu v Česku – třeba na zámky Uherčice, Bučovice a Kratochvíle, do Clam-Gallasova paláce v Praze anebo do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Polné.
29. květen 2024 8:03
Památky

10 tipů na návrat do renesance

Zatímco středověké hrady sloužily k obraně svých obyvatel a jejich majetku, renesanční zámky měly za úkol své majitele reprezentovat. Vydejte se na některý ze zámků, které vám přinášíme v našich tipech na výlet a poznejte život renesančních šlechtických rodů.
29. květen 2024 7:00
Památky

Prohlídky soukromých hradů a zámků: navštěvujte a objevujte!

Už o nadcházejícím víkendu 25. a 26. května se budou konat Dny soukromých hradů a zámků 2024. Dvacítka památkových objektů, o které pečují buď potomci starých šlechtických rodů, anebo noví majitelé, během nich otevře své brány a nabídne vedle pravidelných prohlídek i speciální programy. Udělejte si výlet na místa, kde při troše štěstí potkáte i jejich šlechtické majitele... Pozoruhodné interiéry nabízí například zámek Častolovice, hrad Kost, zámek Blatná, Karlova Koruna, Chyše, Dobříš, Stránov a mnohé další památky.
24. květen 2024 16:00
Památky

Tipy pro milovníky hradů a zámků: navštivte ty, které jsou v soukromých rukách

O podstatnou část kulturního dědictví naší země pečují s cílem, aby bylo zachováno nejen pro současníky, ale i pro generace budoucí, soukromí vlastníci. Poznejte hrady a zámky, které patří původním šlechtickým rodům, městům a obcím anebo soukromníkům, pro které je péče o kulturní dědictví celoživotní radostí.
24. květen 2024 7:23
Památky

Kalendář 2024: I knihy mají svou duši – objevte kouzlo literatury na festivalech i v muzeích a knihovnách

Objevte kouzlo knih. Krásné starobylé knihovny lze obdivovat při prohlídkách klášterů, přímo do výroby papíru se dostanete v jedné z nejstarších evropských manufaktur ve Velkých Losinách, kde se tradičním způsobem papír vyrábí dodnes. Navštívit můžete i památník Bible kralické, knihovnu Latinské školy v Jáchymově a další zajímavá muzea. Navíc milovníci a milovnice knih jistě netrpělivě očekávají začátek festivalu Svět knihy, který startuje již tento čtvrtek 23. května 2024. Podívejte se s portálem Kudy z nudy i na další zajímavé akce, které potěší knihomolky a knihomoly.
22. květen 2024 11:45
Památky

7 věcí, které nevíte o… jízdách králů

Lidový obyčej, zapsaný v roce 2011 na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO, fascinuje svým tajemným poselstvím. Obřady provázející svátek zvaný letnice se dřív odehrávaly na mnoha místech, dnes se zvyk udržuje už jen v několika vesnicích na Slovácku a na střední Moravě.
22. květen 2024 11:00
Památky

Česko ve filmu: znáte nejpohádkovější místa v Česku?

Zámky Červená Lhota, Hluboká a Lednice, hrady Švihov, Bouzov a Pernštejn, a k tomu ještě Pekelné doly nebo skalní město Adršpach: to jsou ta nejpohádkovější místa v Česku. Není divu, že je vedle nadšených turistů a výletníků vyhledávají také filmaři. Podívejte se s Kudy z nudy ta nejkrásnější a nejpohádkovější místa, která hrála hlavní roli ve filmových pohádkách!
21. květen 2024 8:49
Památky