Úvod > Aktuality > Prestižní titul Stavba roku 2021 získalo deset staveb
Památky

Prestižní titul Stavba roku 2021 získalo deset staveb

  • Vydáno19. října 2021
Celkem 10 titulů Stavba roku 2021 a dvě nominace na titul Zahraniční stavba roku 2021 bylo 18. října uděleno v rámci již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
sen senohrabyUdělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí.

Držitelé titulů v letošním roce poprvé v historii soutěže získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.
 

Oceněné stavby roku 2021

Bubenecká prahaV Praze ocenila porota rekonstrukci objektu Bubenská 1 v Holešovicích. Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. Velkorysý objekt podle návrhu architektů Adolfa Benše a Josefa Kříže byl dokončen v roce 1935.S celkovou výměrou téměř 35 tis m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Cílem současného projektu je prezentovat signifikantní části budovy v jejich autentické rekonstruované podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci.

Plavecká hala LounyMěstská plavecká hala Louny upoutala porotu svým elegantním tvarem zkoseného černého krystalu. Hmota je šikmo seříznutá na jižní straně, kterou se plně otevírá směrem do parkové plochy. Z exteriéru je budova obložena zavěšenými hliníkovými deskami v černé barvě. Objekt je dvoupodlažní, obě podlaží jsou přístupná bezbariérově z terénu, čehož bylo dosaženo využitím terénního zlomu. Otevřený interiér haly je obložen modřínovými prkny na dřevěné podkonstrukci. Prostorná bazénová hala je plně otevřená směrem na jih a dovoluje proniknout paprskům zimního slunce hluboko do interiéru.
 

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum Praha-Barrandov

kostel Krista SpasiteleBarrandovský kostel Krista Spasitele je soudobou stavbou s řadou symbolických i účelných prvků. Prostý pravoúhlý půdorys oživují tři oblé prvky, které představují nekonečno, ducha, harmonii, plné pravoúhlé stěny pak charakterizují jistotu, řád a stabilitu. Bílá barva exteriéru (i interiéru) je znakem čistoty, pro jejich podtržení a odlišení od běžných staveb jsou všechny omítky v co nejhladším provedení. Vrcholem symboliky je lesklým kovem zlaté barvy obložený světelný prstenec nad oltářem, přinášející světlo do prostoru presbyteria. Zlatý kruhový prvek dále odkazuje ke kopulím nad křížením lodí historických křesťanských chrámů, je otevřenou branou k nebesům, nebeskému Jeruzalému.


Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna

stará boleslavKomplex církevních staveb ve Staré Boleslavi, jehož součástí je i bazilika Nanebevzetí Panny Marie, prošel kompletní rekonstrukcí v letech 2018 – 2019. V rámci stavby byla provedena kompletní rekonstrukce vnějšího pláště i interiéru objektů s důrazem na památkovou hodnotu objektů. Bazilika je jednolodní s bočními výklenkovými kaplemi, s užším obdélným, polokruhovým ukončením presbytářem s dvojicí hranolových věží s cibulovými báněmi po stranách.
 

Logistické centrum LIDL Buštěhrad

lidl kladnoJedná se o výstavbu nového Logistického centra Lidl na nevyužívaných plochách stávající průmyslové zóny Kladno – východ Dříň, kde byly v minulosti provozovány hutní a zpracovatelské provozy POLDI. Z hlediska využití území jde o obecně doporučované využití tzv. brownfields. V prostoru zájmové lokality byly provedeny demolice starých stavebních a technologických objektů s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů.
 

Depozitář Slovenské Strely v Kopřivnici

sloenská strelaMísto stavby se nachází v areálu Tatra Truck a.s. Kopřivnice, v jihozápadní části areálu. Vedle novostavby depa pro Slovenskou strelu se nachází vlakové nádraží Kopřivnice. Hlavní část objektu slouží jako výstavní prostor a depo pro Slovenskou strelu. V přízemí se dále nachází kancelář správce budovy, hygienické zázemí a sklad olejů. Motorový vůz vyrobený v kopřivnické Tatře byl uveden do provozu 13. července 1936. Byl nasazený na trati Praha – Bratislava, i proto dostal pojmenování Slovenská strela. Jezdil s jedinou zastávkou v Brně a byl to tehdy nejrychlejší spoj, který jezdil po československých kolejích. Trasu urazil za čtyři hodiny a 50 minut. V objektu probíhají pouze předem objednané prohlídky pro cca 20členné skupiny.


Rekonstrukce Hybernská 1

hybernská1V centru historické zástavby na hranici městských částí Staré Město a Nové město se nachází objekt Hybernská 1, který prošel zásadní rekonstrukcí. Díky ní byly obnoveny památkově chráněné části objektu a vytvořeny nové funkce odpovídající standardu 21. století. Budova byla citlivě zrekonstruována při respektování všech hodnot památky a zároveň byly odstraněny nevhodné zásahy do objektu, především uvedení fasád v parteru do původní okenní modulace a odstranění přístavby v zadní části objektu směrem do náměstí. Vnější vzhled historického objektu se v podstatě ponechal.
 

Zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

hrad HelfštýnZchátralý palác na hradě Helfštýně, který byl pro veřejnost uzavřený od roku 2013 a v posledních třech letech procházel celkovou opravou, je od poloviny srpna 2020 novým turistickým lákadlem. Rekonstrukcí prošlo celkem 11 torz místností, které slouží jako průchozí a výstavní prostory. Vznikly i nové terasy, které přiblíží pohledy na architektonicky zajímavé prvky z nové perspektivy a umožní tak lépe vnímat samotný palác a byla zrekonstruována plocha nádvoří. Důležitým požadavkem bylo zastřešení nově vložených expozic způsobem, který nesměl přesahovat stávající výšku hradu. Zastřešení prostor je tedy z pískovaného skla zapuštěné pod úroveň koruny zdí, které je snadné na údržbu a zároveň dobře rozptyluje světlo, čímž zajišťuje vynikající světelné podmínky pro vloženou expozici a nasvětlení samotné architektury paláce. Tímto způsobem bylo zastřešeno 5 výstavních prostor a střešní konstrukci byla vybavena dvě schodiště, která slouží jako vyhlídkové plošiny.
 

Vila vnitřní krajina v Novém Jičíně

Vila vnitřní krajinaDům je směřován spíše do sebe, do jakési obytné introvertnosti. Vytváří vnitřní obytnou krajinu, která do sebe pojímá všechny funkce. Zároveň umožňuje průhledy do okolního světa. Těžištěm domu se stává atrium. Základní platforma domu je vyvýšena nad úroveň ulice, ocitá se tak vůči ulici v soukromější pozici, optické i akustické. Vnitřní krajině odpovídá i výškové rozvrstvení na jednotlivých platformách (zázemí – společenská část – klidová část – venkovní sezení). Dům je zasazen v mírně svažitém terénu a je dvoupodlažní.


Rekonstrukce kanalizačního sběrače Nad Novou Libní

Rekonstrukce kanalizačního sběračeJedná se o přeložku trasy stávajícího jednotného kanalizačního sběrače stokové sítě Prahy. Přístup do nové trasy kanalizace je celkem třemi nově umístěnými revizními šachtami. Dominantou této stavby je kruhové spadiště s tangenciálním nátokem. Vlastní spadišťový prostor je veden středem tubusu o průměru 1,20m. Splaškové odpadní vody nejsou vedeny svislým spádovým stupněm nýbrž obtokovým žlabem umístěným na spirálové desce vedle schodišťového prostoru. Toto řešení zamezuje vzniku škodlivého aerosolu při provzdušnění proudu splaškové vody. Přístup do spadišťového prostoru je skrze točité schodiště. Spadiště je navrženo jako monolitický železobetonový tubus o světlém průměru 5,25m. Celková hloubka tohoto spadiště je 35,50m.
 

Stavby, které ocenila veřejnost nejvyšším počtem hlasů

voliéra Zoo OstravaVoliéra La Pampa v Zoo Ostrava – jedná se o největší průchozí voliéru v zoo. Návštěvníci do ní mohou vstoupit a užít si bezprostřední blízkosti zvířat. Voliéra byla navržena jako symbolické spojení tří oblastí Argentiny: Espinalu, Monte a Pampy s odlišným podnebím i vegetací. Díky úzké spolupráci architektů, stavebníků a zoologů bylo možné vytvořit unikátní prostředí, které je jednak atraktivní pro návštěvníky ostravské zoo a jednak příznivé k jeho okřídleným obyvatelům. Svérázná voliéra je domovem hejna kondorů havranovitých, ibisů šedokřídlých, dále jsou zde ostralky žlutozobé, kachny bronzovokřídlé, pisily americké a jeden zástupce savců morče divoké.

severočeské muzeumModernizace Severočeského muzea v Liberci – cílem modernizace nebylo pouze rozšíření a zpřístupnění muzejní sbírky celé expozice, ale součástí zadání bylo také vybavení celé budovy muzea novodobou vyspělou technologií, která v prvé řadě zdůrazní a hlavně ochrání exponáty a vlastní budovu, ale také zajistí potřebný hygienický, klimatický a tepelný komfort pro návštěvníky. Dalším cílem bylo stavebními úpravami zamezit nežádoucímu křížení návštěvnického provozu se zaměstnaneckým a zlepšit pohyb osobám s omezenou schopností pohybu. Forma expozic je cílena na celé spektrum návštěvníků počínaje předškolními dětmi až po seniory. Vzhledem k tomu, že je budova nemovitou kulturní památkou, bylo architektonické řešení plně podřízeno historické hodnotě budovy.

PustevnyObnova Pusteven (Libušín) – nový Libušín vznikl jako vědecká rekonstrukce, tedy za použití původních technologií. Stavba má odolávat času a výkyvům počasí mnohem lépe, než kdyby byla postavená ze strojově opracovaných trámů. Referenčním bodem obnovy se stal rok 1925, kdy se památka zprovozňovala po první světové válce. Tehdy došlo k úpravám chaty Libušín a z pohledu dnešní funkce byla provozuschopná. Důležitým zdrojem informací byly historické fotografie zachycující původní vzhled chaty.

Dále lidé ohodnotili například obnovu areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici, rozhlednu Nový Hrádek, kulturní centrum Pivovar Domažlice, rozhlednu Blahutovice, naučnou stezku Olšina, Wellness SEN Senohraby anebo Lanovou dráha D-line Štvanice (Králičák).
Kostel Krista Spasitele v Hlubočepích

Kostel Krista Spasitele v Hlubočepích

Bílý kostel stojí přímo na sídlišti mezi panelovými domy byl postaven podle návrhu architektů Jakuba Žišky a Pavla Šmelhause. U kostela je i kavárna nebo společenský sál.

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici

Motorový železniční vůz Slovenská strela v Kopřivnici

Legendární vlak, technická národní kulturní památka Slovenská strela, prošel velkou revitalizací! Pokud si chcete tuhle nádheru prohlédnout v depozitáři – který mimochodem vyhrál titul Stavba roku 2021 – nejen zvenčí, ale rádi byste prozkoumali i útroby vlaku, vyrazte na komentovanou prohlídku.

Wellness Infinit Sen

Wellness Infinit Sen

Za zdmi hotelu Sen v Senohrabech, na zámecké zahradě najdete oázu klidu a odpočinku – wellness Infinit SEN. Vstupem do saunového světa se vám otevírá relaxace v tajemné zahradě, která v sobě skrývá šest druhů tajuplných saunových truhel a ochlazovací jezírko.

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány

Hrad Helfštýn u Lipníka nad Bečvou – strážce Moravské brány

Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Je přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. Po dlouhé rekonstrukci je hrad s torzem renesančního hradního paláce opět zpřístupněn.

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka

Pustevny – útulny Libušín a Maměnka

V blízkosti horní stanice lanovky z Trojanovic na Pustevny stojí malebná horská chalupa Maměnka, Libušín byl v březnu 2014 zničen požárem, po dlouhé rekonstrukci se otevřel v červenci 2020. Objekty navrhnul architekt Dušan Jurkovič ve stylu lidové architektury Valašska a Kysuce.

Rozhledna Blahutovice

Rozhledna Blahutovice

Ocelová rozhledna s dřevěnými prvky a vyhlídkovou plošinou ve výšce 15 m je otevřena od července roku 2021. Autorem návrhu je arch. Tomáš Kudělka.

Plavecký bazén v Lounech

Plavecký bazén v Lounech

Bazén v Lounech je největší stavbou posledního čtvrt století. Je bezpečný, moderní, postavený pro sportovní i rekreační plavání. A navrch k tomu má unikátní skleněnou fasádu, která připomíná kopce Českého středohoří.

Skiareál Králičák

Skiareál Králičák

Horské středisko Hynčice pod Sušinou se nachází v masivu Králického Sněžníku. Najdete zde 10 sjezdovek pro všechny výkonnostní kategorie lyžařů a snowbordistů v celkové délce 8,9 km. Ski Areál Kraličák vznikl propojením Skiareálu Hynčice pod Sušinou a Stříbrnice.

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava – příroda na dosah

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava – příroda na dosah

Zoologická zahrada Ostrava byla založena v roce 1951. V současné době chová na zhruba 100 ha přes 435 druhů zvířat ve více než 4000 jedincích. Novinkou a nejen architektonickou zajímavostí je Voliéra La Pampa Voliéra La Pampa – největší průchozí voliéra v Zoo Ostrava.

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Raně barokní baziliku Nanebevzetí Panny Marie postavil na začátku 17. století italský stavitel Giaccomo de Vaccani, na úpravách se podíleli A. Leuther a K. I. Dientzenhofer. Uvnitř kostela je uchováváno Palladium země české – pozlacený reliéf Madony staroboleslavské.

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice.

Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku

Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku

Rozhlednu na vrcholu Šibeníku postavil městys Nový Hrádek, který pro jej výstavbu využil vysloužilý tubus větrné elektrárny. Návštěvnické infocentrum vybudované u rozhledny z bývalé trafostanice větrníku by mělo veřejnosti začít sloužit na jaře roku 2021.

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci prošlo mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřely začátkem roku 2021. Naleznete zde nové expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým je vyhrazeno celé jedno patro muzea.

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Kulturní centrum – Pivovar Domažlice

Ve zrekonstruované historické budově sladovny z konce 19. století najdete dnes: galerii Hvozd s prosklenými lávkami, komunitní centrum, klub, knihovnu se vzdělávacím centrem, Městský pivovar Domažlice s pivnicí, restauraci. Pote hyjtu!

Naučná stezka Olšina – stezka v ptačí oblasti Boletice

Naučná stezka Olšina – stezka v ptačí oblasti Boletice

Nacházíme se v Jižních Čechách nedaleko Českého Krumlova poblíž vodní nádrže Lipno na kraji CHKO Šumava a evropsky významné lokality Ptačí oblast Boletice u rybníku Olšina a stejnojmenné obce. Na stezce byly instalovány na jaře 2021 nové chodníky z akátového a jedlového dřeva.

Další aktuality

15 tipů na výlety na nejnavštěvovanější hrady

Nevíte, jak atraktivně využít volný čas? Podívejte se na naši nabídku tipů na výlet na hrady. Nahlédněte do minulosti a porovnejte životní podmínky a potřeby obyvatel ve středověku s dnešní přetechnizovanou dobou. Jak se asi tenkrát lidem na hradě a v podhradí bydlelo? To zjistíte při prohlídce některého z hradních interiérů!
Památky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Lidová kultura

Nejnavštěvovanější památkou lidové kultury vloni i předloni bylo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Největší a nejstarší skanzen ve střední Evropě vznikl v roce 1925 a skládá se ze tří částí. Nejznámější je Dřevěné městečko, na něž navazují Valašská dědina a Mlýnská dolina, živá muzea s technickými vodními stavbami a roubenými chalupami ve stráních, dokumentující každodenní život starého Valašska. Další příčky patří Archeoskanzenu v Modré v lokalitě původního velkomoravského osídlení a souboru lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec u Hlinska, který láká k bližšímu seznámení s malebným krajem na pomezí Železných hor a Žďárských vrchů, a také památkovou rezervací Betlém v blízkém Hlinsku.
Památky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Sakrální památky

Kostely a kláštery jsou od pradávna vyhledávaným cílem nejen věřících, tím spíše pak poutní místa, jež jsou obvykle vystavěna v místech, které se staly díky některému z tradovaných zázraků cílem náboženských poutí. K nejnavštěvovanějším sakrálním památkám patří bezesporu Velehrad, Kuks nebo areál Sedlec – katedrála Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele a kostnice v Kutné Hoře.
Památky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Pietní místa

Město Terezín, založené na konci 18. století jako vojenská pevnost, sloužilo za druhé světové války jako koncentrační tábor, kam byli postupně deportováni občané židovského původu. Jejich osudy mapuje Památník Terezín: navštívit můžete Malou pevnost s Národním hřbitovem, Muzeum ghetta v budově bývalé terezínské školy, Magdeburská kasárna, Židovský hřbitov i systém opevnění s podzemními chodbami. Mezi nejnavštěvovanější pietní místa se zařadil také Památník Lidice.
Památky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Hrady a zámky

Které hrady a zámky loni přilákaly nejvíc návštěvníků? Prvenství v této kategorii a zároveň titul nejnavštěvovanějšího místa České republiky patří již tradičně Pražskému hradu, sídlu českých panovníků a od roku 1918 také prezidentů. Rozsáhlý areál, společně s historickým centrem města je zapsaný v Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na dalších místech se umístil hrad Špilberk, zámek Lednice a Český Krumlov.
Památky

Nejnavštěvovanější turistické cíle v kategorii Věda a technika

Kdo zatouží vidět tři nejnavštěvovanější místa v kategorii Věda a technika, bude muset projet napříč celé Česko. Zvítězila Dolní oblasti Vítkovice v Ostravě, druhé místo patří arálu Pivovaru Plzeňský Prazdroj a třetí science centru iQlandia v Libereci.
Památky

Noc kostelů 2023: místa, která stojí za vidění

Noc kostelů je tady! Patnáctý ročník celorepublikové akce se uskuteční už v pátek 2. června 2023. V letošním ročníku je přihlášeno 1729 kostelů a modliteben. Mottem tohoto ročníku je: „Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.“
Památky

Vydejte se po stopách šlechtických rodů – Rožmberků, Pernštejnů, Lucemburků, Valdštejnů a dalších

Portál Kudy z nudy pátral v minulosti po dějinách rodu Rožmberků, Pernštejnů, pánů z Kunštátu a Poděbrad, Lucemburků, Valdštejnů a dalších rodů zapsaných v naší historii. Pojďte si připomenout nejvýznamnější památky, osobnosti i události. Vydejte se s námi na výlety po stopách šlechtických rodů.
Památky