ÚvodCo chcete dělat?PamátkyAreál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici
Mariánská Police
Památky

Areál s poutním kostelem Navštívení Panny Marie v Horní Polici

Mariánská Police je významné barokní poutní místo nedaleko České Lípy. Zahrnuje kostel, zvonici, ambit, arciděkanství a pomník Wenzela Hockeho. Je zde uctívána soška Panny Marie, nalezená podle legendy na břehu řeky Ploučnice.
Mariánská Police, jak je celý areál v historických dokumentech nazýván, je významné barokní mariánské poutní místo s milostnou soškou Panny Marie, která byla podle legendy nalezena v roce 1523 na břehu řeky Ploučnice. Nález je spojován s luteránstvím a jeho obrazoborectvím. Poutní areál je situován na vyvýšené místo a je důležitým orientačním bodem v krajině. Samotné místo nálezu hornopolické sošky připomíná mohutný barokní pískovcový sloup, nacházející se mezi starým a novým mostem níže v obci.
 
První zmínky o kostele jsou již ze 13. století, kdy víme, že spadal pod klášter v Doksanech. Ke konci 17. století (v roce 1689) pak Julius František, vévoda Sasko-Lauenburský začal na jeho místě budovat nový barokní kostel. V té době bylo panství spravováno ze Zákup. Stavitelem byl slavný litoměřický architekt Julius Broggio. Z původního gotického kostela byla do novostavby začleněna pravděpodobně pouze jeho západní část, zbytek je čistě v barokním slohu. Dcera vévody Sasko-Lauenburského a manželka posledního toskánského velkovévody z rodu Medici Gastona, Anna Marie Františka, velkovévodkyně Toskánská, dovedla hornopolický areál k jeho největší slávě a rozkvětu. Její dvorní architekt Václav Špaček, který je také autorem zámku v Ploskovicích nedaleko Litoměřic, přestavěl a rozšířil Mariánskou Polici do podoby, v jaké ji známe dnes.


Barokní perla přitahovala poutníky

Bez nadsázky lze tvrdit, že je areál barokní perlou. Jako magnet přitahoval poutníky, kteří místo v desetitisících navštěvovali. Svědčí o tom mimo jiné nemalé množství zpovědnic, dochovaných jak v kostele, tak v ambitech. Existují doklady o tom, že bylo denně podáváno 30–40 tisíc svatých přijímání. Víme dokonce o tom, že z východní strany byl na zvonici umisťován obraz Krista, který krvácel. K tomu se dochovaly účty za červenou barvu. Neméně zajímavé je to, že Mariánská Police měla svoji vlastní poustevnu.
 
Péče a mecenášství velkovévodkyně Toskánské je patrné v jednotlivých prvcích, které tvoří vybavení kostela. Jde například o relikviářové figuríny s ostatky sv. Kristýny a sv. Pavla z římských katakomb, kdy se přenesení ostatků stalo obrovskou slavností (1724). V kostele jsou umístěné monogramy velkovévodkyně, nacházejí se například na menze hlavního oltáře nebo kazatelně. Její zásluhou došlo k povýšení na arciděkanství (1723) a podařilo se jí dosáhnout toho, že hornopoličtí arciděkané získali právo nosit při slavnostních bohoslužbách mitru a berlu (1736). Mezi nejvýznamnější hornopolické arciděkany patřil známý šprýmař a výjimečná osobnost Wenzel Hocke (1732–1808), zvaný Hockewanzel, který má při vstupu do areálu po pravé straně pomník.
 

Soška Panny Marie Hornopolické

Panna Marie Hornopolická je typem sošky Panny Marie v naději, tedy těhotné Panny Marie. Má sepjaté ruce v modlitbě a v prosklené schráně na břiše je postavička nenarozeného Ježíška. Soška je umístěna na hlavním oltáři v kostele a v průběhu roku je podle liturgického období a svátků převlékána. Hlavní pouť, Třešňová, se koná v neděli před 2. červencem, kdy se dříve slavilo Navštívení Panny Marie. Druhou významnou poutí byl v minulosti ještě srpnový svátek Panny Marie Sněžné.
 
Poutní areál je cenný především z důvodu jeho jedinečného a intaktního zachování v barokním duchu, který nebyl setřen ani pozdějšími udržovacími pracemi a zásahy. Jakousi „generální opravou“ prošlo místo v roce 1861 za Ferdinanda Dobrotivého a poslední větší změna se potom uskutečnila na začátku 20. století. Do tohoto období patří například vybudování nového schodiště na varhanní emporu v západní části.
 

Legendy a zázraky v Horní Polici

K poutnímu místu se váže řada legend. Kromě nálezu gotické sošky jde například o barokní svíce v presbytáři kostela, které mají být naplněny střelivem. Byla zde i řada zázračných uzdravení. Okovy, umístěné v ambitu, připomínají vysvobození Matěje Hosera, kterého zajali Švédové a odvezli ho do Úštěka a kterému při útěku v Horní Polici okovy samy spadly.
 
Zajímavostí je, že má poutní místo pod severním ambitem kostnici, která vznikla tehdy, když byl zrušen hřbitov kolem kostela (kostnice je nepřístupná). S platností od 1. července 2018 se poutní místo stalo národní kulturní památkou.
 

Obnova poutního areálu 2018 – 2022

 Poutní areál rprošel ozsáhlou obnovou, na kterou se podařilo získat prostředky z Evropské unie (program IROP). Stav areálu byl natolik špatný, že bylo nutné přikročit ke komplexní obnově. .
 

Jak se k areálu dostat?

Poutní areál se nachází přímo v obci Horní Police, na vyvýšeném místě nad řekou Ploučnicí. Zaparkovat je možné níže v obci nebo u hřbitova. Bezbariérový vstup je na západní straně areálu, kde je vyhrazené parkovací místo pro invalidy.

Aktuality

Víkendy na zámku v Horní Libchavě

Užijte si pohádkové prázdniny na zámku v Horní Libchavě. Každou sobotu od 18:00 vás čeká pohádka v našem kulturním sále. Každý pátek, sobotu a neděli pořádáme prohlídky našeho zámku. A nově nabízíme i víkendové nocování.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Pohádkové soboty na zámku Horní Libchava

Každou sobotu od 6. července do 24. srpna vždy od 18:00 vás čeká interaktivní pohádka v našem kulturním sále.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Víkendy na zámku v Horní Libchavě

Užijte si pohádkové prázdniny na zámku v Horní Libchavě. Každou sobotu od 18:00 vás čeká pohádka v našem kulturním sále. Každý pátek, sobotu a neděli pořádáme prohlídky našeho zámku. A nově nabízíme i víkendové nocování.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Pohádkové soboty na zámku Horní Libchava

Každou sobotu od 6. července do 24. srpna vždy od 18:00 vás čeká interaktivní pohádka v našem kulturním sále.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Víkendy na zámku v Horní Libchavě

Užijte si pohádkové prázdniny na zámku v Horní Libchavě. Každou sobotu od 18:00 vás čeká pohádka v našem kulturním sále. Každý pátek, sobotu a neděli pořádáme prohlídky našeho zámku. A nově nabízíme i víkendové nocování.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Pohádkové soboty na zámku Horní Libchava

Každou sobotu od 6. července do 24. srpna vždy od 18:00 vás čeká interaktivní pohádka v našem kulturním sále.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Víkendy na zámku v Horní Libchavě

Užijte si pohádkové prázdniny na zámku v Horní Libchavě. Každou sobotu od 18:00 vás čeká pohádka v našem kulturním sále. Každý pátek, sobotu a neděli pořádáme prohlídky našeho zámku. A nově nabízíme i víkendové nocování.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Pohádkové soboty na zámku Horní Libchava

Každou sobotu od 6. července do 24. srpna vždy od 18:00 vás čeká interaktivní pohádka v našem kulturním sále.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Poutní stezka Via Sacra

Poutní stezka Via Sacra vede po jedinečných sakrálních stavebních památkách a uměleckých pokladech rozmístěných v Trojzemí – tedy na území České repunliky, Německa a Polska. Na české straně vede stezka do Mnichova Hradiště, Jablonného v Podještědí, Českého Dubu, Hejnic a Rumburku.
Horní Police, Liberecký kraj

EVPAS – designová sklárna ze severu Čech

Jsme rodinná designová sklárna ze severu Čech od roku 1988. Oblékáme české sklo do moderních designů. Pracujeme s nezapomenutelnou tradicí českého sklářství, které však dáváme nádech novodobosti. Vytváříme netradiční sklo tradičním způsobem.
Stružnice, Liberecký kraj

Sklárna EVPAS v Jezvé u Stružnic – designové užitné sklo

Již více než tři dekády přináší sklárna EVPAS manželů Zlatohlávkových v Jezvé u České Lípy netradiční designové výrobky ze skla, tvořené těmi nejzručnějšími řemeslníky ve svém oboru. Udržuje stoleté dědictví a oživuje jej inovativními nápady.
Stružnice, Liberecký kraj

Vojtíškův statek ve Stružinci

Obec Stružinec na Semilsku buduje nové komunitní centru v bývalém statku. Pojmenovali ho po posledním hospodáři, který statek obýval Vojtíškovi holubáři.
Stružnice, Liberecký kraj

Naučná stezka Okolím Karlovských rybníků

Trasa vede kolem soustavy retenčních nádrží, které v minulých letech prošly kompletní obnovou. Jeden a půl kilometru dlouhá stezka začíná u lesního altánu na východním břehu významné vodní plochy Děčínska, Velkého rybníka a dále pak prochází po jeho obvodu.
Starý Šachov, Ústecký kraj

Rozhledna Strážný vrch u Merboltic

Rozhledna na Strážném vrchu stojí na znělcovém kuželu vysokém 601 m n.m. nad obcí Merboltice. Milovníci dalekých výhledů si z rozhledny užijí jedinečný kruhový výhled na okolní krajinu Českého středohoří, Českolipska i Lužických hor.
Merboltice, Ústecký kraj

Zřícenina hradu Ostrý u Františkova nad Ploučnicí

Významnou dominantou obce Františkov nad Ploučnicí jsou pozůstatky hradu Ostrý (Scharfenstein). Vypíná se na čedičové skále nad řekou Ploučnicí. První zmínka v pramenech o hradu Ostrý je z roku 1268.
Františkov nad Ploučnicí, Ústecký kraj

Kamenná rozhledna Kohout

Malá kamenná rozhledna na vrchu Kohout stojí ukrytá v lesích asi 4 km od městečka Benešov nad Ploučnicí. V roce 2010 prošla rozhledna kompletní rekonstrukcí.
Benešov nad Ploučnicí, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Rekreační areál Slunce v Žandově

Areál na pomezí Českého Středohoří, Máchova kraje a Českého Švýcarska nabízí ubytování v kempu, sportovní vyžití a koupaliště. Ubytování je zajišťováno ve 2, 3 a 4-lůžkových chatách. Většina chat je vybavena lednicí. Návštěvníkům kempu jsou k dispozici dva bazény, tenisové kurty a hřiště.
Žandov, Liberecký kraj

Kemp na zámku Horní Libchava – pobytové a příměstské tábory

Chcete, aby vaše děti měli z letních prázdnin jedinečné zážitky? Pak je přihlašte na naše pobytové nebo příměstské tábory na zámku Horní Libchava.
Horní Libchava, Liberecký kraj

Kvítkovská palírna

Naše pěstitelská pálenice funguje od roku 2015 v krásné vesničce Kvítkov nedaleko České Lípy. Vyrábíme přírodní pálenky nejlepší kvality. Pálenici provozujeme převážně pro drobné pěstitele, kteří nám dovezou kvas a my z něho vypálíme alkohol 50% lihu / 1 litr.
Česká Lípa, Liberecký kraj

Kvítkovská konírna u České Lípy

Stylová vesnická hopůdka v centru obce Kvítkov na trase cyklostezky č. 3086.
Česká Lípa, Liberecký kraj

Restaurace U Pavlasů v Kamenickém Šenově

V Kamenickém Šenově můžete zavítat do restaurace U Pavlasů k příjemnému posezení buď přímo v restauraci nebo na terase s možností grilování.
Kamenický Šenov, Liberecký kraj

Pivovar Lípák z České Lípy

Rozhodli jsem se České Lípě navrátit tradici vaření zlatavého moku. Náš pivovar je zatím tzv. „létající,“ což znamená, že nám pivovar v Kunraticích poskytuje své prostory i vybavení a Pivovar Lípák si tak může uvařit vlastní pivo na základě své roky prověřené receptury.
Česká Lípa, Liberecký kraj

Rodinný pivovar Skalický Budulínek

Rodinný minipivovar ve Skalici u České Lípy je svou rozlohou patrně nejmenší minipivovar v Čechách, nikoliv však výstavem a kvalitou piv.
Skalice u České Lípy, Liberecký kraj

Hotel Olympia v České Lípě

Tříhvězdičkový Hotel Olympia nabízí komfortní ubytování ve dvoulůžkových a jednolůžkových pokojích a 4 prostorných suitách v centru České Lípy. Využít zde můžete i vlastní relax centrum.
Česká Lípa, Liberecký kraj