Úvod > Co chcete dělat? > Severočeské muzeum v Liberci
Severočeské muzeum v Liberci
"> "> "> "> "> Foto: Severoceské muzeum, autor:   autor Ladislav Renner "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Severočeské muzeum v Liberci

Severočeské muzeum v Liberci prošlo mezi lety 2018 až 2020 nákladnou rekonstrukcí. Návštěvníkům se jeho zrekonstruované prostory, a nové moderní expozice otevřely začátkem roku 2021. Naleznete zde nové expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým je vyhrazeno celé jedno patro muzea.
Bohaté sbírkové fondy obsahují špičkové kolekce především v uměleckých řemeslech – sbírka orientálních koberců je druhá největší v ČR, rovněž tak sbírka současné autorské tapiserie. Mimořádně cenné a početné jsou soubory koptských tkanin, historických gobelínů (v expozici SM visí i nejstarší vystavený gobelín v ČR), vyšívaných liturgických textilií, krajek, skla, porcelánu, uměleckého kování, cínu, plakátů, starých tisků atd. Bohatě jsou zastoupené i sbírky historické, etnografické a přírodovědecké. Významná je i sbírka více než 160 tisíc negativů, z nichž nejstarší jsou datovány kolem roku 1860. Celkový počet uchovávaných sbírkových předmětů přesahuje 700 tisíc kusů.

Zajímavá je expozice věnovaná historickým hudebním automatům. Jedná se o jednu z největších v zemi. V samostatné expozici v měšťanském domě, který je součástí budovy muzea, jich najdete šest desítek. Nechybí zde pianoly (od místních výrobců), polyphony, intony, hřebíčkové trsací automaty, flašinety, orchestriony, které představuje soubor samočinně hudbu (re)produkujících přístrojů a zařízení, které zaujmou především řemeslným zpracováním a nápaditostí dávno již zapomenutých technických řešení. Většina vystavených exponátů je plně funkční, takže lze exponáty obdivovat nejen zrakem, ale i sluchem. Součástí je třeba model varhan či flašinetu, na něž si můžete zahrát.
 

Nové expozice

Severočeské muzeum v Liberci prošlo nákladnou rekonstrukcí. Naleznete zde zbrusu nové expozice uměleckých řemesel a průmyslu, kterým je vyhrazeno celé jedno patro muzea. Nahlédnete tak do jednotlivých historických období, od starověku, přes středověk, renesanci a baroko až po současnost. Od roku 2022 je součástí expozice 48 plastik německého sochaře s českými kořeny Franze Metznera.
 
V přízemí je nově k vidění instalovaný depozitář, aby mohli návštěvníci nahlédnout i do prostor, kam se běžně není možné dostat. Budou zde vystaveny předměty z různých fondů, například skla či uměleckého kovářství, a to formou depozitárního uložení, aby si návštěvníci udělali představu, jak to v něm vypadá.

Vstupní schodiště nově střeží bronzové sochy lva a lvice z dílny známého českého výtvarníka Jaroslava Róny. Muzeum se věnuje také restaurování děl Franze Metznera. Ze 124 děl v jeho sbírce jich nechalo restaurovat zatím 48. V expozici jsou k vidění tři jeho díla.
 

Z historie muzea

Severočeské muzeum v Liberci bylo založeno v roce 1873 jako uměleckoprůmyslové muzeum a v českých zemích je nejstarším muzeem tohoto typu. Budova v romanticko-historizujícím stylu, ve které dnes sídlí, byla dokončena v roce 1898. Depozitáře ukrývají přes 700.000 sbírkových předmětů. Má bohatou knihovnu a tři sbírková oddělení – přírodovědecké, historické a uměleckohistorické.

Expozice užitého umění zahrnuje v chronologickém přehledu vývoj evropského užitého umění od starověku do současnosti. Nevšedně bohatý soubor uměleckých předmětů ze sbírkových fondů skla, keramiky, porcelánu, textilu, tapiserií, nábytku, dřevořezeb, hodin, starých tisků, šperků, ušlechtilých i obecných kovů a dalších oborů nabízí vedle estetického zážitku rovněž zprostředkovanou informaci o proměnách výtvarných slohů v průběhu staletí.

Expozice přírody Liberecka přibližuje živou i neživou přírodu Libereckého kraje. Největší část je věnována Jizerským horám, další sekce seznámí návštěvníky s přírodou Ještědského hřbetu, Frýdlantska a Českého ráje; opomenuta zde není ani příroda silně ovlivněná člověkem. Textové a fotografické výstavní panely jsou doplněny řadou malých dioramat s množstvím rostlin i živočichů. Expozici dominují dvě unikátní dioramata věrně zobrazující prostředí bučiny a rybníku i s jejich typickými obyvateli.

Součástí budovy Severočeského muzea je také rekonstruovaná renesanční věž bývalé liberecké radnice.

Ubytování a restaurace v okolí

Kofein Plac v Liberci

Kofein Plac v Liberci

Liberec, Liberecký kraj
Chicago Bar & Grill Liberec

Chicago Bar & Grill Liberec

Liberec, Liberecký kraj
Catfé Kočičárna v Liberci

Catfé Kočičárna v Liberci

Liberec, Liberecký kraj
Pytloun Grand Hotel Imperial Liberec

Pytloun Grand Hotel Imperial Liberec

Liberec, Liberecký kraj