Úvod > Co chcete dělat? > Archeologický skanzen Březno u Loun
Památky

Archeologický skanzen Březno u Loun

Součástí Oblastního muzea v Lounech s historickou a přírodovědnou expozicí je také skanzen v Březně, který leží asi čtyři kilometry od Loun u řeky Ohře.

Skanzen vznikl jako součást výzkumného programu, který navázal na výsledky velkoplošného archeologického výzkumu, prováděného na této lokalitě v průběhu 50. až 70. let 20. století dr. I. Pleinerovou, pracovnicí Archeologického ústavu v Praze.

Stálá expozice představuje rekonstrukci pravěkých a raně středověkých obydlí umístěných pod širým nebem na místě odkrytých půdorysů. Expozice nabízí ukázku různých typů obydlí, hospodářských staveb ze 4. tisíciletí před naším letopočtem, ze 6. a 9. století n. l. a způsobu života slovanského sídliště z 9. století, ukázky pravěkých technologií. Při stavbě používali autoři původní materiály i metody a zároveň se ve skanzenu prováděly pokusy s vypalováním keramiky či ukládáním obilí. Zároveň zde odborníci zkoušeli podmínky bydlení v létě i v zimě. S výsledky jejich výzkumů se můžete ve skanzenu seznámit.


Věrná kopie pravěkého domu

Ve skanzenu v současnosti vznikla nová kopie pravěkého domu (r. 2018). Čtrnáct metrů dlouhá stavba vyrostla na místě, kde před více než sedmi tisíci lety obdobné obydlí stálo. Budova nahradila předchozí kopii, která se kvůli poškození musela zbourat.

Základy domů tvoří několik opracovaných mohutných kmenů stromů, stěny jsou z dřevěných prutů a mezery mezi nimi vyplňuje mazanice, tedy směs jílu, písku a organického materiálu, například slámy.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel a restaurace Merlot

Hotel a restaurace Merlot

Louny, Ústecký kraj
Restaurace Šalanda

Restaurace Šalanda

Louny, Ústecký kraj
Hotel Union Louny

Hotel Union Louny

Louny, Ústecký kraj