Úvod > Co chcete dělat? > Památník národního písemnictví
Kultura

Památník národního písemnictví

Památník národního písemnictví na Strahově má cca přes 6 milionů archivních jednotek v Literárním archivu, 600 000 svazků v knihovně a 250 000 předmětů v uměleckých sbírkách (údaj z roku 1994).
Památník je zřízen za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, konkrétně sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní kultury v českých zemích včetně dokladů vážících se k životu, dílu a odkazu významných osobností české literatury a knižní kultury od 18. století do současnosti a sbírku uměleckých děl výtvarného umění. Muzeum disponuje také bohatým archívem s pozůstalostí našich předních spisovatelů.

Památník národního písemnictví

Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2017 – Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2017 – za publikaci „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu“
2016 – Cena Českého výboru ICOM – za výstavu „Havel-Prigov a česká experimentální tvorba“