Úvod > Co chcete dělat? > Hostinec Na Slamníku
Gurmánská turistika

Hostinec Na Slamníku

Bubenečská hospoda „Na Slamníku“ je skutečná pražská legenda, kultovní hospoda už od 60.let, hrdá na svojí dlouholetou historii. Jedná se o jednu z nejstarších stále fungujících hospod v Praze.
Původně formanská hospoda, Kromě výčepu, salónku a zahradní restaurace má Slamník i hospodský sál, kde se pravidelně konají koncerty převážně méně známých nebo začínajících českých kapel. Leckterá dnešní velká kapela právě na Slamníku začínala.

Restaurace si dodnes zachovala svůj charakter poctivé staré české hospody, který na rozdíl od mnohých hospod v centru Prahy není vyumělkovaný. Interiér se příliš neliší od 19. století a vnitřní vybavení, jak říkají pamětníci, zůstává desítky let neměnné. 

Tato legendární bubenčská hospoda byla v první polovině 19.století pojmenovaná podle krejčovské slavnosti „Slamník“, tehdy německy zkomoleno jako „Štrozok“.

V úterý po Velikonocích se neslo na bidle vyzdobené plátno vycpané slámou. Na tomto „slamníku“ byly připevněny hadrové loutky znázorňující pannu a mládence. Pražstí krejčí tímto způsobem vítali jaro a opěvovali manželství. Od té doby se pak “slamník” vyvěšoval nad bubenečské hospody jako znak toho, že to v nich žije.