Úvod > Co chcete dělat? > České muzeum hudby
Kultura

České muzeum hudby

České muzeum hudby schraňuje ve svých sbírkách více než 700 000 hudebních exponátů. Kromě notového archivu, sbírky hudebních nástrojů nebo hudební fonotéky také pozůstalosti Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a dalších významných hudebních osobností.

Vydejte se na procházku naší hudební historií, poznávejte, jak jednotlivé skupiny hudebních nástrojů tvoří tóny, jak vypadá zápis hudby i jak a při jakých společenských příležitostech se na ně hrálo.

Zajímalo by vás, jak náročné je hrát na harfu, varhánky nebo jak rychle zvládnete složit klarinet? Nejen to si můžete v expozici Člověk – nástroj – hudba sami vyzkoušet. Poslechové body nabízejí unikátní nahrávky vystavených historických nástrojů. Součástí expozice jsou také interaktivní prvky.

V rámci doprovodných programů ke stálé expozici a výstavám pořádá České muzeum hudby vzdělávací workshopy, tematické koncerty a další akce pro návštěvníky nejrůznějšího věku. Odborné veřejnosti, vědcům, studentům a hudebním interpretům jsou sbírky muzea zpřístupněny ve studovně.

Díky bohaté historii často návštěvníci Českého muzea hudby obdivují také unikátní architekturu a prostory. České muzeum hudby se nachází na místě bývalého dominikánského kostela sv. Máří Magdalény na Malé Straně, který zde nechali v 17. století vystavět řádoví bratři za finanční podpory rodu Michnů z Vacínova, jejichž velký rodinný erb je zde k vidění dodnes. Po Josefínských reformách sloužil bývalý kostel jako vrchní poštovní úřad, Státní úřední archiv nebo četnické kasárny. Právě za dob četnictva zde byly vystavěny charakteristické ochozy a majestátní hlavní schodiště, které mělo četníkům sloužit k rychlejšímu pohybu po budově.

V přízemí Českého muzea hudby probíhají krátkodobé tematické výstavy, v současné době můžete navštívit hravou výstavu Hudební zvěřinec.


.