Úvod > Co chcete dělat? > Dějiny – nová expozice v Historické budově Národního muzea
Dějiny – nová expozice v Historické budově Národního muzea
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Kultura

Dějiny – nová expozice v Historické budově Národního muzea

Expozice s názvem Dějiny atraktivním způsobem zachycuje minulost českých zemí od 8. století až do první světové války. Na celkové ploše 1300 m² uvidíte na 2000 exponátů, které společně vypráví poutavý příběh naší historie.
Expozice Dějiny v Historické budově Národního muzea vás provede našimi složitými dějinami od vzniku českého státu až do počátku I. Světové války. Ukáže zlomové, významné, ale i tragické okamžiky naší historie, na které bychom neměli zapomínat a seznámí s důležitými souvislostmi. Již samotná budova Muzea na Václavském náměstí se stala nejen jedním ze symbolů naší státnosti, ale též svědkem brutální okupace v roce 1968.

Příběh dějin začíná v expozici v 9. století a končí stoletím 19., ale mnohé z témat jsou ryze aktuální i dnes a budou i nadále. Expozice poukazuje na téma hranic a budování státu, na téma identity – ať již náboženské, zemské či národní – jazykové. Významnou roli hraje i fenomén střetu způsobeného touhou po vlivu a moci – tak často končícímu ve válečných událostech. V mikropohledu dějin tak návštěvník můžete sledovat středověké dobývání Křivoklátu, stejně jako velké dějiny v případě turecké expanze v 16. století nebo širší souvislosti bitvy u Kolína v 18. století.

Po vstupu do prvního sálu vás ohromí velká obranná zeď středověkého hradiště, do jejíž druhé strany jsou zabudovány vitríny s ukázkami impozantního bohatství středověkých archeologických nálezů z českého území. Objevíte zde ale i stavbu rotundy a v dalším sále pak obrovský kříž demonstrující náboženský konflikt mezi katolictvím a protestantstvím. V dalším prostoru je zcela nepřehlédnutelný kočár pražského arcibiskupa Viléma Florentina ze Salm-Salmu. Poslední sál se věnovuje 19. století – dominuje zde velký model Národního muzea, připomenut je i konce období monarchie. Kdo by rád pokračoval procházkou mladších dějin, může prozkoumat navazující expozici 20. století v Nové budově Národního muzea.

V expozici se nachází i množství vzácných předmětů – například nejstarší dochovaná soška hlavy Jana Žižky z roku 1515, keramická zdobná dlaždice s prvním vyobrazením Českého lva z 13. století, horoskop Albrechta z Valdštějna, Slavnostní uniforma rakousko-uherského polního maršála z majetku císaře Františka Josefa I., cestovní kufříkový klavír Emy Destinnové nebo sádrový odlitek lebky Karla Hynka Máchy.