Úvod > Co chcete dělat? > Menhir Měsíční kámen u šumavského Javorníku
Příroda

Menhir Měsíční kámen u šumavského Javorníku

Zvláštní skoro dvoumetrový šedozelený balvan najdete na okraji Javornické hornatiny nedaleko obce Zkulín v Pošumaví, nedaleko Javorníku s Klostermannovou rozhlednou. Vede k němu naučná stezka Měsíční kámen.
Naučná stezka Měsíční kámen vás dovede z Javorníku až k Měsíčnímu menhiru. Jedná se o kámen je v umělé poloze, do které byl pravděpodobně v prehistorii postaven a jde tedy o menhir. Výraz menhir pochází z jazyka keltů a znamená "vztyčený kámen".

Menhiry náležely k takzvaným megalitickým stavbám, které vznikaly koncem pravěku po celém světě, nejvíce v západní Evropě, severní Africe a západním Středomoří. Jejich účel souvisel s kultovními a dalšími praktickými potřebami tamějších osídlení. Jeho tvar není klasický, přesto však i v Čechách existují podobné – půdorys je obdélníkový, dokonce se blíží čtverci. Vrchol není oblý, ani špičatý, ale tvořen ostrou hranou po celé délce. Dvě strany jsou svislé, druhé dvě jsou válcové plochy se shodným zakřivením protínající se ve vrcholové hraně.

Zdá se, že kdysi představoval střed okolních událostí. Při psychotronickém průzkumu v roce 1994 bylo zjištěno vyzařování energie typické pro část menhirů, které se novodobě nazývají aktility, tj. zářící kameny. Energie kamene, která v nich vzniká, se šíří do určité vzdálenosti v podstatě všemi směry.
 

Půlměsíc vyznačuje oko menhiru

Název kameni mu dává mimo jiné uměle vyznačený půlměsíc na jeho západní straně. Takovéto části povrchu více či méně výrazné se často na aktilitech vyskytují a vžilo se pro ně označení "oko menhiru". Jsou svým vyzařováním prý výrazně silnější, než okolní plocha. I jednotlivé strany kamene se v tom směru od sebe liší. Podle psychotroniků má nejvíce energie strana s "okem", naopak užší jižní má v tendenci z člověka, který je v její blízkosti, sílu odebírat, což je pociťováno nepříjemně a vzniká dojem záporné polarity. Terén u kamene naznačuje, že zde mohlo být v minulosti kopáno, nejsou však známy výsledky žádného archeologického průzkumu. O Měsíčním kamenu se zmiňuje jeho objevitel Ing. Pavel Kozák v knize „Tajemná místa od Blaníku k Sušici“. Jak na vás kámen zapůsobí budete muset zjistit na vlastní kůži.

Dostanete se k němu po stejnojmenné naučné stezce z Javorníku. Cesta je značena menšími informačními tabulkami.

Ubytování a restaurace v okolí