Úvod > Co chcete dělat? > Kaple sv. Antonína Paduánského v Javorníku
Památky

Kaple sv. Antonína Paduánského v Javorníku

Novodobá rotunda byla postavena v letech 1939-1940 na svahu nejvyšší hory tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. Stála na nových hranicích Čech a obsazených Sudet. Kaple leží ve výšce 1009 m. n. m. a nabízí nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko.
U vleku Lyžařského areálu Javorník se nachází novodobá rotunda sv. Antonína Paduánského, která byla vysvěcena 4. srpna 1940 na svahu nejvyšší hory tehdejšího Protektorátu Böhmen und Mähren. Od kaple je z výšky 1009 m n.m. nádherný výhled na Javorník, Stašsko a Vimpersko.

Antonín Paduánský (1195-1231) byl portugalský mnich a teolog, který působil ve Francii a Itálii a byl v roce 1232 svatořečen. Motivem českých vlastenců bylo i připomenutí křestního jméno významného politika a státníka I. ČSR, Antonína Švehly (1873-1933). Motivy na oknech kaple zobrazují patrony Českých zemí a Pannu Marii. Na svátek sv. Antonína (13.června) se každým rokem koná na Javorníku pouť.

U kaple je také pramen čisté pitné vody, který zde vyvěral odedávna. Písemné prameny se zmiňují, že: "Léčebná lázeň či koupel pomáhala těm i oněm, kdož nemohli rodinu počíti, či obdobnou chorobou nemohoucnosti velmi silně trpěli." V letních  měsících má voda ve studánce teplotu 14,7 °C a vydatnost 0,27 l/min.

Motivem českých vlastenců bylo připomenutí křestního jména významného politika a státníka I. Československé republiky Antonína Švehly. Kaple byla zasvěcena Antonínu Paduánskému (1195-1231), portugalskému mnichu a teologovi, který působil ve Francii a Itálii a byl v roce 1232 svatořečen. Součástí výzdoby kaple jsou votivní okna, jež obsahují vyobrazení patronů České země a Panny Marie. V roce 2012 prošla stavba důkladnou rekonstrukcí

Každoročně, první neděli po červnovém svátku sv. Antonína, se na Javorníku koná slavná pouť.

Ubytování a restaurace v okolí