Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Národní muzeum v Praze

Národní muzeum v Praze

Kultura
Sbírky hmotných dokladů české i zahraniční provenience týkající se vývoje přírody i historie, zejména v oborech mineralogie, geologie, petrologie, paleontologie, zoologie, antropologie, prehistorie a dalších oborů si můžete prohlédnout v největším muzeu ČR Národním muzeu nejenom v Praze.

Národní muzeum spravuje historický knižní fond, zámecké knihovny, odbornou veřejnou knihovnu a archiv zvláštního významu. Sbírkové předměty jsou prezentovány prostřednictvím stálých expozic, ale i krátkodobých výstav, dále pak vlastní publikační a přednáškovou činností. Muzeum provádí vědecký výzkum, vykonává pedagogickou činnost, pořádá kulturní a vzdělávací programy, vydává publikace, audio a videonahrávky.

Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů: Přírodovědecké muzeum, Knihovna Národního muzea, Historické muzeum, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, České muzeum hudby.
 

Co přinesla rekonstrukce Národního muzea anebo do konce roku 2018 zdarma

Po sedmi letech se 28. října otevřela zrekonstruovaná hlavní budova Národního muzea. Přístupné je zatím přízemí a také Panteon (na registraci na webu muzea). Současná rekonstrukce respektovala původní plány Josefa Schulze z roku 1884, takže příchozí uvidí i věci, které Schulz v 19. století pečlivě naprojektoval, jako jsou zdobené skleněné stropy, zlacení a spousta dalších věcí, které byly v průběhu času zničeny. Nově přibyde možnost vidět Prahu z kopule a také se dostane i do podzemního prostoru a ke spojovací chodbě. Ta bude součást stálých expozic a půjde o multimediální prostor zaměřený jak na architektonický vývoj Václavského náměstí, tak dějinné události odehrávající se v jeho prostoru. Spojovací chodba spojí Historickou budovu muzea s budovou bývalého Federálního shromáždění, kterou muzeum otevřelo v roce 2009.

Prostor původní ředitelny poslouží jako reprezentativní místnost pro mimořádné příležitosti. Chybět v ní nebude historický nábytek jako například rohová sedačka z pozůstalosti Karla Kramáře nebo obrazy a busty českých panovníků a významných představitelů státu.


Do konce letošního roku (2018), kdy bude vstup bezplatný, umožní Národní muzeum návštěvy od desáté ranní až do osmé hodiny večerní. Dostat by se tak mělo na všechny. Jen do Panteonu bude přístup omezený. Zájemci se musí předem objednat na webových stránkách muzea. V centrálním úseku památky se dle původní koncepce opět objeví například mramorové busty císaře Františka josefa I. a císařovny Alžběty, přezdívané Sisi.
 

Další expozice Národního muzea

Kromě sbírek v hlavní budově na Václavském náměstí pod Národní muzeum spadají také tyto expozice: 


Z historie muzea: muzeum bylo založeno roku 1818 pod názvem Vlastenecké muzeum v Čechách. Od roku 1848 neslo název České muzeum, v období let 1854–1919 pak Muzeum Království českého. Před postavením nové budovy muzeum sídlilo provizorně ve Šternberském (1821–1846) a Nostickém paláci (1846–1892). Václavskému náměstí dominuje budova Národního muzea. Postavena v letech 1885-90 podle plánů arch. Josefa Schulze a je typickou ukázkou české novorenesance, inspirované vzory francouzského klasicismu.

Národní muzeum
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2008 – II. místo v kategorii Muzejní publikace roku 2008 – za publikaci „Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby“, ve spolupráci s Úřadem vlády ČR, Národním divadlem a Českým rozhlasem
2006 – II. místo v kategorii Muzejní výstava roku 2006 – za výstavu „Lovci mamutů“
2004 – Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže v kategorii Muzejní počin roku 2004 – za otevření Českého muzea hudby
2003 – Zvláštní cena v kategorii Muzejní výstava roku 2003 – za výstavní projekt „Voda a život“
 

Celý popis
Naposledy změněno: 30. 11. 2018

Ubytování a restaurace v okolí