Úvod > Aktivity & akce > Akce > Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty - originály dopisů Perchty z Rožmberka k vidění do kon

Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty - originály dopisů Perchty z Rožmberka k vidění do konce února

Kdy 13. říjen 2017 10:00 - 4. březen 2018 18:00 Výstavy
Letošní rok je Rokem renesanční šlechty. Vrcholem této akce je výstava Podoby a příběhy - Portréty renesanční šlechty, která se koná od 14. října 2017 ve Šternberském paláci. Od 25. ledna budou na jeden měsíc k vidění originály dopisů legendární Perchty z Rožmberka.
Poté je nahradí faksimile a vzácné originály se opět vrátí do Státního oblastního archivu v Třeboni, který je za účelem výstavy mimo území Jihočeského kraje zapůjčil vůbec poprvé. Dopisy tak na výstavě doplní nejstarší Perchtin portrét vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu.

Jde o výstavu průřezovou, na které se může návštěvník setkat nejen s historií a památkami šlechtických rodin z přístupných hradozámeckých sbírek, ale i s rody, jejichž sídla se již dávno stala majetkem jiných vlastníků nebo nebyla nikdy zpřístupněna. Veřejnosti rovněž připomene i některé slavné rody, po nichž se dochovaly jen ojedinělé památky portrétního umění, a také budou představeny mnohé pozoruhodné artefakty doby renesance.

Výstava ve Šternberském paláci nabídne výběr z dochovaných renesančních portrétů z 16. a počátku 17. století ze sbírek českých a moravských hradů a zámků. Představí vzácné portréty pánů z Hradce, Rožmberků, Smiřických, Šliků, Redernů, Lobkowiczů, Žerotínů, Dietrichsteinů a dalších rodin, i několika rodů, které přenesly své starobylé portrétní galerie z ciziny do naší země v pozdějších staletích. Zastoupena budou díla anonymní i díla slavných autorů, Jakoba Seiseneggera, Paola Veronese, Hanse von Aachen či Anthoniho Bayse. Nebude chybět nejstarší portrét legendární Perchty z Rožmberka, vytvořený na přání vzdálených potomků jejího rodu, portrét mladého Petra Voka z Rožmberka či portrét Jáchyma Ondřeje Šlika, popraveného roku 1621 na Staroměstském náměstí.

Medailonky věnované mnohým slavným rodům pak návštěvníkům přibližují osobnosti české a moravské aristokracie doby renesance a jejich životní příběhy. Šlechtické rody připomenou rovněž heraldické a genealogické památky, archiválie i předměty uměleckého řemesla vztahující se k jednotlivým rodům i předměty, jež bývaly na renesančních portrétech zobrazovány jako doklady statusu a zámožnosti portrétovaného. Součástí výstavy proto budou i unikátně dochované renesanční textilie a příklady šperků. Například unikátní národní kulturní památka – stříbrná šlikovská mincovní kazeta s vzácnými šlikovskými ražbami mincí z Jáchymova, renesanční náhrdelník ze Svatovítského pokladu či exempláře vonného šperku – pomandru – luxusního doplňku oděvů dam doby renesance. Z archívních památek budou vystaveny proslulé šlikovské listiny vydané za císaře Zikmunda Lucemburského pro Kašpara Šlika, pokutní registra Petra Voka či takzvaná Zlatá kniha černokostelecká s popisem zámku Smiřických. Originály těchto vzácných dokumentů však mohou být vystaveny pouhý měsíc. Na přelomu ledna a února pak budou poprvé v historii vystaveny originály slavných dopisů Perchty z Rožmberka.

Expozici také doplní vybrané ukázky hudby autorů 16. a 17. století a multisenzuální prezentace s názvem Jak voněl pomandr s ukázkami vonných složek, vkládaných do renesančního šperku. Součástí výstavy bude edukační program připravený pro jednotlivce i školní skupiny, lektorské prohlídky a semináře.

Akce Roku renesanční šlechty probíhají po celý rok 2017 na téměř třiceti hradech a zámcích ve správě Národního památkového ústavu i na některých dalších místech.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 1. 2018

Ubytování a restaurace v okolí