Úvod > Co chcete dělat? > Arcibiskupský palác v Praze
Památky

Arcibiskupský palác v Praze

Arcibiskupský palác v těsném sousedství Pražského hradu představuje jednu z nejvýznamnějších pozdně barokních staveb Prahy. Vznikl v šestnáctém století a do dnešního dne prodělal několik přestaveb mimo jiné od J. B. Matheye.
Honosné sídlo pražských arcibiskupů vybudoval v 60. letech 16. století první pohusitský pražský arcibiskup Antonín Brus z Mohelnice přestavbou renesančního Gryspekovského paláce. Třípatrový palác zaujímá nepravidelnou protáhlou parcelu a tvoří jej čtyři křídla hlavního objektu, která jsou soustředěná kolem dvora.

V letech 1599–1600 byl palác rozšířen a 1676 zbarokizován podle návrhu J. B. Matheye, současná podoba s rokokovou fasádou je dílem J. J. Wircha z let 1764 až 65. O sochařskou výzdobu se postaral I. F. Platzer.

Neobyčejná je vnitřní výzdoba paláce – interiér si jako celek zachoval v podstatě pozdně barokní charakter. Vyniká množstvím dřevořezeb a rokokového štuku, překrásnými lustry i dobovým nábytkem, množstvím vzácného skla a porcelánu. Nádherný je také soubor devíti francouzských gobelínů s námětem Nové Indie z let 1753 až 56, obrazy M. V. Halbaxe a P. J. Brandla či fresky od D. Alexia z Květné v Kapli sv. Jana Křtitele. Dochovala se i řada pozdně barokních lustrů, kachlových kamen a dalších prvků, cenný je původní nábytek a sbírka dobového skla a porcelánu.

I v současné době je palác sídlem pražských arcibiskupů, veřejnosti je nepřístupný.

Provozovatel

Arcibiskupství pražské

Hradčanské nám. 56/16
119 02 Praha 1
Tel.:
+420 220 392 111
Email:
apha@apha.cz
WWW:
www.apha.cz/
GPS:
50,089944 14,397515
 
Region:
Praha
Město:
Praha 1
 

Časová náročnost

0,5 hodiny