Úvod > Kalendář akcí > Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský – renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský - renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
"> "> "> "> "> ">
3.11.
25.2.
Přidat foto
Výstavy

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský – renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem

Více než 300 exponátů na výstavě představí život renesančního kavalíra, sběratele umění a kuriozit i osobnosti, díky níž stojí v Praze slavný letohrádek Hvězda. Většina děl, která budou od 3. listopadu vystavena ve Valdštejnské jízdárně, bude možné vidět v Česku vůbec poprvé.
Druhorozený syn císaře a českého krále Ferdinanda I. prožil dětství a mládí ve společnosti staršího bratra Maxmiliána, který byl předurčen stát se následníkem trůnu. Ferdinand pobýval od roku 1547 v českých zemích, kde jej otec určil svým zástupcem. Arcivévoda tak již od mladého věku zastával důležitou úlohu v politickém a společenském životě českých zemí. Významným úkolem byla též obnova královského sídla – Pražského hradu, kterou prováděl pod otcovým dohledem. Arcivévoda Ferdinand se zapsal do dějin i jako architekt návrhem stavby letohrádku Hvězda, a jako vášnivý sběratel, jež vybudoval jednu z největších knihoven ve střední Evropě tehdejší doby i rozsáhlou kunstkomoru podle vzoru italských velmožů. Vlastnil rovněž vynikající sbírku zbrojí slavných mužů. Otec odkázal ve své závěti arcivévodovi vládu nad Tyrolskem, kam přesídlil v roce 1567. Domovem se mu stal zámek Ambras poblíž Innsbrucku, z něhož vybudoval výstavní sídlo, kde umístil své rozsáhlé sbírky. Řada vzácných předmětů se nachází na místě dodnes. Ambras náleží k prvním muzeím v Záalpí a jediným, které se dochovalo na svém místě. Arcivévodův příklad byl inspirativní pro mnohé české aristokraty, a též pro jeho synovce, budoucího císaře Rudolfa II., s nímž sdílel podobné zájmy. Kontakty s českou aristokracií pokračovaly i po arcivévodově přestěhování – Innsbruck se stával častou zastávkou představitelů naší šlechty při jejich cestách do Rakous, Itálie či cíleně do Tyrolska.
 
Výstava byla představena nejprve v Innsbrucku na zámku Ambras (15. 6 – 8. 10. 2017) a nyn se představí v Praze, ve Valdštejnské jízdárně. Obě výstavy mají společný koncepční základ, který byl v rakouské expozici prohlouben v aspektu Ferdinandovy vlády v Tyrolsku a v Praze je rozšířen v oblasti jeho působení v českých zemích.

Výstavní koncept zahrnuje kolem tří set exponátů různého charakteru, od obrazů přes vzácné předměty uměleckého řemesla, renesanční zbroje, cenné listiny včetně vlastnoručního dopisu arcivévody, po přírodniny a kuriozity z jeho sbírek. Část výstavy představuje exponáty z Ferdinandovy kunstkomory. K vidění budou poklady z drahých kovů, kamenů, skla i vzácných přírodnin, jako jsou korály, lastury či roh nosorožce, různé druhy hodin a další přístroje, fosilie, mučicí nástroje a jiné kuriozity, ale také vzácné obrazy, knihy a rukopisy. Více než polovina exponátů bude zapůjčena ze zahraničí sbírek. Cílem expozice je představit arcivévodu jako historickou osobnost dlouhodobě spjatou s osudem českých zemí a uměním období renesance, i jako člověka s jeho osobními vazbami a zájmy. Arcivévoda Ferdinand byl milovník lovů a dvorských slavností, do kterých se často zapojoval také jako herec a zpěvák.

Pro děti bude na výstavě připraven speciální prohlídkový okruh, který přiblíží mladšímu publiku vybrané předměty panovníkovy sbírky.

Doprovodný program
 
STUDIOLO
Laboratoř vědce, dílna řemeslníka, ateliér umělce. Prostor ve výstavě, kde mohou tvořit malí i velcí návštěvníci. Přijďte přemýšlet a pracovat jako renesanční člověk.
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S KURÁTORKOU VÝSTAVY A ODBORNÝMI LEKTORY
ČT       23. 11. 2017    16.30   s Blankou Kubíkovou
NE       3. 12. 2017      15.00   s Blankou Kubíkovou
NE       17. 12. 2017    15.00   s Alenou Kingham
ČT       28. 12. 2017    16:30   s Alenou Kingham
NE       21. 1. 2018      15.00   s Blankou Kubíkovou
NE       18. 2. 2018      15.00   s Alenou Kingham
ČT       22. 2. 2018      16.30   s Alenou Kingham
Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.
 
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY S AUTORY VÝSTAVY
NE       12. 11. 2017    15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou
NE       26. 11. 2017    15.00  Arcivévoda Ferdinand II. (1529–1595) v politických a kulturních dějinách českých zemí – s Jaroslavou Hausenblasovou
ČT       7. 12. 2017      16.30  Zbroj ve sbírce Ferdinanda II. Tyrolského – se Stanislavem Hrbatým
NE       7. 1. 2018        15.00  Praha, Innsbruck a dvorský život – se Sylvou Dobalovou
ČT       25. 1. 2018      16.30  Arcivévoda Ferdinand II. inspirující: vztah k budoucímu císaři Rudolfu II. – s Eliškou Fučíkovou
ČT       8. 2. 2018        16.30  Zákoutí a taje Ferdinandovy kunstkomory – s Beket Bukovinskou
Zdarma ke vstupence  / Doba trvání: 60–90 min.
 
VYCHÁZKY DO LETOHRÁDKU HVĚZDA
Pojďte s námi na prohlídku unikátní stavby, kterou nám může závidět svět. Průvodcem nám budou autoři obsáhlé publikace Hvězda. Arcivévoda Ferdinand II. Tyrolský a jeho letohrádek v evropském kontextu – Ivan Prokop Muchka a Sylva Dobalová.
SO      2. 12. 201        11.00 
SO      10. 2. 2018      11.00
Cena: 120 Kč / 90 Kč / Doba trvání: 90120 min. / Na rezervaci / Sraz s účastníky před letohrádkem
 
TVŮRČÍ DÍLNY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
 
SO      25. 11. 2017    10.30–17.30
NE       25. 2. 2018      10.30–17.30
Akvarel ve vědecké ilustraci
Na dvoře Ferdinanda II. působil Joris Hoefnagel malíř, rytec, kreslíř vlámského původu. Jeho precisní záznamy živé přírody budou vedle ilustrací v Mattioliho herbáři (vydaného v Praze roku 1562) inspirací našich vlastních akvarelových studií. Budeme poznávat byliny, seznamovat se jejich medicínskými účinky a ukážeme si i barviva z nich vyrobená. Ty využijeme při akvarelové malbě.
Dílnu vedou Jitka Handlová a Marie Ladrová. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.
Cena: 600 Kč / Na rezervaci

SO  20. 1. 2018  10.30–17.30
Vystoupit z plochy
Během dílny se budeme teoreticky i prakticky zabývat výtvarnou formou reliéfu a technikou dřevořezby. Inspirací nám budou vlysy, reliéfy a ilustrace na výstavě. Materiálem lipové dřevo.
Dílnu vedou Kamila Housová Mizerová a Olga Fadli Pětivoká. Určeno pro mládež od 13 let a dospělé.
Cena: 600 Kč / Na rezervaci
 
FERDINAND II. VE ZKRATCE
Prohlídka výstavy pro malé i velké.
Hledejte symbol hvězdy a najdete 21 pozoruhodných předmětů se zajímavými texty. Dozvíte se, jaký byl arcivévoda Ferdinand, zda se na jeho dvoře dařilo vědě a umění, k čemu se používal bezoár, a mnoho dalšího. 
 
VE TŘPYTU HVĚZDY
Procházku výstavou obohatí úkoly k pozorování, přemýšlení, kreslení i skládání v podobě pracovního listu (děti 8–13 let).
 
VÍKENDOVÉ DÍLNY PRO DĚTI A RODIČE
NE       17. 12. 2017    14.00–16.00
NE       21. 1. 2018      14.00–16.00
Vladař, architekt a milovník umění Ferdinand II. Vás zve do svých služeb. Přispějte do sbírky kuriozit svým dílem.
Pro děti 6–13 let.
Cena: 90 Kč / 1 os. / Na rezervaci
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRO PEDAGOGY
ČT       9. 11. 2017      16.30   s kurátorkou výstavy Blankou Kubíkovou
Cena: zdarma s potvrzenou rezervací / Doba trvání: cca 6090 min. / Na rezervaci