Úvod > Co chcete dělat? > Ledeburská zahrada pod Pražským hradem
Příroda

Ledeburská zahrada pod Pražským hradem

Ledeburská zahrada je součástí komplexu Palácových zahrad na jižním svahu Pražského hradu. Jedná se o barokní zahradu italského typu, která prošla za dobu své existence řadou oprav a úprav. Výstavba zahrady započala přibližně v roce 1710 a nahradila starší, renesanční zahradu.
Malostranská Ledeburská zahrada patří k Palácovým zahradám na jižním svahu Pražského hradu. Jedná se o honosnou terasovou barokní zahradu italského typu. Její rozloha činí 0,18 hektaru a nachází se v nadmořské výšce od 205 do 230 m. K terasovité zahradě patří v dolní části sala terrena a parter. Prostor uzavírá kulisová stěna se schodištěm a Herkulovou kašnou. Z této dolní části vede velké schodiště do terasové části zahrady, na jeho vrcholu se tyčí pětiboký pavilon, který přiléhá k ohradní zdi.
 
Zahrada byla na tomto místě vybudována poprvé v roce 1665 a nechal ji postavit Jan Václav z Kolowrat. Na přelomu 17. a 18. století se v zahradě odehrála velká přestavba, na parteru zahrady tehdy byla postavena poměrně rozsáhlá Sala terrena. Její autorství je sporné, byla přisuzována Giovanni Santinimu, ale i Giovanni Battistovi Alliprandimu a Františku Maxmiliánovi Kaňkovi. Cenná malířská výzdoba Sala terenny pochází asi z roku 1730 a jejím autorem je Václav Vavřinec Reiner. Ten byl i autorem velké fresky na hlavní opěrné stěně terasové zahrady. Ta se bohužel nedochovala, zřítila se v roce 1940.