Úvod > Aktuality > Židovská obec v Praze letos připravila řadu novinek
Židovská obec v Praze letos pro turisty pripravila radu novinek
"> Židovská obec v Praze letos pro turisty pripravila radu novinek "> Mikve u Pinkasovy synagogy, byla objevena v prubehu archeologického pruzkumu v roce 1968 "> Od 1. dubna bude po zimní prestávce znovu otevrena Jeruzalémská synagoga
Památky

Židovská obec v Praze letos připravila řadu novinek

  • Vydáno13. dubna 2016
Objevování bohaté židovské kultury se těší rostoucí popularitě. Židovská obec v Praze zve v nastálé turistické sezoně všechny zájemce k prohlídce nedávno otevřené historické mikve vedle Pinkasovy synagogy, židovského hřbitova na Žižkově i Jeruzalémské synagogy. Mimo to pro své návštěvníky připravila novinky, které jejich zážitky ještě víc obohatí a zatraktivní.

Jeruzalémská synagoga letos slaví 110. výročí otevření

Jeruzalémská synagogaPo zimní přestávce se znovu otevřela Jeruzalémská synagoga, jedna z nejkrásnějších synagog v Praze. Kromě tradičních lákadel, jako jsou večerní komentované prohlídky s krátkou ukázkou hry na varhany, nebude chybět ani Cyklus varhanních koncertů. I letos bude možné zapůjčit si na prohlídku synagogy audioguide, novinkou bude možnost si stáhnout aplikaci průvodce do chytrého mobilního telefonu. Návštěvníci se tak budou moci snadno seznámit s historií a zajímavostmi synagogy s komentářem průvodců i mimo plánované prohlídky.

Na novou sezonu jsou přichystány také dvě nové výstavy. První trvalá expozice 10 hvězd se otevřela již 6. dubna a věnuje se projektu Revitalizace židovských památek, v rámci kterého byly na deseti různých místech České republiky revitalizovány synagogy, rabínské domy a židovské školy. Druhá výstava v sezoně 2016 bude věnována 110. výročí otevření Jeruzalémské synagogy.

Jeruzalémská synagoga je každoročně otevřena od 1. dubna do 31. října, od 11 do 17 hodin denně kromě sobot a židovských svátků.
 

Komentované prohlídky historické mikve

MikvePo úspěšném zpřístupnění historické mikve v  suterénu objektu vedle Pinkasovy synagogy budou mít zájemci i letos možnost navštívit tyto unikátní prostory při komentovaných prohlídkách. Mikve v judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů. Ta pražská byla objevena v průběhu archeologického průzkumu v roce 1968 a podle dochovaného zdiva a nalezené keramiky je pravděpodobné, že pochází nejspíše z počátku 16. století.

Komentované prohlídky pro jednotlivce i skupiny maximálně patnácti osob se pořádají od neděle do pátku, vždy ve 13 hodin. V případě zájmu budou další prohlídky umožněny vždy v každou nadcházející celou hodinu. Vstupenky je možné zakoupit ve všech prodejních místech Židovské obce pražské a Židovského muzea v Praze.
 

Na hřbitovy zdarma

Ruce náhrobkyI letos je zdarma přístupný Starý židovský hřbitov na Žižkově, který v loňském roce navštívilo téměř devět tisíc zájemců. Tento druhý nejstarší židovský hřbitov, který byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce, je významnou umělecko-historickou památkou. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů a učenců. Nejnavštěvovanější je hrob pražského vrchního rabína Ezechiela Landaua (1713 – 1793). Pro návštěvníky je hřbitov zdarma otevřen s výjimkou sobot a židovských svátků od neděle do čtvrtka v době od 9 do 16 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin.

Zájemcům je celoročně otevřen také Nový židovský hřbitov, který byl založen v roce 1890 a nachází se nedaleko stanice metra Želivského. V současné době je v Praze jediným židovským hřbitovem, kde se stále konají pohřby zesnulých židovského vyznání. Od roku 2005 disponuje také novou databází, v níž
je možné vyhledat pohřbené v jednotlivých hrobech a zároveň vytisknout podrobný orientační plánek umístění hrobů. Mnohé umělecky hodnotné náhrobky jsou díly předních českých sochařů a architektů – Jana Kotěry, Josefa Zasche, Josefa Fanty, Čeňka Vosmíka. K nejvyhledávanějším místům tohoto hřbitova patří hrob spisovatele Franze Kafky a jeho rodičů. Pro návštěvníky je hřbitov zdarma otevřen s výjimkou sobot a židovských svátků od neděle do čtvrtka v době od 9 do 17 hodin a v pátek od 9 do 14 hodin.
 

Za legendami do Staronové synagogy

Staronová synagogaPo celý rok je turistům přístupná Staronová synagoga – nejstarší památka pražského židovského města. Od dubna je otevřena denně mimo sobot a židovských svátků od 9 do 18 hodin. Děti do šesti let mají vstup do synagogy zdarma; je  možné zakoupit rodinné vstupné. Již tradičně jsou v prostorách synagogy zdarma k dispozici vyškolení průvodci, kteří zájemcům poskytnou odborný výklad o historii i současnosti synagogy.

Staronová synagoga požívá v židovském světě mimořádné úcty a za staletí je opředena řadou pověstí a legend. Jak vypráví pověst, synagogu chránili za požárů svými křídly andělé proměnění v holubice, a tak zůstala uchována bez vážnějšího poškození až do dnešních dnů. Podle jiné pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema, kterého na ochranu pražské obce vytvořil a oživil velký rabi Löw.

Nový židovský hřbitov v Praze

Nový židovský hřbitov v Praze

Nový židovský hřbitov tvoří samostatnou část Olšanských hřbitovů. Naleznete jej mezi ulicemi Želivského a Izraelská. Rozlohou i počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem u nás a je chráněn jako kulturní památka.

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Městská čtvrť Josefov je nejmenším katastrálním územím Prahy, které obklopuje Staré Město. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město, ještě dříve se této části říkalo Židovské ghetto. Dnes jde o zachovalý celek významných židovských památek evropského význau.

Staronová synagoga v Praze

Staronová synagoga v Praze

Nejstarší památkou pražského Židovského Města a nejstarší dochovanou synagogou v Evropě je Staronová synagoga z konce 13. století. Již po více než 700 let slouží jako hlavní synagoga pražské židovské obce a modlitebna.

Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze

Historická mikve u Pinkasovy synagogy v Praze

Mikve je židovská rituální lázeň, tvořena nádrží s přírodní vodou. V judaismu tradičně slouží k rituálnímu očištění osob a předmětů. Historická mikve vedle Pinkasovy synagogy patří k nejstarším dokladům židovského osídlení v dané oblasti. Pochází nejspíše z počátku 16. století.

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Židovské muzeum v Praze – největší muzeum svého druhu v Evropě

Muzeum pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ta obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih.

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Gotická Pinkasova synagoga v centru Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Jubilejní jeruzalémská synagoga v Praze

Jubilejní jeruzalémská synagoga v Praze

Jubilejní synagoga císaře Františka Josefa I. byla vystavena jako náhrada za zbořené synagogy po asanaci pražského ghetta. Jedná se o nejmladší a zároveň největší synagogu pražské židovské obce. Stavba je zajímavou směsí secese a maurského slohu.

Mahlerovy sady se starým židovským hřbitovem na Žižkově

Mahlerovy sady se starým židovským hřbitovem na Žižkově

Mahlerovy sady se nacházejí přímo pod Žižkovským vysílačem, v těsné blízkosti židovského hřbitova. Park vznikl koncem 50. let na úkor části tohoto hřbitova. Později potkal i sady podobný osud, a to, když v jejich středu byl vybudován Žižkovský vysílač.