Úvod > Co chcete dělat? > Nový židovský hřbitov v Praze
Památky

Nový židovský hřbitov v Praze

Nový židovský hřbitov tvoří samostatnou část Olšanských hřbitovů. Naleznete jej mezi ulicemi Želivského a Izraelská. Rozlohou i počtem náhrobků je největším židovským hřbitovem u nás a je chráněn jako kulturní památka.
Byl založen v roce 1890, když dosloužil hřbitov, ležící ve Fibichově ulici u Mahlerových sadů na Žižkově. Nový hřbitov je desetkrát větší než Starý židovský hřbitov na Josefově. Je místem odpočinku více než 25 tisíc osob. Od založení až dosud slouží jako hlavní pražský židovský hřbitov.

Do areálu se vstupuje impozantní bránou. Uvnitř je řada budov převážně v novorenesančním stylu. Jedná se o Obřadní síň od architekta Bedřicha Münzbergera s modlitebnou, dům očisty pro pohřební obřady a správní budovy. Původní obřadní síň byla postavena v letech 1891 – 1893. Druhou obřadní síň, která byla postavena v roce 1933 ve funkcionalistickém stylu dle návrhu architekta Leopolda Ehrmanna, obklopuje nový urnový hřbitov.

Každé hřbitovní pole je věnované určitým skupinám osob. Ve středu hřbitova se nachází pole věnované pracovníkům židovských náboženských obcí. Naleznete zde pole významných rabínů, památník Patria – zaniklé dolnokralovické obce a Památník obětí 1. světové války z roku 1926. Podél východní zdi leží velké rodinné hrobky, například rodiny Petschků, Waldesů a Bondy. Náhrobky jsou z různých slohů (novogotika, secese nebo klasicismus) a často pocházejí z dílen významných českých sochařů a architektů jako jsou Jan Kotěra, Josef Zasch, Josef Fanta, Jan Štursa nebo Čeněk Vosmík.

Nachází se zde také Památník československých židů, obětí holocaustu a odboje z roku 1985. Opomenout byste neměli hrob pražského židovského spisovatele Franze Kafky. Na protější zdi je situována pamětní deska Kafkova přítele Maxe Broda, který je ale pohřben v Izraeli. Hřbitov je také místem posledního odpočinku spisovatele Oty Pavla, Jiřího Ortena, malířů Jiřího Karse a Maxe Horba a mnohých dalších.  

Hřbitov má zvláštní povolení provozovat urnový háj, přestože židovská tradice zakazuje kremace mrtvých. Této možnosti využívají zejména při pohřbívání smíšených manželství. Od roku 1958 je místo chráněno jako kulturní památka České republiky.