Úvod > Co chcete dělat? > Mahlerovy sady se starým židovským hřbitovem na Žižkově
Příroda

Mahlerovy sady se starým židovským hřbitovem na Žižkově

Mahlerovy sady se nacházejí přímo pod Žižkovským vysílačem, v těsné blízkosti židovského hřbitova. Park vznikl koncem 50. let na úkor části tohoto hřbitova. Později potkal i sady podobný osud, a to, když v jejich středu byl vybudován Žižkovský vysílač.
Hřbitov byl založen v roce 1680 jako morové pohřebiště pro pražskou židovskou obec. Pohřbívat se zde opět začalo v 18. století, pravidelně od roku 1787. Hřbitov sloužil až do roku 1890, kdy byl zřízen nový židovský hřbitov.

Po druhé světové válce hřbitov přestal být udržován a začal chátrat a postupně zarůstat. Na počátku 60. let byl z velké části zrušen a později přeměněn v park – Mahlerovy sady. Nejstarší část hřbitova však zůstala zachována a byla od parku později oddělena zdí. V této části se dodnes nacházejí náhrobky s význačnými židovskými osobnostmi.
 
Dochovala se také původní budova hřbitovní studny s pamětní deskou z roku 1792 a řada zajímavých náhrobků.Ve druhé polovině 80. let byla v parkové části postavena věž televizního vysílače, která nabízí nejen pohled na celý hřbitov, ale také nezapomenutelný výhled na celé město.