Úvod > Aktuality > Praha oslaví 20 let v UNESCO zpřístupněnými památkami
Praha oslaví 20 let v UNESCO zpřístupněnými památkami
"> ">
Památky

Praha oslaví 20 let v UNESCO zpřístupněnými památkami

 • Vydáno24. listopadu 2012
Betlémská kaple, rotunda Nalezení sv. Kříže, Staroměstská mostecká věž s podzemím a krovy, kostel sv. Tomáše, výstava „Příběh Pražského hradu“, … to je jen stručný výčet některých pražských objektů, které budou o víkendu 1. a 2. prosince letošního roku zpřístupněny zcela zdarma v rámci oslav dvacátého výročí zapsání Prahy na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
O víkendu 1. a 2. prosince budou v rámci oslav 20. výročí zapsání Prahy na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO zdarma nebo za symbolické vstupné zpřístupněny některé památky pražského historického centra. Společná iniciativa Pražské informační služby a Magistrátu hlavního města Prahy v sobě nese důležité poselství potřeby zachovat dědictví našich předků a chce široké veřejnosti přiblížit historické hodnoty naší metropole.

A které památky budou k výročí otevřeny? 
 
 • Betlémská kaple 1.12. 10:00 -17:30 hod., vstup zdarma
 • Emauzský klášter 1.12. 11 – 15 hod., komentované prohlídky v 11:00 a 14:00 hod., vstup 20 Kč
 • Klášter a kostel sv. Tomáše na Malé Straně 1. 12. a 2.12. 10:00 – 18:00 hod. (mimo bohoslužby)
 • Kostel sv. Václava na Zderaze 1. 12. 10:30 – 17:00 hod. a 2.12. 10:00 -17:00 hod., vstup zdarma
 • Kostel Panny Marie pod řetězem 1. 12. 14:00 – 16:00, vstup zdarma
 • Kostel sv. Jiljí 1. 12. 9:30 – 17:00 hod. a 2. 12. 13:00 – 17:00 hod., prohlídky zdarma
 • Kostel sv. Mikuláše na Staroměstském nám. 1. 12. a 2. 12.
 • Obecní dům 1.12. 10:00 – 19:00 hod., 2.12. 10:00 – 19:00 hod. výstava „1912“ za 50 Kč
 • Panna Marie Královna andělů 1. 12. 9:00 – 11:00 hod. a 13:00 – 17:00 hod., vstup zdarma
 • Pinkasova synagoga 2. 12. 9:00 – 12:00 hod., vstup zdarma
 • Starý královský palác - Pražský hrad 1.12. 9:00 – 16:00 hod. a 2.12. 9:00 – 16:00 hod., expozice Příběh Pražského hradu zdarma
 • Rotunda Nalezení sv. Kříže 1.12. 14:00 – 17:00 hod. a 2.12. 14:00 -17:00 vstup zdarma s průvodcem
 • Staroměstská mostecká věž 2.12. 10:00 – 18:00 hod., vstup zdarma
 • Valdštejnský palác 1.12. 10:00 – 16:00 hod a 2.12. 10:00 – 16:00 hod., vstup zdarma
 • Věž chrámu sv. Mikuláše 2.12. 10:00 – 18:00 hod., vstup zdarma
 • Vyšehrad 1. 12. a 2. 12.


Pražské historické jádro o rozloze 866 hektarů bylo zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO 4. prosince 1992. Celosvětově je na seznamu 936 objektů. Dvanáct z nich se nachází v České republice. Kromě historického jádra Prahy je to například vila Tugendhat v Brně, historické zahrady v Kroměříži, Kutná Hora, Lednicko-valtický areál nebo morový sloup v Olomouci. V roce 2010 byl k historickému jádru Prahy na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO přiřazen také Průhonický park.
Betlémská kaple – první kazatelský chrám v Evropě

Betlémská kaple – první kazatelský chrám v Evropě

Slavná kaple, ve které kázal Mistr Jan Hus a která byla roku 1786 zbořena, aby mohla být podle původních plánů v roce 1954 opět postavena. Betlémská kaple je národní kulturní památkou a prvním kazatelským chrámem v Evropě.

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Pražské Židovské město – nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Městská čtvrť Josefov je nejmenším katastrálním územím Prahy, které obklopuje Staré Město. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město, ještě dříve se této části říkalo Židovské ghetto. Dnes jde o zachovalý celek významných židovských památek evropského význau.

Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Chrám sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí

Kostel svatého Mikuláše byl postaven v období baroka mezi lety 1732–1737 stavitelem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem na místě vyhořelého románského kostela.

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených, tedy panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo, vám představí expozice Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě.

Obecní dům – secesní klenot Prahy

Obecní dům – secesní klenot Prahy

Obecní dům je nádhernou ukázkou pražské secesní architektury. Na místě bývalého Králova dvora jej vyprojektovali Antonín Balšánek a Osvald Polívka. Rozlehlá budova ukrývá koncertní síň, kavárnu i znamenitou francouzskou restauraci. V roce 2012 Obecní dům oslavil 100. výročí.

Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa

Vyšehrad – poznejte jedno z nejpamátnějších míst českého národa

Vyšehrad, skála nad řekou s temnou siluetou štíhlých věží, patří neodmyslitelně k pražské krajině. I na začátku 21. století si Vyšehrad uchovává magickou atmosféru a tajemství.

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž v Praze

Staroměstská mostecká věž tvoří bránu do Starého Města pražského. Při korunovační cestě do chrámu sv. Víta na Pražském hradě jí procházeli čeští králové.

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – klášter benediktinů Na Slovanech

Emauzy – jediný slovanský klášter říše Karla IV., se stal střediskem vzdělanosti a umění. Mezi studenty cyrilometodějského jazyka patřil i Jan Hus. Vznikla zde řada iluminovaných literárních skvostů, včetně tzv. Remešského evangeliáře, který se dostal až do korunovačního pokladu francouzských králů.

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Pinkasova synagoga v Praze – památník obětí holocaustu

Gotická Pinkasova synagoga v centru Josefova je věnována památce obětí holocaustu z řad českých a moravských Židů, jejichž jména připomínají nápisy pokrývající zdi hlavní lodi synagogy a přilehlých prostor.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Malostranský chrám sv. Mikuláše v Praze

Malostranský chrám sv. Mikuláše v Praze

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně patří k nejpřednějším barokním stavbám Evropy a bývá označován za nejkrásnější stavbu českého baroka. Jeho mohutná kupole a štíhlá věž jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Pražského hradu. Zvonice překvapivě nepatří ke kostelu a má zvláštní vchod.

Svatomikulášská městská zvonice v Praze

Svatomikulášská městská zvonice v Praze

Zvonice, která sloužila zároveň i jako požární hláska a sídlo ponocného, byla sice budována spolu s kostelem sv. Mikuláše, ale její větší část byla postavena až po dokončení chrámu. Od května 2019 je zvonice znovu přístupná pro veřejnost.