Úvod > Co chcete dělat? > Kasematy na Špilberku v Brně
Kasematy na Špilberku v Brně
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Kasematy na Špilberku v Brně

Kasematy patří ke stavebním kuriozitám hradu Špilberku a představují jednu z nejnavštěvovanějších turistických atraktivit v Brně. Byly vybudovány v roce 1742 v rámci závěrečné etapy přestavby hradu na barokní pevnost, prováděné pod vedením zemského pevnostního inženýra plukovníka Rochepina.
V 17. a 18. století se takto nazývaly všechny klenuté prostory vybudované v tělese valového opevnění, jejichž účelem bylo poskytnout úkryt vojenské posádce i vojenskému materiálu v případě dělostřeleckého bombardování. Kasematy byly vestavěny do postranních hradních příkopů, severního a jižního. Šlo o dvoupatrové, z cihel postavené klenuté chodby. Uprostřed chodby v jižním patře kasemat byly vestavěny čtyři pece, ve kterých bylo možné napéct chléb až pro pět tisíc osob. Kasematy byly opatřeny světlíky zajišťujícími přístup světla a vzduchu i topeništi s komíny a kachlovými kamny.
 

Nejtěžší vězení Rakousko-Uherské monarchie

V roce 1783 rozhodl císař Josef II. v rámci reforem rakouského soudnictví a vězeňství o jejich zcela novém poslání. Část špilberské pevnosti byla určena na vězení pro nejtěžší a nejnebezpečnější zločince v monarchii. Na hromadné vězeňské cely bylo přebudováno nejprve horní patro severních kasemat, na podzim roku 1784 pak z císařova příkazu byly v jejich dolním patře i v jižních kasematech zřízeny dřevěné kobky, do nichž byli jednotlivě přikováni trestanci, odsouzení k doživotnímu vězení. Jistého zmírnění krutých trestů se odsouzencům dostalo až za vlády Josefova nástupce Leopolda II., který v roce 1790 zrušil trvalé přikování doživotně odsouzených, nechal odstranit dřevěné kobky a zakázal věznění v dolním patře kasemat. Horní patra kasemat však jako vězení sloužila až do počátku 30. let 19. století, kdy postupující humanizace vězeňství přinesla i konec kasematních žalářů. K vězeňským účelům byly postupně využívány nadzemní prostory špilberské pevnosti, oficiálně zrušené v roce 1820 a přeměněné na státní věznici. Věznici na Špilberku zrušil císař František Josef I. v roce 1855 a hradní objekt potom po více než 100 let byl využíván jako kasárna a vojenská věznice.

Kasematy byly poprvé zpřístupněny veřejnosti v roce 1880 zásluhou tehdejšího ředitele vojenských staveb v Brně Antona Costy-Rossettiho. Kasematy v letech 1939 – 1940 využívalo gestapo, toto období tu například připomíná Wehrmachtem ponechaná zrezivělá telefonická ústředna.

V roce 1962 byl hrad prohlášen národní kulturní památkou, v současnosti v něm sídlí Muzeum města Brna.
 

Vrazi v podzemí, zloději nahoře

Svým určením i charakterem představovaly špilberské kasematy nejtvrdší žalář pro zvláště těžké zločince (vrahy a lupiče) v celé rakouské monarchii. Vězení pro nejtěžší zločince se nacházelo v podzemních kasematech. Ve vlhkém a studeném sklepení, kam slunce nezasvitne, žádný vězeň dlouho nepřežil, doba přežití se počítala na měsíce. Vězni se tu nacházeli ve tmě a v zimě, jedli pouze chléb a pili vodu. Byli zde vězněni ti nejtěžší kriminální zločinci jako například vrazi a žháři.

Naopak zde nebyly vězněny osoby vyššího stavu (šlechtici, důstojníci, úředníci), odsouzení za různé přestupky i zločiny, zpronevěry, falšování úředních dokladů apod.), ani další tzv. státní vězňové, internovaní z politických důvodů, zejména bojovníci proti habsburskému absolutismu (uherští jakobíni, italští karbonáři, polští revolucionáři). Vězňové z těchto kategorií bývali na Špilberku umístěni separátně, zpočátku především v horním patře staré vězeňské budovy v zadním příkopu, později v části kasárenských objektů, zejména v severním křídle.

Jedním z nejznámějších "horních" vězňů byl v 18. století baron František Trenck, velitel obávaných pandurů, který dostal doživotní žalář roku 1745. Trest si odpykával ve dvou místnostech s dostatkem jídla i vody a nedělními obědy u velitele pevnosti. Sem tam se mu dostalo dokonce možnosti strávit noc se ženou. Zemřel za záhadných okolností v roce 1749.
 

Žalář národů

V hradním vězení vedle těžkých zločinců končili i političtí vězni a odpůrci habsburské monarchie. Na Špilberku byli kromě našich politických trestanců vězněni i uherští jakobíni a francouzští a polští revolucionáři. Hrad například neblaze proslavila kniha Mé žaláře od básníka Silvia Pellica. Tento Ital strávil mezi zdmi špilberské věznice osm let kvůli propagaci sjednocení, svobody a nezávislosti.


Nejslavnější loupežníci: Grázl a Babinský

Vedle Silvia Pellica, díky jehož věznění se brněnský Špilberk dostal i do italských učebnic dějepisu, proslavili hrad zejména dva loupežníci: Jan Jiří Grázl, který dal dokonce všem svým následovníkům jméno a především Václav Babinský. Ten si odseděl na Špilberku 14 let z dvacetiletého trestu. Naštěstí pro něj už v době, kdy kasematy, coby vězení, byly zrušeny.
 

Prohlídky kasemat – s průvodcem i bez

Do útrob kasemat i do jejich historie se můžete ponořit společně s průvodcem každou celou hodinu. První prohlídka začíná v zimním období v 9:15, v letním období v 10:15. Poslední prohlídka začíná hodinu před zavírací dobou. Prohlídku pro skupiny (10 osob a více) v českém, anglickém a německém jazyce si lze domluvit individuálně na telefonním čísle 542 123 614 nebo e-mailem: kasematy@spilberk.cz.  

Kasematy si lze prohlédnout i mimo komentované prohlídky individuálně pouze s tištěným plánkem. K vidění jsou vězeňské cely a vězeňská kuchyně. Jedna cela představuje mučírnu, i přesto, že se tu nikdy nenacházela. Prohlédnete si zde také dřevěné komůrky, ve kterých byli přikováni doživotně odsouzení vězni.
Rozhledna na hradě Špilberk

Rozhledna na hradě Špilberk

Brno, Jihomoravský kraj
Muzeum města Brna

Muzeum města Brna

Brno, Jihomoravský kraj
Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Hrad a pevnost Špilberk v Brně

Brno-střed, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hradní vinárna na Špilberku

Hradní vinárna na Špilberku

Brno, Jihomoravský kraj
Vinárna Garage Wine v Brně

Vinárna Garage Wine v Brně

Brno, Jihomoravský kraj
Petit Cru Wine bar & shop v Brně

Petit Cru Wine bar & shop v Brně

Brno, Jihomoravský kraj