Úvod > Co chcete dělat? > Lichtenštejnské mauzoleum ve Vranově u Brna
Památky

Lichtenštejnské mauzoleum ve Vranově u Brna

Rodinná hrobka Lichtenštejnů ve Vranově u Brna se nachází v kryptě kostela Narození Panny Marie. Kostel je významným mariánským poutním místem na Moravě a tato unikátní hrobka je jediným evropským pohřebištěm panovníků jednoho státu, které se nachází na území cizího státu.

Vranov – Lichtenštejnská hrobka... od minulosti až po současnost

Poutní chrám Narození Panny Marie ve Vranově u Brna založil na prahu dvacátých let 17. století kníže Maxmilián z Lichtenštejna, společně se svou manželkou Kateřinou Černohorskou z Boskovic. Jednolodní chrám se dvěma věžemi zbudoval brněnský stavitel Ondřej Erna podle plánů Giovanniho Marii Filippiho a stal se jednou z prvních raně barokních staveb na Moravě. Pod presbyteriem kostela byla současně zřízena rodová hrobka, do níž byl roku 1627 jako první pochován bratr zakladatele a první vévoda opavský a krnovský, český místokrál Karel z Lichtenštejna.

Při pohřbu Jana Adama I. Ondřeje z Lichtenštejna roku 1712 se ukázalo, že krypta již nedostačuje kapacitou a že jí proniká voda. Pro rozsáhlé úpravy chrámu a rozšíření rodinné krypty se uchýlil až kníže Jan Josef I. z Lichtenštejna v roce 1740.

Rozsáhlá rekonstrukce celého barokního kostela, jejž vedla k odvodnění, navázání nové hrobky na starou kryptu a vybudování náročného systému vzdušných větracích kanálů vyžadovala mimořádnou zkušenost inženýrů a architektů. Není proto divu, že se na ní podílela celá řada osobností jako například architekt Josef Jiří Kornhäusel , stavební ředitel Josef František Engel nebo inženýr Vavřince Vogela z Břeclavi. Přestavba byla dokončena v srpnu 1821.

K vlastnímu vchodu do hrobní kaple vede 14 schodů, které jsou ukončeny dvoukřídlou mohutnou litinovou mříží. Vstupní část hrobky zdobí knížecí znak, jehož strážci jsou dva sedící andělé se sklopenými uhasínajícími pochodněmi. V hlavní lodi jsou umístěny lavice, v jejím čele se nachází oltář, za kterým je původní rodová hrobka. Obě boční lodě jsou vyvýšeny a jsou v nich umístěny zazděné sarkofágy a litinové nebo dřevěné rakve. Prostor hrobky bohatě osvětluje šestice oken, které vystupují nad povrch náměstí.
V roce 2015 došlo zatím k poslední úpravě hrobky včetně restaurování kamenné architektury, kamenných skulptur, poškozených kovových i dřevěných rakví, lavic, opravy litinových mříží a dalších dílčích prací. Podstatnou součástí obnovy byla také rozsáhlá izolace krypty.

Celkem je zde pohřbeno všech 14 vládnoucích knížat z Lichtenštejna a další členové jejich nejbližší rodiny.

Ubytování a restaurace v okolí

Divoké farmy rodiny Tlapákových

Divoké farmy rodiny Tlapákových

Vranov, Jihomoravský kraj
Lesní bar Babí lom

Lesní bar Babí lom

Vranov, Jihomoravský kraj
Hotel Olberg Olomučany

Hotel Olberg Olomučany

Olomučany, Jihomoravský kraj