Úvod > Co chcete dělat? > Studánka pod Novým hradem u Adamova
Příroda

Studánka pod Novým hradem u Adamova

Studánka pod Novým hradem se nachází na jedné z nejfrektovanějších turistických cest severně od Brna v katastru obce Olomoučany mezi Adamovem a Blanskem.
Studánka je, stejně jako sousední pomník Jiřího Žalmana, součástí takzvaného Lesnického Slavína – unikátní a rozsáhlé sítě památníků, studánek a pamětních desek, věnovaných především význačným lesníkům, ale i umělcům – milovníkům přírody, a některé též obyvatelům lesa – zvěři, rostlinám i stromům. Studánka se nachází za Adamovem na zeleně značené stezce směrem na Nový hrad.
 
Charakterem patří voda jednoznačně k typu vod hydrouhličitano-vápenatých a je velmi kvalitní – byla využívána i v hájovně. Teď je hájovna zbouraná a voda teče jen do studánky. Protože je voda vedena ze vzdálenější jímky v lese, její teplota, ovlivněná teplotou vzduchu, během roku výrazně kolísá. Obsah rozpuštěných a znečišťujících látek však ovlivněn nebývá. Voda obsahuje méně než 400mg rozpuštěných látek/l a dusičnany vyhovují limitu vody pro kojence.
 
Pomníček studánky byl navržen profesorem Opletalem v roce 1938 a zdobí jej dva obrazy: jeden, zachycující srnčí zvěř na sněhu, okusující kůru, je opatřen nápisem: "Zvíře budiž ti bratrem", druhý, znázorňující chlapce zalévajícího květinu, je nadepsán: "a rostlina sestrou" (indická moudrost). Vedle studánky je také pomníček Josefa Žalmana (1884 – 1947), ředitele lesních statků a mysliveckého spisovatele.
 
Mušle studánky je obrostlá zelenými vláknitými řasami a smáčenými mechy bohatě obrostlými rozsivkami a červenými řasami. V bazénku pod mušlí se rychle pohybují korýši blešivci (plavou na boku), ze stěn splývají zelené vláknité řasy a třásně rozsivek téměř všudypřítomné Diatoma vulgaris.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 24. 8. 2021
Nový hrad u Adamova

Nový hrad u Adamova

Adamov, Jižní Morava
Zámek Adamov

Zámek Adamov

Adamov, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí