Úvod > Co chcete dělat? > Jihomoravské muzeum ve Znojmě v minoritském klášteru
Kultura

Jihomoravské muzeum ve Znojmě v minoritském klášteru

V bývalém minoritském klášteru naleznete moderní expozice pravěcí zemědělci, živá a neživá příroda Znojemska, zbraně Orientu a černé řemeslo. Expozice plné interaktivních prvků zaujmou jak děti, tak dospělé.
Původně dvojitý klášter minoritů a klarisek U Matky Boží na předhradí znojemského hradu založil roku 1271 Přemysl Otakar II. Mrtvé tělo krále zakladatele zde v letech 1279-1297 leželo dočasně pohřbeno. V 16. století vystřídali minority františkáni, kteří za vlády Marie Terezie přistavěli špitál (dnes Café Muzeum). Po zrušení kláštera roku 1784 byly budovy adaptovány pro věznici a vojenskou vychovatelnu, od roku 1949 je využívá muzeum. Vedle sezónních výstav jsou přístupné stálé muzejní expozice: živá a neživá příroda Znojemska, expozice archeologie pravěcí zemědělci, černé řemeslo a orientální zbraně.
 

Expozice muzea

Pravěcí zemědělci (novinka roku 2016)

Po vstupu do nové expozice se před vámi otevře tmavý prostor úzké místnosti na jehož konci je tajemně ozářená replika bohatého hrobu ze starší doby železné. Dominantou je 22 m dlouhá otevřená vitrína, ve které jsou prezentovány nálezy od prvních zemědělců, tzv. kultury s lineární keramikou, až po dobu římskou. Ve vitríně jsou vystavené četné originály doplněné zdařilými kopiemi, rekonstrukcí pece, žárového hrobu nebo hromadného nálezu bronzových předmětů. Každého pak určitě zaujme figurína lučištníka kultury se zvoncovitými poháry z pozdní doby kamenné. Průchodem ideální rekonstrukcí zahloubené obytné stavby se přesunete do závěrečné části expozice, do krutého období stěhování národů.
 

Živá příroda Znojemska

Základní typy prostředí (biotopy) jsou stylizovány v 16 větších vitrínách. Při prohlídce expozice postupně uvidíte několik typů lesů od nejvlhčích lužních lesů až po velmi suché doubravy. Dále vás „procházka přírodou“ zavede ke skalám a po nich k řece, rybníkům, loukám, i na vřesoviště a stepi. Poslední část je věnována lidským sídlům a zemědělské krajině. Celkový vzhled biotopů oživují různé detaily až po jednotlivé typické druhy rostlin, živočichů a hub.
 

Zbraně Orientu

Znojemská sbírka orientálních, převážně asijských zbraní, patří k největším svého druhu v České republice. Jejím těžištěm je kolekce z balkánské oblasti bývalé Osmanské říše a dále sbírka indická, která obsahuje několik exponátů unikátních nejen na našem území. Ostatní oblasti Asie jsou zastoupeny alespoň několika ukázkami, které umožňují porovnat různý charakter zbraní, které se používaly v Persii, Číně, Indonésii a Japonsku. V expozici je vystaveno více než 160 kusů chladných i palných zbraní.
 

Černé řemeslo

Cílem této expozice není ukázat chronologický vývoj kovodělného řemesla, ale seznámit návštěvníky s krásou a řemeslnou dovedností tohoto druhu umělecké výroby našich předků. Exponáty patří mezi cenné doplňky stavebního a uměleckohistorického bohatství znojemského regionu. Prohlédnete si exponáty z pravěku, z dob starých Slovanů, středověkých kovářů, zámečníků a pasířů i kovodělné živnosti ve století 18. a 19.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:
2018 – III. místo v kategorii Muzejní publikace roku – za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemské muzeu“
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí