Úvod > Co chcete dělat? > Divoké údolí Krtola v Příhrazských skalách
Příroda

Divoké údolí Krtola v Příhrazských skalách

Krtola je území přísně chráněné z důvodů výskytu vzácných druhů rostlin a živočichů i archeologických památek. Nevedou tam cesty, je prakticky neschůdné a je přísně sledované stráží. Pohyb návštěvníků území silně poškozuje a není zde dovolen. Toto území si zaslouží být zachováno pro další generace.
Údolí Krtola začíná asi 40 metrů hlubokým a 300 metrů dlouhým kaňonem bezejmenného potoka, jenž pramení pod Mužským a napájí Příhrazský rybník. Nedaleko od cesty do údolí se nachází velmi dobře dostupná Krásná vyhlídka.

Na konci kaňonu se nachází jeskyně, které se říká Krtola nebo Sklep na Chodové. Veřejnosti není přístupná, o čemž svědčí mříže u jejího vchodu. Jestli sloužila Keltům coby svatyně nevíme, avšak s jistotou můžeme říci, že o ní pravěcí lidé dozajista věděli. Ke vědeckému výzkumu došlo v jeskyni v 80. letech 19. století, když tu archeologové objevili keramické pozůstatky pravěkých lidí – jednalo se o střepy amfory lužické kultury a úlomky keramiky lidu popelnicových polí. Mezi trampy koluje pověst, že je v jeskyni dodnes cítit kouř pravěkých ohnišť a její stěny mají od kouře černou barvu.

Že byl o jeskyni zájem i ve středověku dokládají nálezy z tzv. Nádvoříčka - prostoru před jeskyní, kde archeologové našli několik pozdně středověkých ohnišť a raně novověké keramické nádoby. Nechybí ani "památka" na Rakousko-Uhersko, a to v podobě nápisu "Revoluce", který pochází z roku 1867. Jeskyně posloužila i za druhé světové války, a to jako dobrý úkryt. Dnes byste zde našli pouze netopýra Vrápence malého.

Ubytování a restaurace v okolí

Pukū

Pukū

Turnov, Liberecký kraj
Ábelův Mlýn

Ábelův Mlýn

Turnov, Liberecký kraj