Úvod > Kalendář akcí > Mezinárodní den archeologie 2021 – Historický dům v Liliové ulici
Mezinárodní den archeologie 2021 – Historický dům v Liliové ulici
"> ">
14.10.
+ Přidat foto
Historické a vojenské akce

Mezinárodní den archeologie 2021 – Historický dům v Liliové ulici

  • 14. říjen 2021
Série šesti patnáctiminutových přednášek proběhne v sídle Národního památkového ústavu v Liliové 219/5 od 16 do 18 hodin. Témata přednášek se rozprostírají od neolitu až po novověk, od obecnějších ke konkrétním.
V letošním roce se odbor archeologie NPÚ připojí k Mezinárodnímu dni archeologie ve čtvrtek 14. října sérií přednášek a posterovou výstavou. Národní památkový ústav se účastní Mezinárodního dne archeologie již od jeho počátků v České republice od roku 2014. Každoročně si tento den připomínáme třetí sobotu v říjnu. Kulturní a společenské akce pro širokou veřejnost spojené s archeologií však probíhají během celého měsíce října. Archeologové během nich seznamují veřejnost se smyslem své práce, výzkumnými metodami a prezentují své objevy.

Přehled přednášek:
 
  • Miroslav Popelka: Co archeologové donedávna nevěděli
Archeologie a poznání minulosti se stále vyvíjí. Teorie a hypotézy, které platily před lety, jsou nahrazovány novými. Podíváme se, jak to bylo doopravdy s lovci mamutů, zda byla či nebyla tzv. neolitická revoluce anebo zda skutečně v jakémsi matriarchátu žili muži pravěku pod tvrdou nadvládou žen.
  • Lucie Vélová: Děti v archeologii – archeologie dětství
Přednáška nabídne detailnější pohled na dříve často přehlíženou, avšak vesměs všudypřítomnou složku archeologického materiálu. Prostřednictvím několika pozoruhodných příkladů ze světa přiblíží někdy i velice zvláštní postavení dětí v různých společnostech minulosti.
  • Lenka Militká: Dosavadní výsledky archeologické prospekce středověkého bojiště u Lipan (okr. Kolín)
Přednáška přiblíží dosavadní výsledky multidisciplinárního výzkumu Národního památkového ústavu, který cílí na zachycení a evidenci archeologických pozůstatků bitvy u Lipan (30. května 1434) jako krátkodobé události vojenské povahy. Po čtyřech sezónách archeologické prospekce je zřejmé, že zájmové území není definitivně nevědecky zničeno nelegálními destruktivními zásahy a poskytuje některé zásadní informace, umožňující formulovat nové hypotézy a poskytnout badatelům orientační body k hledání poloh vojenských ležení obou znepřátelených stran.
  • Matouš Semerád, Michal Cihla: Topografie povrchu kamene
Prezentace přiblíží výsledky systematického výzkumu opracování kamene Prahy od nejstarších dob do počátku 20. Století a představí nové technologie, užité při průzkumu povrchu kamene.
  • Pavel Titz: Poznávání infrastruktur římského impéria
Přednáška s pomocí nejen archeologických pramenů přiblíží posluchačům některé z fenoménů římského světa, jeho budování a provozování. Jejím prostřednictvím nahlédneme některé aspekty fungování římské společnosti jako celku nebo možnosti života jednotlivců, kteří žili v tehdejších městech nebo se pohybovali napříč rozlehlou říší.
  • Martin Tomášek, Jan Pařez: Památková archeologie jako prostředek při ochraně kulturního dědictví archeologické povahy v ČR
Prezentace ozřejmí principy přístupu k archeologickým lokalitám v krajině i v rámci sídelních areálů jako k vyčerpatelné a neobnovitelné hodnotě, se kterou je třeba uvážlivě hospodařit. 14. října v 16 hodin bude také v mázhauzu v Liliové 5 zahájena výstava posterů, které byly vytvořeny archeology NPÚ z Prahy i regionů; postery budou přístupné do 24. 10. od 10 do 18 hodin.
Zobrazit více