Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Olšina u Přeseky s rybníkem Vydýmač

Přírodní rezervace Olšina u Přeseky s rybníkem Vydýmač

Příroda
Přírodní rezervace Olšina u Přeseky se nachází v CHKO Třeboňsko a kromě chráněných olšin je zároveň stanovištěm řady ohrožených a chráněných druhů. Malý rybník Vydýmač napájí Zlatá stoka, dnes zcela schovaná v hustém porostu olšin.
Rybník (asi 0,5 km severovýchodně od Přeseky) má dnes již jen velmi malou vodní plochu, která přechází přes husté vrbové porosty ve starou olšinu. Stromy jsou často na chůdových kořenech a v podrostu nachází útočiště mizející mokřadní květena.
 
Ve druhé polovině 20. století začaly být zrašelinělé okraje rybníka postupně překrývány porostem olše lepkavé. Dnes je výtopna rybníka z velké části zcela pokryta olšinou lemovanou k otevřené a pomalu se uzavírající hladině vrbinami a na jeho hladině roste ojediněle voďanka žabí, v přítokové části větší populace ďáblíku bahenního, za hradbou vrb popelavých na nezpevněných půdách v podrostu olší roste blatouch bahenní, zatímco na prosvětlených místech ostřice nedošáchor, zábělník bahenní nebo kosatec žlutý. Na nábězích chůdových kořenů pak roste lilek potměchuť a kapraď osténkatá.
 
Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny. Významnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý, chřástal vodní, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký, rejsec vodní a samozřejmě i vydra říční. Své stanoviště tu má i vzácná volavka popelavá.
Celý popis
Naposledy změněno: 3. 10. 2019
12.10.
16.10.
Výlov rybníka Velký Tisý

Výlov rybníka Velký Tisý

Lomnice nad Lužnicí, Jižní Čechy
12.10.
15.10.
Výlov rybníka Rožmberk 2020

Výlov rybníka Rožmberk 2020

Třeboň, Jižní Čechy
12.10.
19.11.
Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku

Podzimní výlovy rybníků na Třeboňsku

Třeboň, Jižní Čechy
28.11.
Andělské rozsvícení vánočního stromu

Andělské rozsvícení vánočního stromu

Třeboň, Jižní Čechy