!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Olšina u Přeseky s rybníkem Vydýmač
Příroda

Přírodní rezervace Olšina u Přeseky s rybníkem Vydýmač

Přírodní rezervace Olšina u Přeseky se nachází v CHKO Třeboňsko a kromě chráněných olšin je zároveň stanovištěm řady ohrožených a chráněných druhů. Malý rybník Vydýmač napájí Zlatá stoka, dnes zcela schovaná v hustém porostu olšin.
Rybník (asi 0,5 km severovýchodně od Přeseky) má dnes již jen velmi malou vodní plochu, která přechází přes husté vrbové porosty ve starou olšinu. Stromy jsou často na chůdových kořenech a v podrostu nachází útočiště mizející mokřadní květena.
 
Ve druhé polovině 20. století začaly být zrašelinělé okraje rybníka postupně překrývány porostem olše lepkavé. Dnes je výtopna rybníka z velké části zcela pokryta olšinou lemovanou k otevřené a pomalu se uzavírající hladině vrbinami a na jeho hladině roste ojediněle voďanka žabí, v přítokové části větší populace ďáblíku bahenního, za hradbou vrb popelavých na nezpevněných půdách v podrostu olší roste blatouch bahenní, zatímco na prosvětlených místech ostřice nedošáchor, zábělník bahenní nebo kosatec žlutý. Na nábězích chůdových kořenů pak roste lilek potměchuť a kapraď osténkatá.
 
Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny. Významnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý, chřástal vodní, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký, rejsec vodní a samozřejmě i vydra říční. Své stanoviště tu má i vzácná volavka popelavá.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 3. 10. 2019
5.7.
10.7.
Třeboňská nocturna 2021

Třeboňská nocturna 2021

Třeboň, Jižní Čechy
26.6.
Zažít Třeboň jinak

Zažít Třeboň jinak

Třeboň, Jižní Čechy
4.9.
Běh kolem Světa

Běh kolem Světa

Třeboň, Jižní Čechy
21.6.
30.9.
František a Pon

František a Pon

Třeboň, Jižní Čechy