Úvod > Česká nej > Přírodní > Narodní park Podyjí – nejmenší a nejmladší národní park v České republice
Přírodní

Narodní park Podyjí – nejmenší a nejmladší národní park v České republice

Celková rozloha Národního parku Podyjí činí 63 km². Park je zalesněn z 84 %, kromě běžných lesních porostů se zde vyskytují mnohé vzácné dřeviny. Národní park chrání území v údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem v délce asi 40 km. Vyznačuje se scenériemi tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, ale i nivními loukami podél řeky.
Národní park Podyjí je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Vyskytuje se zde mnoho živočišných a rostlinných druhů. Hlavním činitelem je řeka Dyje, která zde vytvořila údolí s meandry, kamennými moři, rozsáhlými suťovými poli a nivními loukami a lesostepmi podél jejího toku. Mimořádná je vysoká rozmanitost fauny a flory na tak malé ploše. V expozici návštěvnického centra v Čížově je k vidění i kousek železné opony.

Geologické podloží území je tvořeno metamorfovanými a vyvřelými horninami okraje Českého masívu. Horniny metamorfované jsou zastoupeny v západní a centrální části parku, podloží východní části parku je tvořeno pak horninami vyvřelými. Starší metamorfity (především ruly, svory a krystalické vápence) pocházejí z období starohor a jejich stáří je přibližně 800 milionů let. Mladší vyvřeliny (horniny blízké žule) jsou rovněž starohorní, jejich stáří je odhadováno na přibližně 600 milionů let.

O hluboce zaříznutém údolí řeky Dyje je možné s trochou nadsázky hovořit jako o říčním kaňonu. Nejhezčí pohledy do tohoto kaňonu se nachází z turistických vyhlídek na horních hranách svahů, např. z Nového Hrádku, Sealsfieldova kamene, Králova stolce nebo rakouského Überstiegu. Rozsáhlé plochy kamenných či balvanových ploch či proudů tvoří na více místech tzv. kamenná moře. Můžeme je vidět na více místech národního parku, zejména pod Ledovými slujemi, při cestě z Papírny na Sealsfieldův kámen nebo na území Rakouska.
Poznejte perly v okolí řeky Dyje

Poznejte perly v okolí řeky Dyje

Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních vyhlídek, fotogenickými meandry řeky Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Doslova rájem je oblast také pro milovníky historie a památek – ti zde najdou řadu nádherných památek architektury. Na prohlídku láká hrad Bítov, Vranov nad Dyjí i starobylé město Znojmo.

10 důvodů, proč jet na výlet do národního parku Podyjí

10 důvodů, proč jet na výlet do národního parku Podyjí

Proč si právě teď vybrat Podyjí? Třeba proto, že nikdy jindy neulovíte barevnější fotografie než právě teď, kdy listnaté lesy nad údolím Dyje září jako vzácné šperky. A také proto, že do konce října ještě stihnete navštívit všechny tři zdejší zámky!

#světovéČesko láká na cyklotoulky ve stopách železné opony

#světovéČesko láká na cyklotoulky ve stopách železné opony

Téměř půl století rozdělovala Železná opona Evropu a svět na východ a západ. V současnosti se všech 16 evropských států podél této historické a politické linie podílí na budování jedinečné trasy pro cyklisty i pěší. Česká část vede od západního výběžku u Aše jižní hranicí s Německem a Rakouskem až k soutoku Dyje a Moravy pod obcí Lanžhot. Často kopíruje v terénu vedení známých magistrál (Šumavská, Lipenská) nebo dálkových tras (Greenways Praha – Vídeň). Na hranicích mezi Rakouskem, Českem a Slovenskem prochází obzvláště pěkný úsek, který měří 329 kilometrů.

Česká příroda a její podivuhodnosti

Česká příroda a její podivuhodnosti

My Češi sice nemáme moře, ale jinak naše krajina patří k těm nejrozmanitějším v celé Evropě. Z toho důvodu u nás najdeme i mnoho přírodních unikátů, které stojí za to vidět a poznat blíže. Nenechte se proto pobízet, obujte trekové boty a vydejte se poznávat krásy české a moravské přírody. Zcela jistě nebudete zklamáni, ale nadšeni podobně jako generace turistů před vámi. Česká příroda má co nabídnout, tak se přestaňte trmácet po dalekých zemích a poznejte nejprve tu naši.

Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí

Havranické vřesoviště v Národním parku Podyjí

Havranické vřesoviště je nejrozsáhlejším vřesovištěm na území Národního parku Podyjí, na kterém převládají keříčkové formace s vřesem a kručinkou chlupatou, ale vyskytuje se tu i další unikátní flóra a fauna. Havranické vřesoviště je národní přírozní rezervací.

Hardeggská vyhlídka v NP Podyjí

Hardeggská vyhlídka v NP Podyjí

Vyhlídka na 90 m vysokém skalisku patří mezi jednu z nejkrásnějších vyhlídek v Národním parku Podyjí. Z dřevěného altánku na vrcholu skály se odkrývá fantastický výhled nejenom na široké údolí řeky Dyje, ale i na nejmenší rakouské město Hardegg.

Rezervace divokých koní v Podyjí

Rezervace divokých koní v Podyjí

Jedenáct divokých koní našlo domov v Národním parku Podyjí na Znojemsku, kde pomáhají s jejich údržbou a chrání je před zarůstáním. Setkat se s nimi můžete na Mašovické střelnici a Havranickém vřesovišti.

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Řeka Dyje – královna národního parku Podyjí

Jednou z největších řek na jižní Moravě je Dyje, která pramení v sousedním Rakousku pod názvem Thaya. Celková délka toku činí 311 kilometrů, z toho na našem území 235 km. Větší část říčního toku na území ČR je sjízdná, dohromady v délce 209 km.

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Národní park Podyjí – pestrá mozaika skalních stěn

Ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy je Národní park Podyjí, vedoucí podél 40 km dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na rakouské straně navazuje na park Nationalpark Thayatal.

Zřícenina hradu Nový Hrádek v Podyjí

Zřícenina hradu Nový Hrádek v Podyjí

Vranov nad Dyjí, Jihomoravský kraj
Hardeggská vyhlídka v NP Podyjí

Hardeggská vyhlídka v NP Podyjí

Horní Břečkov, Jihomoravský kraj
Pohraniční zátarasy u Čížova

Pohraniční zátarasy u Čížova

Horní Břečkov, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace

Penzion U Hrádku

Penzion U Hrádku

Znojmo, Jihomoravský kraj
Penzion Lukov

Penzion Lukov

Lukov, Jihomoravský kraj