Úvod > Výlety > Cesty poznání > Poznejte perly v okolí řeky Dyje

Poznejte perly v okolí řeky Dyje

Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních vyhlídek, fotogenickými meandry řeky Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Doslova rájem je oblast také pro milovníky historie a památek – ti zde najdou řadu nádherných památek architektury. Na prohlídku láká hrad Bítov, Vranov nad Dyjí i starobylé město Znojmo.

Hrad Bítov nad Vranovskou přehradou

Hrad BítovMohutný areál hrad Bítova leží na vrcholku zalesněné ostrožny nad Vranovskou přehradou. Poprvé se připomíná k roku 1046 ve falzu staroboleslavské kapituly – věrohodná listina připouští, že zakladatelem Bítova byl Břetislav I. Baron Haas z Haasenfeldu a jeho syn Jiří milovali vše živé. Celý hrad proměnili v jednu velkou zoologickou zahradu. V rozsáhlém zvěřinci chovali zvířata, ve velkých voliérách poletovali ptáci. Hradní bránu hlídala šestice dog.

Psi kromě velkého psince v jižním křídle měli také svoji vlastní kuchyni. Na Bítově žilo až 200 psů nejrůznějších ras. Raritou je rasa stájového pinče, známá z Haškova Švejka. Haasové se se svými zvířaty nechtěli rozloučit ani po smrti – a tak dali preparovat nejen psy, ale i kočky a další němé tváře. Vznikla tak např. pozoruhodná sbírka 51 vycpaných psů, největší svého druhu na světě. Psi byli dokonce vycpáni v poloze,kterou měli za svého života nejraději. Na Bítově bylo i několik psích hřbitovů, hroby řádně označeny křížkem a plechovou destičkou se jménem. Haasové chovali i mravenečníka a lvici Mietzi-Mausi, která sedávala při obědě u jídelního stolu.
 

Znojmo a údolí Dyje

Řeka DyjeK nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka patří nedaleký zámek Vranov nad Dyjí. Vznikl přestavbou ze zeměpanského románskogotického hradu, který je poprvé připomínaný k roku 1100. Bohatě zařízené interiéry přibližující v náznaku vytříbenou kulturu šlechtického bydlení zámku Vranov nad Dyjí z konce 18. a z celého 19. století.

Ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy je Národní park Podyjí, vedoucí podél 40 km dlouhého údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na rakouské straně navazuje na park Nationalpark Thayatal.

Znojmo je město s nádherným renesančním centrem, obklopené úrodnými vinicemi a ovocnými sady. Nejstarší památku města, románskou rotundu sv. Kateřiny, najdete v areálu bývalého přemyslovského hradu. Unikátní je především vnitřní výzdoba s několika pásy románských fresek z 12. století. Pod historickým jádrem Znojma objevíte jeden z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, jehož chodby dosahují celkové délky 27 km. Za vidění stojí také vyhlídková radniční věž, gotický kostel sv. Mikuláše či Loucký klášter s bazilikou Panny Marie a sv. Václava s románsko-gotickou kryptou.